Showing 1–30 of 48 results

Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ – M.Hudcová, L.Kubíčková – 1991

79 
Velmi dobrý stav. Cílem sbírky je ulehčit a urychlit práci učitelů matematiky, sjednotit úroveň matematických znalostí a dovedností studentů a poskytnout jim možnosti k případnému samostatnému domácímu studiu. 

Kongresový cestovní ruch – Jan Orieška – 2004

79 
Výborný stav. Publikace je určena studentům oboru cestovní ruch a všem, kdo se profesionálně věnují rozvoji kongresového a incentivního cestovního ruchu. Seznamuje zároveň studenty s technikou kongresových služeb. Jejím cílemRead More

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty III – 2007

145 
Výborný stav.  Gynekologie a porodnictví, onkologie, psychiatrie. Kniha je určena především studentům a vyučujícím SZŠ – obor zdravotnický asistent a studentům a pedagogům zdravotnických lyceí. Jedná se o základní učebniciRead More

Materiály – pro 1. ročník SOU oborů Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů – Jaroslav Žák – 2000

79 
Překlad na titulní straně, jinak výborný stav. Suroviná základna dřevařského průmyslu, vlastnosti dřeva, jeho vady a škůdci, rozpoznávání dřeva, sortimenty dřeva, lepidla, materiály pro povrchovou úpravu výrobků, technické železo, neželeznéRead More

Souvislý účetní příklad s účetními doklady 2015 – Štohl Pavel –

79 
Výborný stav. Jedná se o souvislý účetní příklad s účetními doklady (faktury přijaté, faktury vystavené, pokladní doklady, bankovní výpisy, leasingová smlouva včetně splátkového kalendáře, mzdová listina, nájemní smlouvy apod.), kterýRead More

Sbírka příkladů k učebnici účetnictví II. díl 2015 – Štohl Pavel – 2015

120 
Výborný stav. Sbírka je zpracována jako pracovní sešit k učebnici Účetnictví – 2. díl. Ke každé kapitole jsou uvedeny úlohy na procvičení probraného učiva, které lze vypracovávat přímo do učebnice.

Učebnice Účetnictví 2015 2. díl – Štohl Pavel – 2015

135 
Výborný stav. Učebnice je určena především pro studenty třetího ročníku obchodních akademií a středních odborných škol s výukou účetnictví. Učebnice navazuje na učebnici Účetnictví 1. díl, kde se studenti seznámiliRead More

Učebnice účetnictví 2015, 3.díl – Štohl Pavel – 2015

180 
Výborný stav. Učebnice je určena především pro studenty čtvrtého ročníku obchodních akademií a středních odborných škol s výukou účetnictví. Z obsahu učebnice vybíráme: •Vnitropodnikové účetnictví (vedené jak formou analytické evidence,Read More

ŘEZNÍK A UZENÁŘ – Jaroslav Šereda – 1996

69 
Výborný stav. Kniha navazuje na učební text Biologie pro 1.a 2.ročník středních odborných učilišť a seznamuje žáky se základními anatomickými pojmy, rozdělením živočichů a popisuje jednotlivé soustavy orgánů živočišného těla.Read More

Občanská nauka pro střední odborná učiliště 3 – Milan Valenta – 2005

79 
Výborný stav. Učebnice je úvodní částí řady učebnic občanské nauky pro dvou a tříleté učební obory. Vychází z platných osnov pro daný typ škol. Prakticky, pomocí epických příběhů vyvozuje základníRead More

Zbožíznalství II. – Karel Cvrček – 2005

59 
Velmi dobrý stav. Pro obchodní akademie a ostatní střední školy.Druhý díl se věnuje výrobkům chemickým, textilním, kožedělným, dřevařským, papírenským, zemědělským a poživatinám. Poslední kapitola se zabývá prodejem zboží.

Stavební materiály I pro 1. ročník SOU – Tibitanzl Otomar – 2013

115 
Výborný stav. Učebnice pojednává o rozdělení a vlastnostech stavebních materiálů a přináší základní informace o přírodním kameni, cihlářských výrobcích, pojivech, maltách a maltových směsích, prostém betonu a nepálených stavebních materiálech.Read More

Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ročník SPŠ stavebních – Jaroslav Pavlis – 1995

120 
Výborný stav. Učebnice pojednává o zobrazení stavebních objektů a konstrukcí podle souboru norem se skupinovým názvem Výkresy pozemních staveb. Je určena především žákům 1. a 2. ročníků SPŠ stavebních.

Literatura pro 3. ročník SOŠ – Josef Soukal – 2003

49 
Dobrý stav. Učebnice je třetí částí čtyřdílné řady speciálně vytvořené pro SOŠ. Nový ucelený soubor učebnic je zpracován podle nejnovějších osnov pro SOŠ· Studenty již připravuje na nové pojetí maturity.Read More

Literatura pro 2. ročník SOŠ – Josef Soukal – 2008

69 
Výborný stav. Učebnice je druhou částí čtyřdílné řady speciálně vytvořené pro SOŠ. Nový ucelený soubor učebnic je zpracován podle nejnovějších osnov pro SOŠ·; studenty již připravuje na nové pojetí maturity.Read More

Čítanka 3 – Martinková Věra – 2000

49 
Velmi dobrý stav. Obsahuje ukázky děl všech probíraných období vývoje slovesného umění u nás i ve světě.

Přehledné dějiny literatury II – B.Balajka, L.Soldán – 2005

89 
Jako nová. Poutavě, přístupně a podrobně zpracované dějiny české a světové literatury jsou určeny pro studenty středních škol všech typů, pro učitele literatury i pro širokou veřejnost

Ošetřovatelství II – Jiří Neuwirth, Greta Fifernová – 1998

69 
Jako nová. Pro střední zdravotnické školyKniha Ošetřovatelství II pro 2. ročník středních zdravotnických škol.

Elektrotechnika II – V.Šilhán, F.Bernat – 1986

69 
Velmi dobrý stav. Publikace je určena žákům 3. ročníku SPŠ strojnické studijního oboru Strojírenská konstrukce a provozuschopnost výrobních zařízení.

Literatura 1 – Josef Hrabák

29 
Poškozená vazba. Pro 1. ročník středních škol

Literatura 3 – Miloš Pohorský

35 
Pro 3.ročník středních škol

Literatura 2 – Vladimír Forst

35 
Poškozená vazba. Pro 2.ročník středních škol

Analytická chemie kvantitativní – M.Veselý, O.Šírová – 1965 – SNTL

79 
Učební text , pro stř.průmyslové školy chemické

Latinská čítanka I. – František Heřmanský, Ferdinand Stiebitz – 1942

69 
pro VII. třídu gymnasií a reálných gymnasií

Základy chemie – Pavel Beneš, Václav Pumpr, Jiří Banýr – 1993

95 
Pro 2.stupeň základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií a střední školy.
Načítání...