Showing 1–30 of 178 results

 • Jazykové

  Jazykové (44)

 • Ostatní

  Ostatní (10)

 • Pro gymnázia

  Pro gymnázia (11)

 • Střední škola

  Střední škola (38)

 • VŠ

  (72)

 • Základní škola

  Základní škola (6)

 • Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ – M.Hudcová, L.Kubíčková – 1991

  79 
  Velmi dobrý stav. Cílem sbírky je ulehčit a urychlit práci učitelů matematiky, sjednotit úroveň matematických znalostí a dovedností studentů a poskytnout jim možnosti k případnému samostatnému domácímu studiu. 

  Matematika – funkce – kolektiv autorů – 2003

  59 
  Velmi dobrý stav. Učebnice z monotematické řady učebnic matematiky v plném rozsahu pokrývá základní učivo (je v souladu s RVP), poskytuje však i mnoho možností pro práci s talenty.

  Beseda bohů – Květoslav Minařík – 1990

  79 
  Výborný stav. Zevrubné informace o různých druzích jóg a o „integrální józe , již je u nás možno bez nebezpečí provádět. Beseda Bohů je napsána jako učebnice jógy. Květoslav MinaříkRead More

  Angiologie 2012 – Kolektiv autorů – 2013

  140 
  Lehce naražený růžek, jinak výborný stav. Články obsažené ve sborníku přinášejí informace z XVII. Česko-slovenského angiologického sympozia ve Valticích v červnu 2011, které bylo věnováno třem hlavním tématům – onemocněníRead More

  Kongresový cestovní ruch – Jan Orieška – 2004

  79 
  Výborný stav. Publikace je určena studentům oboru cestovní ruch a všem, kdo se profesionálně věnují rozvoji kongresového a incentivního cestovního ruchu. Seznamuje zároveň studenty s technikou kongresových služeb. Jejím cílemRead More

  Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty III – 2007

  145 
  Výborný stav.  Gynekologie a porodnictví, onkologie, psychiatrie. Kniha je určena především studentům a vyučujícím SZŠ – obor zdravotnický asistent a studentům a pedagogům zdravotnických lyceí. Jedná se o základní učebniciRead More

  Základy práva Evropské unie pro ekonomy – Josef Týč – 2005

  99 
  Výborný stav. 5. aktualizované vydání.Páté vydání této oblíbené učebnice je aktualizováno a přepracováno v souvislosti se stálým vývojem evropského práva. Na úvod je popsán proces evropské integrace od konce 2.Read More

  Souvislý účetní příklad s účetními doklady 2015 – Štohl Pavel –

  79 
  Výborný stav. Jedná se o souvislý účetní příklad s účetními doklady (faktury přijaté, faktury vystavené, pokladní doklady, bankovní výpisy, leasingová smlouva včetně splátkového kalendáře, mzdová listina, nájemní smlouvy apod.), kterýRead More

  Sbírka příkladů k učebnici účetnictví II. díl 2015 – Štohl Pavel – 2015

  120 
  Výborný stav. Sbírka je zpracována jako pracovní sešit k učebnici Účetnictví – 2. díl. Ke každé kapitole jsou uvedeny úlohy na procvičení probraného učiva, které lze vypracovávat přímo do učebnice.

  Učebnice účetnictví 2015, 3.díl – Štohl Pavel – 2015

  180 
  Výborný stav. Učebnice je určena především pro studenty čtvrtého ročníku obchodních akademií a středních odborných škol s výukou účetnictví. Z obsahu učebnice vybíráme: •Vnitropodnikové účetnictví (vedené jak formou analytické evidence,Read More

  HIGH SEASON WORKBOOK – Michael Duckworth – 1995

  249 
  Výborný stav. Sezóna: angličtina pro hotelnictví a turistiku

  Active Grammar Level 1 with Answers and CD-ROM – – 2011

  290 
  Výborný stav. Tato 3dílná učebnice anglické gramatiky je určena pro samostudium, ale hodí se i pro výuku na školách. Pokrývá všechny gramatické jevy, které je nutné si osvojit na úrovních A1–B2.Read More

  Le Nouveau Sans Frontieres Workbook (Level 3) (French Edition) – – 1990

  189 
  Výborný stav. Třetí díl čtyřdílného kurzu francouzštiny, který je určen pro falešné začátečníky, kteří si chtějí upevnit své základy francouzštiny a rozšířit své znalosti až na velmi pokročilou úroveň. –Read More

  Essential Grammar in Use: Grammatica di base della lingua inglese, Soluzioni – Raymond Murphy – 1997

  149 
  Výborný stav. Základní gramatika v používání Italský klíč: Referenční a praktická kniha pro základní studenty angličtiny

  Občanská nauka pro střední odborná učiliště 3 – Milan Valenta – 2005

  79 
  Výborný stav. Učebnice je úvodní částí řady učebnic občanské nauky pro dvou a tříleté učební obory. Vychází z platných osnov pro daný typ škol. Prakticky, pomocí epických příběhů vyvozuje základníRead More

  Stavební materiály I pro 1. ročník SOU – Tibitanzl Otomar – 2013

  115 
  Výborný stav. Učebnice pojednává o rozdělení a vlastnostech stavebních materiálů a přináší základní informace o přírodním kameni, cihlářských výrobcích, pojivech, maltách a maltových směsích, prostém betonu a nepálených stavebních materiálech.Read More

  Trendy soudobé chirurgie 2 – Zdeněk Krška – 1998

  120 
  Výborný stav. Publikace obsahuje souhrn nejnovějších, kontrolovanými studiemi i vlastním výzkumem rozšířených poznatků o etiologii, prevenci a terapii hluboké žilní trombózy a plicní embolie, nejčastějších komplikacích, které bývají zvláště uRead More

  Trendy soudobé diabetologie 05 – Jindra Perušičová – 2001

  120 
  Výborný stav. Diabetologie se v posledních letech trvale řadí mezi medicínské obory, které vzbuzují celosvětový zájem nejen řady lékařských, ale často i zdravotních a sociálních odvětví. Svědčí o tom narůstajícíRead More

  Trendy soudobé neurologie a neurochirurgie 2 Maligní nádory mozku dospělého věku – Miroslav Kala – 1998

  290 
  Výborný stav. Tato monografie, jež obdržela v roce 1999 Staškovu cenu Nadace Janssen-Cilag, poskytuje všem lékařům pečujícím o nemocné se zhoubnými nádory mozku přehlednou a moderní práci, která obsahuje všechnyRead More

  Kyslíkové léčivé terapie – Nathaniel Altman – 1998

  69 
  Výborný stav. Kniha vřazuje biooxidační terapie do kontextu holistického zdraví. Poskytuje informace o tom, jak terapie fungují a jak podporují proces uzdravování. Patří k nim ozónová terapie a terapie nitrožilníhoRead More

  Biofragmentabilní anastomóza gastrointestinálního traktu – Igor Penka – 2004

  160 
  Výborný stav. Kniha obsahuje 32 černobílých a 11 barevných obrázků. Limitujícím faktorem jakéhokoliv resekčního výkonu v chirurgii GIT je založení bezproblémového střevního spojení. Dosavadní techniky jsou charakterizovány zajištěním mechanické pevnostiRead More

  LVRS Chirurgická léčba emfyzému plic + CD – Jan Fanta – 2004

  49 
  Výborný stav. Monografie o chirurgické léčbě emfyzému plic metodou LVRS (operace redukující objem plic). Kromě transplantace je to jediná metoda, ovlivňující terminální stadium emfyzému. Po LVRS se plicní funkce zlepšíRead More

  Causae mortis v urologii – Roman Zachoval – 2005

  165 
  Výborný stav. Autoři podrobují klinický materiál kritickému hodnocení s cílem zjistit, zda se v léčebném postupu nestala chyba. V případě, že tomu tak bylo, zjišťují, o jakou chybu se jednalo,Read More

  Chirurgie periferního neurovegetativního systému – Zdeněk Kala – 2002

  99 
  Výborný stav. Publikace je návodem těm odborným líékařům, kteří indikují k moderním operacím periferního neurovegetativního systému laparoskopickou, retroperitoneoskopickou, torakoskopickou nebo perkutánní neoperační cestou.

  Průjmová onemocnění vyvolaná rotaviry – Petr Pazdiora – 2004

  115 
  Výborný stav. Publikace seznamuje zdravotníky s aktuálními poznatky o rotavirových infekcích. Dlouhodobé klinické zkušenosti se mohou stát návodem pro léčbu těchto infekcí na pracovištích, podobně jako zkušenosti se zaváděnými opatřenímiRead More

  Nádory oka – Drahomíra Baráková – 2002

  290 
  Výborný stav. Tématem jsou fyziologické procesy ve zrakovém orgánu a fyziologické principy procesu vidění. Je dán přehled fyzikálně-chemických procesů v očních tkáních, jejich metabolizmu a patofyziologických dějů, které vznikají veRead More
  Načítání...