Showing 1–30 of 72 results

 • Ekonomické obory 

  Ekonomické obory  (5)

 • Humanitní obory 

  Humanitní obory  (11)

 • Lékařské obory 

  Lékařské obory  (42)

 • Matematika, Fyzika

  Matematika, Fyzika (12)

 • Právní obory 

  Právní obory  (1)

 • Technické obory 

  Technické obory  (1)

 • Angiologie 2012 – Kolektiv autorů – 2013

  140 
  Lehce naražený růžek, jinak výborný stav. Články obsažené ve sborníku přinášejí informace z XVII. Česko-slovenského angiologického sympozia ve Valticích v červnu 2011, které bylo věnováno třem hlavním tématům – onemocněníRead More

  Základy práva Evropské unie pro ekonomy – Josef Týč – 2005

  99 
  Výborný stav. 5. aktualizované vydání.Páté vydání této oblíbené učebnice je aktualizováno a přepracováno v souvislosti se stálým vývojem evropského práva. Na úvod je popsán proces evropské integrace od konce 2.Read More

  Trendy soudobé chirurgie 2 – Zdeněk Krška – 1998

  120 
  Výborný stav. Publikace obsahuje souhrn nejnovějších, kontrolovanými studiemi i vlastním výzkumem rozšířených poznatků o etiologii, prevenci a terapii hluboké žilní trombózy a plicní embolie, nejčastějších komplikacích, které bývají zvláště uRead More

  Trendy soudobé diabetologie 05 – Jindra Perušičová – 2001

  120 
  Výborný stav. Diabetologie se v posledních letech trvale řadí mezi medicínské obory, které vzbuzují celosvětový zájem nejen řady lékařských, ale často i zdravotních a sociálních odvětví. Svědčí o tom narůstajícíRead More

  Trendy soudobé neurologie a neurochirurgie 2 Maligní nádory mozku dospělého věku – Miroslav Kala – 1998

  290 
  Výborný stav. Tato monografie, jež obdržela v roce 1999 Staškovu cenu Nadace Janssen-Cilag, poskytuje všem lékařům pečujícím o nemocné se zhoubnými nádory mozku přehlednou a moderní práci, která obsahuje všechnyRead More

  Kyslíkové léčivé terapie – Nathaniel Altman – 1998

  69 
  Výborný stav. Kniha vřazuje biooxidační terapie do kontextu holistického zdraví. Poskytuje informace o tom, jak terapie fungují a jak podporují proces uzdravování. Patří k nim ozónová terapie a terapie nitrožilníhoRead More

  Biofragmentabilní anastomóza gastrointestinálního traktu – Igor Penka – 2004

  160 
  Výborný stav. Kniha obsahuje 32 černobílých a 11 barevných obrázků. Limitujícím faktorem jakéhokoliv resekčního výkonu v chirurgii GIT je založení bezproblémového střevního spojení. Dosavadní techniky jsou charakterizovány zajištěním mechanické pevnostiRead More

  LVRS Chirurgická léčba emfyzému plic + CD – Jan Fanta – 2004

  49 
  Výborný stav. Monografie o chirurgické léčbě emfyzému plic metodou LVRS (operace redukující objem plic). Kromě transplantace je to jediná metoda, ovlivňující terminální stadium emfyzému. Po LVRS se plicní funkce zlepšíRead More

  Causae mortis v urologii – Roman Zachoval – 2005

  165 
  Výborný stav. Autoři podrobují klinický materiál kritickému hodnocení s cílem zjistit, zda se v léčebném postupu nestala chyba. V případě, že tomu tak bylo, zjišťují, o jakou chybu se jednalo,Read More

  Chirurgie periferního neurovegetativního systému – Zdeněk Kala – 2002

  99 
  Výborný stav. Publikace je návodem těm odborným líékařům, kteří indikují k moderním operacím periferního neurovegetativního systému laparoskopickou, retroperitoneoskopickou, torakoskopickou nebo perkutánní neoperační cestou.

  Průjmová onemocnění vyvolaná rotaviry – Petr Pazdiora – 2004

  115 
  Výborný stav. Publikace seznamuje zdravotníky s aktuálními poznatky o rotavirových infekcích. Dlouhodobé klinické zkušenosti se mohou stát návodem pro léčbu těchto infekcí na pracovištích, podobně jako zkušenosti se zaváděnými opatřenímiRead More

  Nádory oka – Drahomíra Baráková – 2002

  290 
  Výborný stav. Tématem jsou fyziologické procesy ve zrakovém orgánu a fyziologické principy procesu vidění. Je dán přehled fyzikálně-chemických procesů v očních tkáních, jejich metabolizmu a patofyziologických dějů, které vznikají veRead More

  SARS Syndrom akutního respiračního selhání – Prymula Roman; Špliňo Miroslav – 2006

  115 
  Výborný stav. Publikace představuje v naší literatuře první ucelené a velmi kvalitní literární zpracování průběhu pandemie 21. století a zároveň podává důležité informace o nutnosti pečlivé surveillance v období postRead More

  Moderní chirurgické metody léčby obezity + CD – prof. MUDr. Martin Fried CSc. – 2005

  115 
  Výborný stav. Vzestup morbidní obezity má nyní vzestupnou tendenci nejen v populaci ekonomicky rozvinutých států Evropy a USA, ale šíří se celým světem. Obezita postihuje téměř všechny skupiny obyvatelstva aRead More

  Imunodeficience – Jiřina Bartůňková – 2002

  190 
  Výborný stav. Imunodeficience jsou stavy charakterizované zejména zvýšenou náchylností k infekcím. Podle příčiny se dělí na primární a na sekundární. Primární imunodeficity jsou obvykle vrozenou poruchou genu(ů), kódujících některé proteinyRead More

  Hodnocení kvality života u nemocných s bronchiální obstrukcí – František Salajka – 2006

  135 
  Výborný stav. Publikace je určena zejména pneumologům, internistům, alergologům, ale i praktickým lékařům.

  Histopatologické praktikum – Jiří Wotke, Víta Žampachová

  149 
  Předkládané dílo chce v moderní formě představit náš přístup k použití kresby v porozumění histopatologickému preparátu a její přínos pro výuku patologické histologie.

  Základy lékařské němčiny – Lydia Štědroňová

  199 
  Obsahuje základní texty s terminologickým minimem základních lékařských oborů, konverzaci na běžná lékařská, zdravotnická a jiná témata, ukázky z lékařských vědeckých spisů i popularizujících publikací, zprávy z denního tiskuslékařskými aRead More
  Načítání...