Showing 1–30 of 115 results

Zprávy 1986 – Bibliografie čs. Psychiatrie, psychologie… – A.Palčová – 1986

120 
Výborný stav. Bibliografie čs. Psychiatrie, psychologie a oblastí hraničních za období 1976 – 1980. Určeno pro vnitřní potřeb psychiatrických a psychologických zařízení.

Trénink lásky Jak si najít a udržet spřízněnou duši – Mary Gregory, Ariana Gee – 2008

89 
Výborný stav. Některé vztahy na počátku slibují nebe, ale často spíš vedou do pekla. V knize Trénink lásky se dovíte, jak vlastně fungují a jak je lze úspěšně rozvíjet.

Etické otázky v psychologii – Petr Weiss – 2011

260 
Výborný stav. Tato kniha je prvním příspěvkem k definování základních etických pravidel v psychologii. Přední čeští i slovenští odborníci zde shrnuli svoje poznatky o etických problémech ve svém oboru –Read More

Jak uspět v prvním zaměstnání – Olga Hanzlíková – 2001

69 
Výborný stav. Zaměstnání • zaměstnanci • zaměstnavatelé • pracovněprávní vztahy • pracovněprávní předpisy

BUZZ 50 maličkostí – David Freemantle – 2009

240 
Výborný stav. Bohatě ilustrovaná kniha renomovaného autora je určena těm, kdo bezprostředně jednají se zákazníky a podílejí se na poskytování prodejních i poprodejních služeb. Poskytuje 50 „malých“ rad, počínaje základnímRead More

111 důvodů, proč milovat ženy – Nick Lane – 2013

59 
Perfektní stav. Povzdech známý už desetiletí, ba možná po celá staletí dennodenně zaznívá z úst milionů mužů na celém světě. A s jakým gustem je páni tvorstva pokaždé vysloví! TenRead More

Jak pochopit ženu – Brost Hauke – 2007

59 
Výborný stav. Jak pochopit ženu je kniha především pro muže, kteří během jejího čtení zjistí mnoho zajímavého. Je to však také čtení pro ženy. Poznají se v ní a najdouRead More

SKUPINOVÁ ANALÝZA V PRAXI – Jeff Roberts, Malcolm Pines – 1998

89 
Výborný stav. Praxe skupinové analýzy je metoda, která aplikuje poznatky S. H. Fouhkese a jeho kolegů z let těsně po II. světové válce. Účelem této knihy je dát veřejnosti kRead More

Mravnost,pornografie a mravnostní kriminalita – Jan Chmelík – 2003

290 
Výborný stav. Komplexní studie analyzuje z hlediska etického, právního i psychologického sexuální zločiny prováděné na dětech.

Psychologie hry – S.Millarová – 1978

120 
Velmi dobrý stav. Populárně vědecká práce osvětluje nejrůznější stránky složitého psychosociálního jevu – lidské hry. Hovoří o úloze hry v dějinách psychologie, zdůrazňuje význam hry pro rozvoj rozumových schopností dítěteRead More

Je-li láska hra, pak má tato pravidla – Ch. Carter-Scottová – 2000

89 
Výborný stav. Každý buď hledá lásku, nebo se snaží najít způsob, jak udržet a posilovat lásku, kterou už má. Chérie Scottová nám ve svých deseti pravidlech předkládá obecné pravdy, kteréRead More

Kosmické hlavolamy – Z.Nowak – 1976

49 
Velmi dobrý stav. V knize je popsáno, které vlastnosti a schopnosti musí mít člověk, aby si byl schopen poradit se situacemi, které nebylo na Zemi možné předvídat. U každé kapitolyRead More

Fuck & Go – Ulla Rahnová – 2006

79 
Jako nová.  Proč se muži nechtějí vázat a ženy si za to mohou samy. Proč se muži nechtějí uvazovat v trvalých vztazích? Proč často raději včas uprchnou a jednou provždyRead More

Cesty sebevzdělání – Josef Macek – 1943

59 
Místy podtrhováno, jinak zachovalý stav. Něco ze zukušenosti žáka a učitele.Z obsahu:škola není konec ani vrchol vzdělání,vzdělávat se značí učit se myslet,tvrdá škola vlastních omylů,ve škole „starého Bráfa“,sebevzdělávání posloucháním aRead More

Tajemství výchovy šťastných dětí – Biddulph Steve – 2009

89 
Jako nová. Autor navazuje na svou předešlou, u nás i v zahraničí velmi úspěšnou, knihu Proč jsou šťastné děti šťastné a nabízí rodičům a dalším vychovatelům nové podněty k zamyšleníRead More

Dětská prostituce – Eva Vaníčková, Jan Saudek – 2005

140 
Jako nová. Dětská prostituce je odcizením dětství. Nejtěžší ztrátou, která zanechává na osobnosti dítěte stigma, jehož rysy odpovídají věku, ve kterém dítě prodávalo svoje tělo. Řada dospělých má o dětskéRead More

Kreténům vstup zakázán – Sutton Robert I. – 2010

149 
Jako nová. Kniha „Kreténům vstup zakázán“ s podtitulem „Jak vytvořit příjemné pracoviště a jak přežít tam, kde tomu tak není“, se věnuje v současnosti široce diskutovaným tématem – vztahům naRead More

Proč jsi stále tak neklidný?! – Tomáš Novák – 2003

79 
Jako nová.  Aneb I dospělí mohou být jako z hadích ocásků. Kniha je zaměřena na problém dopadu lehké mozkové dysfunkce, drobného, nepatrného poškození či spíše ovlivnění mozku při porodu neboRead More

Probace a mediace – Štern, Ouředníčková, Doubravová – 2010

140 
Jako nová. Možnosti řešení trestných činů. Tuto knihu lze považovat za první ucelenou odbornou publikací v naší zemi k tématu probace, mediace, činnosti Probační a mediační služby včetně navazujících aRead More

Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem – Cairns Kate – 2013

129 
Jako nová. Kvalita interakcí mezi dítětem a jeho rodiči v prvních měsících života do velké míry rozhoduje o tom, jaký bude jeho budoucí život, jaké bude mít vztahy, jak dokážeRead More

Symbióza a autonomie – Franz Ruppert – 2011

220 
Jako nová. Autor se zamýšlí nad tím, proč je často tak obtížné přivést k odpoutání od rodičů právě ty děti, které z jejich strany zažily jednoznačná poškození. Proč jsou právěRead More

Poruchy osobnosti – Ján Praško, – 2015

650 
Jako nová. První monografie o poruchách osobnosti u nás se zabývá skupinou psychických poruch, dříve též označovanou jako psychopatie, které jsou velmi závažné, ale o kterých se dosud málo věděloRead More

Knížka pro vzpomínání a procvičování paměti – Cingrošová Klára, Dvořáková Klára – 2014

140 
Jako nová. Námět představuje interaktivní knihu, kterou mohou při práci se seniory využít profesionálové ve zdravotnických a sociálních zařízeních, rodinní pečovatelé, příbuzní, přátelé, dobrovolníci, zároveň však i samotní senioři čiRead More

Jak přežít, když si nevěřím – Kaufman Gershen, Raphael Lev, Espeland – 2014

97 
Jako nová. Tato kniha je určena všem dětem, kterým se někdy spolužáci posmívali nebo se k nim nechovali fér, a také dětem, které někdy mají pocit, že se jim nemůže nicRead More

Umění přátelského řešení konfliktů – Tanja Baum – 2009

78 
Jako nová. Konfliktním situacím jsme vystaveni neustále a snad v každé životní oblasti – ať již se jedná o špatnou obsluhu v restauraci, o napětí na pracovišti nebo o neuspokojivéRead More

Život jako hra na osmnáct jamek – Moore Thomas – 2011

89 
Jako nová. Osmnáct fiktivních příběhů uvádí čtenáře do světa golfu, který je v autorově pojetí zároveň hracím polem (greenem) našeho života. Golf hraje v jednotlivých příbězích roli „hry na život“,Read More

Prvorozené dítě – Prekopová Jiřina – 2009

99 
Jako nová. Psychologické výzkumy ukazují, že pořadí, ve kterém se děti rodí, významně ovlivňuje rozvoj jejich osobnosti. Zvláště to platí o prvorozených – pokud se narodí další sourozenci, musí seRead More

Rozvoj dovedností dospělých lidí s mentálním postižením – Kunčíková Martina, Solovská Vendula, – 2013

115 
Jako nová. Lidé s mentálním postižením tráví většinu času mezi lidmi s handicapem, mají méně kontaktů s většinovou společností. Nemají tak možnost získat dostatečnou sociální zkušenost, proces učení se sociálnímRead More

Malý Machiavelli – Naumann Frank – 2011

89 
Jako nová. Krize jsou nejen obtížnými obdobími, ale také momenty velkých šancí a nových rozhodnutí. Frank Naumann nabízí ve své knize patnáct osvědčených strategií, jak z krizových období získat coRead More
Načítání...