Showing 1–30 of 42 results

Angiologie 2012 – Kolektiv autorů – 2013

140 
Lehce naražený růžek, jinak výborný stav. Články obsažené ve sborníku přinášejí informace z XVII. Česko-slovenského angiologického sympozia ve Valticích v červnu 2011, které bylo věnováno třem hlavním tématům – onemocněníRead More

Trendy soudobé chirurgie 2 – Zdeněk Krška – 1998

120 
Výborný stav. Publikace obsahuje souhrn nejnovějších, kontrolovanými studiemi i vlastním výzkumem rozšířených poznatků o etiologii, prevenci a terapii hluboké žilní trombózy a plicní embolie, nejčastějších komplikacích, které bývají zvláště uRead More

Trendy soudobé diabetologie 05 – Jindra Perušičová – 2001

120 
Výborný stav. Diabetologie se v posledních letech trvale řadí mezi medicínské obory, které vzbuzují celosvětový zájem nejen řady lékařských, ale často i zdravotních a sociálních odvětví. Svědčí o tom narůstajícíRead More

Trendy soudobé neurologie a neurochirurgie 2 Maligní nádory mozku dospělého věku – Miroslav Kala – 1998

290 
Výborný stav. Tato monografie, jež obdržela v roce 1999 Staškovu cenu Nadace Janssen-Cilag, poskytuje všem lékařům pečujícím o nemocné se zhoubnými nádory mozku přehlednou a moderní práci, která obsahuje všechnyRead More

Kyslíkové léčivé terapie – Nathaniel Altman – 1998

69 
Výborný stav. Kniha vřazuje biooxidační terapie do kontextu holistického zdraví. Poskytuje informace o tom, jak terapie fungují a jak podporují proces uzdravování. Patří k nim ozónová terapie a terapie nitrožilníhoRead More

Biofragmentabilní anastomóza gastrointestinálního traktu – Igor Penka – 2004

160 
Výborný stav. Kniha obsahuje 32 černobílých a 11 barevných obrázků. Limitujícím faktorem jakéhokoliv resekčního výkonu v chirurgii GIT je založení bezproblémového střevního spojení. Dosavadní techniky jsou charakterizovány zajištěním mechanické pevnostiRead More

LVRS Chirurgická léčba emfyzému plic + CD – Jan Fanta – 2004

49 
Výborný stav. Monografie o chirurgické léčbě emfyzému plic metodou LVRS (operace redukující objem plic). Kromě transplantace je to jediná metoda, ovlivňující terminální stadium emfyzému. Po LVRS se plicní funkce zlepšíRead More

Causae mortis v urologii – Roman Zachoval – 2005

165 
Výborný stav. Autoři podrobují klinický materiál kritickému hodnocení s cílem zjistit, zda se v léčebném postupu nestala chyba. V případě, že tomu tak bylo, zjišťují, o jakou chybu se jednalo,Read More

Chirurgie periferního neurovegetativního systému – Zdeněk Kala – 2002

99 
Výborný stav. Publikace je návodem těm odborným líékařům, kteří indikují k moderním operacím periferního neurovegetativního systému laparoskopickou, retroperitoneoskopickou, torakoskopickou nebo perkutánní neoperační cestou.

Průjmová onemocnění vyvolaná rotaviry – Petr Pazdiora – 2004

115 
Výborný stav. Publikace seznamuje zdravotníky s aktuálními poznatky o rotavirových infekcích. Dlouhodobé klinické zkušenosti se mohou stát návodem pro léčbu těchto infekcí na pracovištích, podobně jako zkušenosti se zaváděnými opatřenímiRead More

Nádory oka – Drahomíra Baráková – 2002

290 
Výborný stav. Tématem jsou fyziologické procesy ve zrakovém orgánu a fyziologické principy procesu vidění. Je dán přehled fyzikálně-chemických procesů v očních tkáních, jejich metabolizmu a patofyziologických dějů, které vznikají veRead More

SARS Syndrom akutního respiračního selhání – Prymula Roman; Špliňo Miroslav – 2006

115 
Výborný stav. Publikace představuje v naší literatuře první ucelené a velmi kvalitní literární zpracování průběhu pandemie 21. století a zároveň podává důležité informace o nutnosti pečlivé surveillance v období postRead More

Moderní chirurgické metody léčby obezity + CD – prof. MUDr. Martin Fried CSc. – 2005

115 
Výborný stav. Vzestup morbidní obezity má nyní vzestupnou tendenci nejen v populaci ekonomicky rozvinutých států Evropy a USA, ale šíří se celým světem. Obezita postihuje téměř všechny skupiny obyvatelstva aRead More

Imunodeficience – Jiřina Bartůňková – 2002

190 
Výborný stav. Imunodeficience jsou stavy charakterizované zejména zvýšenou náchylností k infekcím. Podle příčiny se dělí na primární a na sekundární. Primární imunodeficity jsou obvykle vrozenou poruchou genu(ů), kódujících některé proteinyRead More

Hodnocení kvality života u nemocných s bronchiální obstrukcí – František Salajka – 2006

135 
Výborný stav. Publikace je určena zejména pneumologům, internistům, alergologům, ale i praktickým lékařům.

Histopatologické praktikum – Jiří Wotke, Víta Žampachová

149 
Předkládané dílo chce v moderní formě představit náš přístup k použití kresby v porozumění histopatologickému preparátu a její přínos pro výuku patologické histologie.

Základy lékařské němčiny – Lydia Štědroňová

199 
Obsahuje základní texty s terminologickým minimem základních lékařských oborů, konverzaci na běžná lékařská, zdravotnická a jiná témata, ukázky z lékařských vědeckých spisů i popularizujících publikací, zprávy z denního tiskuslékařskými aRead More

Hodnocení EKG v praxi – Rolf Schröder, Heinrich Südhof – 1973

120 
Hodnocení EKG křivky, popis obtíží a možných komplikací chorob kardiovaskulárního systému až po doporučené postupy a ošetřovatelskou péči.

Obecná a fysikální chemie pro lékaře a biology – Zdeněk Vodrážka – 1972

190 
Výborný stav. Do čtyř oddílů byla zařazena témata, která jsou východiskem pro výklad živých soustav na molekulární úrovni. Tak se publikace soustřeďuje jen na ty úseky oboru, jejichž znalost jeRead More

Speciální chirurgie I – Bohumil Špaček a kolektiv – 1973

120 
První díl učebnice, která je obsáhlým encyklopedickým dílem, probírá neurochirurgii, chirurgii obličeje, krku, hrudníku, srdce, cév a končetin a obsahuje ustálené a prakticky ověřené poznatky soudobé chirurgie. Kniha je určenaRead More

Přehled klinických symptomů a syndromů – Ilmars Lazovskis – 1990

190 
Velmi dobrý stav. Publikace je výkladovým slovníkem chorob a jejich příznaků, nazvaných podle jejich objevitelů.
Načítání...