Showing all 20 results

Slavnostní příležitosti – M.Jánošovová – 1984

79 
Lehce poškozené okraje přebalu, jinak výborný stav. Celoplátěná vazba. Malý lexikon společenského chování.

Aktuální témata kulturálních studií – Angela McRobbie – 2006

130 
Výborný stav. Učebnice kulturálních studií Angely McRobbie je zasvěceným úvodem do široké problematiky dnes už etablované komunikační vědy. Kniha je uvedena nejslavnějším konceptem jednoho ze zakladatelů první školy kulturálních studiíRead More

Mýtus o Marsu a Venuši – Deborah Cameronová – 2017

99 
Výborný stav. Kniha se kriticky vyrovnává s rozšířenými zjednodušujícími představami o genderu a komunikaci mezi muži a ženami. Odrážejí se v postojích k případům sexuálního násilí, v očekáváních spjatých seRead More

Vývoj lidské společnosti – Emanuel Chalupný – 1935

190 
Trochu vybledlý hřbet, jinak velmi dobrý stav. Rozšířené zpracování samostatného svazku autorovy Sociologie, vydaného roku 1917 (díl V.).

Sociologie v Československu – Howard Becker – 1947

190 
Zažloutlé okraje přední desky, natržený hřebet přebalu, jinak velmi dobrý stav.

Etnické konflikty – Tesař Filip

355  125 
Autor čtivou formou přibližuje příčiny a fungování etnických konfliktů. Zkoumá roli kultury, ekonomiky, ideologie, moci, ale i sociálních vztahů v místních společenstvech, individuálního jednání a psychologických faktorů. Předkládá čtenáři typologiiRead More

Sociologický slovník – Jandourek Jan

359  129 
Sociologie pomáhá porozumět našemu každodennímu životu ve společnosti i velkým sociálním změnám a krizím. Její poznatky a metody se aplikují v marketingu, politice, kriminologii aj. Je proto součástí studia řadyRead More

Antropologie – Teorie člověka a kultury – Soukup Václav

599  330 
Intenzivní setkávání kultur je pro dnešní dobu příznačným rysem a je zdrojem jak obohacení, tak konfliktů. I u nás roste zájem o sociální a kulturní antropologii jako o vědu zkoumajícíRead More

Studia vizuální kultury – Sturken Marita, Cartwright Lisa

965  290 
Vizuální kultura se stala součástí každodenního života. Naše doba se vyznačuje nebývalým nárůstem kvantity a intenzity obrazů, které nás obklopují, atakují, přitahují – ať prostřednictvím různých médií, ve formě výtvarnéhoRead More

Public Relations – Ľ Etang Jacquie

575  139 
Kniha poskytuje komplexní pohled na problematiku oboru public relations – nedefinuje a nevnímá PR pouze jako součást podnikového marketingu, ale i jako komplexní obor a dovednost ovlivňovat mínění. PR zařazujeRead More

Perspektivy stárnutí – Gruss Peter

397  150 
Kniha hledá odpovědi na otázky stárnutí a jeho možností z pohledu vývojové psychologie, neurobiologie, evoluční biologie, biochemie, medicíny, gerontologie, politologie nebo andragogiky. Je dílem celosvětově uznávaných expertů z mnichovského InstitutuRead More

Perspektivy globalizace – Mezřický Václav a kol.

345  190 
Na současnou společnost již nelze nahlížet perspektivou sociálních věd bez užití termínu globalizace. Ať už s odkazem na dynamický proces či statický stav světa, tomuto zaklínadlu se dostává prostor naRead More

Francouzská galantnost – Claude Habibová

149 
Co znamená být galantní? Podle autorky jednodušeji vidíme a jsme schopni definovat to, co galantní není. Habibová líčí, jak se z Indie vrátila jedna její přítelkyně, která tam pracovala. KRead More

Sociologie politiky – Tomáš J. Bahounek – 1992

39 
Křesťanská sociologie zkoumá politické procesy a útvary jako zvláštní příklady obecných procesů a vztahů v Božím lidu.

Sociální ekonomika

79 
Kurs národního hospodářství. Část první, Hospodářský řád

Abeceda prosperity – Jan Keller – 2008

79 
Kdo jsou „kornukopiáni“? Co je „kargo“? A jak souvisí jedno či druhé s „tyttytainmentem“? Jeden z nejoriginálnějších českých sociologů ve dvou stovkách miniesejů podává jedinečný obraz své éry.

Zpráva o vývoji české společnosti – Jiří Večerník – 1998

99 
Souborná práce představuje českou společnost v její mnohotvárnosti a pohybu, naznačuje trendy a popisuje uskutečněné změny. První část společné práce sociologů, ekonomů, politologů a demografů je věnována lidským zdrojům –Read More

Sociologie zločinu – Jan Jandourek Proč lidé vraždí a jezdí načerno

235  96 
Proč lidé vraždí a jezdí načernoKniha se zabývá deviací v sociologickém slova smyslu. Proč se lidé chovají jinak, než se od nich očekává, a jaké to má příčiny? Co jeRead More
Načítání...