Showing all 30 results

Romové, bydlení, soužití – kolektiv autorů – 2000

190 
Výborný stav. Kniha je praktickou pomůckou pro řešení jednoho z nejkonfliktnějších míst v postavení romské populace v ČR – bydlení.

Slavnostní příležitosti – M.Jánošovová – 1984

79 
Lehce poškozené okraje přebalu, jinak výborný stav. Celoplátěná vazba. Malý lexikon společenského chování.

Mediální výchova v Čechách – Jiří Roth – 2007

190 
Výborný stav. Tištěná média v konfrontaci s internetem… Sonda do zákulisí českých novin Mediální výchova v Čechách je první knihou svého druhu na českém trhu. Je určena všem, kteří seRead More

Aktuální témata kulturálních studií – Angela McRobbie – 2006

130 
Výborný stav. Učebnice kulturálních studií Angely McRobbie je zasvěceným úvodem do široké problematiky dnes už etablované komunikační vědy. Kniha je uvedena nejslavnějším konceptem jednoho ze zakladatelů první školy kulturálních studiíRead More

Mýtus o Marsu a Venuši – Deborah Cameronová – 2017

99 
Výborný stav. Kniha se kriticky vyrovnává s rozšířenými zjednodušujícími představami o genderu a komunikaci mezi muži a ženami. Odrážejí se v postojích k případům sexuálního násilí, v očekáváních spjatých seRead More

Kreténům vstup zakázán – Sutton Robert I. – 2010

149 
Jako nová. Kniha „Kreténům vstup zakázán“ s podtitulem „Jak vytvořit příjemné pracoviště a jak přežít tam, kde tomu tak není“, se věnuje v současnosti široce diskutovaným tématem – vztahům naRead More

Probace a mediace – Štern, Ouředníčková, Doubravová – 2010

140 
Jako nová. Možnosti řešení trestných činů. Tuto knihu lze považovat za první ucelenou odbornou publikací v naší zemi k tématu probace, mediace, činnosti Probační a mediační služby včetně navazujících aRead More

Základy sociální pedagogiky – Kraus Blahoslav – 2008

180 
Jako nová. Publikace podává komplexní pohled na historii i současnost sociální pedagogiky u nás i v zahraničí. Seznamuje s jejími metodologickými východisky a charakterizuje ji jako vědní disciplínu i jakoRead More

Vývoj lidské společnosti – Emanuel Chalupný – 1935

190 
Trochu vybledlý hřbet, jinak velmi dobrý stav. Rozšířené zpracování samostatného svazku autorovy Sociologie, vydaného roku 1917 (díl V.).

Sociologie v Československu – Howard Becker – 1947

190 
Zažloutlé okraje přední desky, natržený hřebet přebalu, jinak velmi dobrý stav.

Etnické konflikty – Tesař Filip

355  125 
Autor čtivou formou přibližuje příčiny a fungování etnických konfliktů. Zkoumá roli kultury, ekonomiky, ideologie, moci, ale i sociálních vztahů v místních společenstvech, individuálního jednání a psychologických faktorů. Předkládá čtenáři typologiiRead More

Sociologický slovník – Jandourek Jan

359  129 
Sociologie pomáhá porozumět našemu každodennímu životu ve společnosti i velkým sociálním změnám a krizím. Její poznatky a metody se aplikují v marketingu, politice, kriminologii aj. Je proto součástí studia řadyRead More

Antropologie – Teorie člověka a kultury – Soukup Václav

599  330 
Intenzivní setkávání kultur je pro dnešní dobu příznačným rysem a je zdrojem jak obohacení, tak konfliktů. I u nás roste zájem o sociální a kulturní antropologii jako o vědu zkoumajícíRead More

Studia vizuální kultury – Sturken Marita, Cartwright Lisa

965  290 
Vizuální kultura se stala součástí každodenního života. Naše doba se vyznačuje nebývalým nárůstem kvantity a intenzity obrazů, které nás obklopují, atakují, přitahují – ať prostřednictvím různých médií, ve formě výtvarnéhoRead More

Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trv. péči – Marlis Pörtner

279  129 
Autorka ve své knize předkládá koncept PCA (Person Centered Approach) – na osobu zaměřený přístup. Aplikuje jej pro všechny, kteří ve své profesi přichází do kontaktu s lidmi v sociálníchRead More

Public Relations – Ľ Etang Jacquie

575  139 
Kniha poskytuje komplexní pohled na problematiku oboru public relations – nedefinuje a nevnímá PR pouze jako součást podnikového marketingu, ale i jako komplexní obor a dovednost ovlivňovat mínění. PR zařazujeRead More

Lévi-Strauss a strukturální antropologie – Wiseman Boris

279  89 
Kniha zábavnou komiksovou formou představí posledního žijícího klasika strukturalismu a strukturální antropologie. Krátce před druhou světovou válkou se Claude Lévi-Strauss seznámil s lingvistou ruského původu Romanem Jacobsenem a pod jehoRead More

Perspektivy stárnutí – Gruss Peter

397  150 
Kniha hledá odpovědi na otázky stárnutí a jeho možností z pohledu vývojové psychologie, neurobiologie, evoluční biologie, biochemie, medicíny, gerontologie, politologie nebo andragogiky. Je dílem celosvětově uznávaných expertů z mnichovského InstitutuRead More

Perspektivy globalizace – Mezřický Václav a kol.

345  190 
Na současnou společnost již nelze nahlížet perspektivou sociálních věd bez užití termínu globalizace. Ať už s odkazem na dynamický proces či statický stav světa, tomuto zaklínadlu se dostává prostor naRead More

Francouzská galantnost – Claude Habibová

149 
Co znamená být galantní? Podle autorky jednodušeji vidíme a jsme schopni definovat to, co galantní není. Habibová líčí, jak se z Indie vrátila jedna její přítelkyně, která tam pracovala. KRead More

Tance smrti

99 
Francouzský profesor ze Sorbonny zkoumá zpracování tématu smrti prostřednictvím tzv. tanců smrti. Tance smrti popisují či zobrazují tanec, případně dialog smrti nebo mrtvých s živými. Strnulí živí jsou vyzýváni mrtvýmiRead More

Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu

290 
Autorka v knize rozebírá vztah kvantitativního a kvalitativního výzkumného přístupu a jejich vyhodnocování. Stěžejními otázkami pro ni je, jak může věda přistoupit k sociálním jevům a jak lze harmonizovat kvalitativníRead More

Sociologie politiky – Tomáš J. Bahounek – 1992

39 
Křesťanská sociologie zkoumá politické procesy a útvary jako zvláštní příklady obecných procesů a vztahů v Božím lidu.

Sociální ekonomika

79 
Kurs národního hospodářství. Část první, Hospodářský řád

Člověk v zrcadle svého vývoje

69 
Populárně vědecké zpracování poznatků moderní antropologie o vzniku a vývoji člověka i o zákonech, jimiž se tento vývoj řídil a řídí. Seznamuje s pracovními metodami současné antropologie, principy vývojové pralidoopůRead More

Abeceda prosperity – Jan Keller – 2008

79 
Kdo jsou „kornukopiáni“? Co je „kargo“? A jak souvisí jedno či druhé s „tyttytainmentem“? Jeden z nejoriginálnějších českých sociologů ve dvou stovkách miniesejů podává jedinečný obraz své éry.

Zpráva o vývoji české společnosti – Jiří Večerník – 1998

99 
Souborná práce představuje českou společnost v její mnohotvárnosti a pohybu, naznačuje trendy a popisuje uskutečněné změny. První část společné práce sociologů, ekonomů, politologů a demografů je věnována lidským zdrojům –Read More

Sociologie zločinu – Jan Jandourek Proč lidé vraždí a jezdí načerno

235  96 
Proč lidé vraždí a jezdí načernoKniha se zabývá deviací v sociologickém slova smyslu. Proč se lidé chovají jinak, než se od nich očekává, a jaké to má příčiny? Co jeRead More
Načítání...