Showing 1–30 of 193 results

Umění rovnováhy – Henri Matisse – 1961

59 
Dobrý stav. Výbor z myšlenek, poznámek, úvah, názorů a vyznání francouzského malíře a bojovníka za uplatnění pokrokových zásad a názorů ve francouzském umění i veřejném životě (1869-1954).

Michelangelo Buonarroti – Jaromír Pečírka – 1942

69 
Opotřebovaná přední deska přebalu, jinak velmi dobrý stav. Jaromír Pečírka: Michelangelo Buonarroti – život a dílo. Jedna z nejvýznamnějších Pečírkových monografií. Kniha je napsána svěžím slohem, z něhož je znátRead More

O moderním umění – Vojtěch Volavka – 1961

115 
Dobrý stav. Výběr ze studií, pojednání, úvah a kritik o moderním výtvarném umění významného českého historika umění, doprovozený větší studií o něm a podrobným soupisem jeho prací, publikovaných v letechRead More

Encyklopedie českého výtvarného umění – Kolektiv autorů – 1975

89 
Lehce poškozené okraje přebalu, jinak velmi dobrý stav. Jmenná a věcná hesla zachycují vývoj výtvarného umění v českých zemích od pravěku až do r. 1945. Kromě českých malířů, sochařů, architektůRead More

Icônes – Michel Rutschkowsky – 2001

290 
Velmi dobrý stav.

Ruce v hlíně – Rubešová Radka – 2016

115 
Jako nová. Kniha nabízí netradiční pojetí práce s keramickou hlínou, kdy hlínu vnímáme nejen jako hmotu, která „zkamení“ při výpalu, ale i jako živoucí materiál, který lze zkoumat, objevovat aRead More

Georges Braque – Miroslav Lamač – 1983

69 
Výborný stav. Monografie Georgese Braqua, francouzského malíře a sochaře, který se přes počáteční impresionismus a pozdější fauvismus stal společně s Pablem Picassem zakladatelem kubismu a patří k největším osobnostem uměníRead More

Rodin – R.M.Rilke – 1946

79 
Žikešův špalíček o umění. Dvě biografické eseje o francouzském sochaři Augustu Rodinovi. Poškozený hřbet přebalu a uvolněná vazba.

Adam I…a jeho jediná – Jean Effel – 1962

89 
V horní části poškozený okraj hřbetu – viz foto – jinak velmi dobrý stav. Kniha kresleného humoru na téma Adam a Eva z pera mimořádného malíře a milovníka české kultury.Read More

Lidové umění z Čech, Moravy a Slezska – Jitka Staňková – 1987

99 
Místy nepatrně poškozené okraje přebalu, kniha ve výborném stavu. Přehlídka lidového výtvarného umění

Bohumil Kubišta – – 1941

79 
Mírně zašlé desky, jinak velmi dobrý stav.Mírně zašlé desky, jinak velmi dobrý stav. 26 reprodukcí, doplněno úvodním slovem o Kubištově životě a díle. PRAMENY – Sbírka dobrého umění S. V.Read More

Šel malíř chudě do světa – Jaroslav Seifert – 1987

69 
Výborný stav. Další z publikací vydaných v Alšově roce je výborem z Alšových drobných kreseb, jako jsou jeho obrázky pro slabikář, ilustrace k lidovým písním a pořekadlům apod. Kresby, navazujícíRead More

Cesty malířského umění – H.W.a Dora Jane Jansonovi – 1969

99 
Velmi dobrý stav. Přehled vývoje malířství od pravěku do současnosti .Stručný, ale zasvěcený přehled vývoje malířství napsali američtí manželé pro mládež. Předností knihy je, že se text přímo vztahuje kRead More

Jak se dívat na sochy – Richard Messer – 1946

79 
Velmi dobrý stav.

Jak se dívat na obrazy – Richard Messer – 1946

79 
Velmi dobrý stav.

Rembrandt – Hendrik von Loon

49 
Životopisný román z pera holandského popularizátora umění zachycuje na pozadí holandské společnosti 17. století dramatické životní osudy jednoho z největších malířů všech dob.

Delacroix – Pierre Courthion

49 
Ve zkratce a s velkým citem pro tu nevšední umělcovu osobnost, vzácně v sobě spojující vášeň rozbouřeného nitra i přesnost řádu, vypodobňuje životopisec malířův životní příběh a jeho růst vRead More

Podoby – Adolf Hoffmeister

59 
Výbor z literárních a kreslířských portrétů, které autor věnoval významným osobnostem naší i světové kultury meziválečného období.

Rudolf Kremlička – Luděk Novák

59 
Reprodukcemi obrazů doplněná studie sleduje umělecký vývoj R. Kremličky, jehož bohaté a složité dílo je plnoprávnou a důležitou složkou českého moderního malířství. Spojoval v něm tradici s nejvýbojnějšími soudobými uměleckýmiRead More

Alšova vlast – Ladislav Stehlík

49 
Odřený přebal, ale uvnitř perfektní. Verše k obrazům cyklu M. Alše, Č/B obrázky, volné listy

Ateliér výtvarných nápadů – Horová Jitka

245  89 
Zásobník námětů pro jednoduché a vkusné tvoření je inspirován přirozeným během kalendářního roku a lidovými tradicemi, najdete v něm tipy pro všechna roční období. Náměty jsou nenáročné na materiál –Read More

Studia vizuální kultury – Sturken Marita, Cartwright Lisa

965  290 
Vizuální kultura se stala součástí každodenního života. Naše doba se vyznačuje nebývalým nárůstem kvantity a intenzity obrazů, které nás obklopují, atakují, přitahují – ať prostřednictvím různých médií, ve formě výtvarnéhoRead More

Obrazy Vánoc – Boos Gerhard

167  49 
Cyklus vánočních obrazů Pietera Brueghela a jiných středověkých malířů inspiroval Gerharda Boose k poetickým rozjímáním nejen nad obrazy, ale také nad smyslem Vánoc a jejich poselstvím pro dnešního člověka. PieterRead More

Zrcadlení – Petr Wittlich

119 
Kniha obsahuje 135 obrazů jiřího Kaloče

Když ještě nebyli slavní – Zora Dvořáková

59 
Nástup výtvarné generace Národního divadla – Mikoláše Alše, Václava Brožíka, Vojtěcha Hynaise, Josefa Zítka, Josefa Václava Myslbeka, Františka Ženíška a dalších.

Kamenný život – Vladislava Müllerová

49 
Četné reprodukce slavných sochařských děl provázejí populární vyprávění o minulosti sochařství od nejstarších dob.

Obrazárna pražského hradu – Jaromír Neumann

69 
Dějiny a vznik obrazárny, uspořádání, reprodukce s daty a medailony malířů. 17 barevných reprodukcí. Text česky, anglicky, německy, francouzky a rusky

Revolver Revue 34 –

89 
Načítání...