Showing 1–30 of 80 results

Trénink lásky Jak si najít a udržet spřízněnou duši – Mary Gregory, Ariana Gee – 2008

89 
Výborný stav. Některé vztahy na počátku slibují nebe, ale často spíš vedou do pekla. V knize Trénink lásky se dovíte, jak vlastně fungují a jak je lze úspěšně rozvíjet.

Etické otázky v psychologii – Petr Weiss – 2011

260 
Výborný stav. Tato kniha je prvním příspěvkem k definování základních etických pravidel v psychologii. Přední čeští i slovenští odborníci zde shrnuli svoje poznatky o etických problémech ve svém oboru –Read More

Jak uspět v prvním zaměstnání – Olga Hanzlíková – 2001

69 
Výborný stav. Zaměstnání • zaměstnanci • zaměstnavatelé • pracovněprávní vztahy • pracovněprávní předpisy

BUZZ 50 maličkostí – David Freemantle – 2009

240 
Výborný stav. Bohatě ilustrovaná kniha renomovaného autora je určena těm, kdo bezprostředně jednají se zákazníky a podílejí se na poskytování prodejních i poprodejních služeb. Poskytuje 50 „malých“ rad, počínaje základnímRead More

111 důvodů, proč milovat ženy – Nick Lane – 2013

59 
Perfektní stav. Povzdech známý už desetiletí, ba možná po celá staletí dennodenně zaznívá z úst milionů mužů na celém světě. A s jakým gustem je páni tvorstva pokaždé vysloví! TenRead More

Jak pochopit ženu – Brost Hauke – 2007

59 
Výborný stav. Jak pochopit ženu je kniha především pro muže, kteří během jejího čtení zjistí mnoho zajímavého. Je to však také čtení pro ženy. Poznají se v ní a najdouRead More

SKUPINOVÁ ANALÝZA V PRAXI – Jeff Roberts, Malcolm Pines – 1998

89 
Výborný stav. Praxe skupinové analýzy je metoda, která aplikuje poznatky S. H. Fouhkese a jeho kolegů z let těsně po II. světové válce. Účelem této knihy je dát veřejnosti kRead More

Mravnost,pornografie a mravnostní kriminalita – Jan Chmelík – 2003

290 
Výborný stav. Komplexní studie analyzuje z hlediska etického, právního i psychologického sexuální zločiny prováděné na dětech.

Kosmické hlavolamy – Z.Nowak – 1976

49 
Velmi dobrý stav. V knize je popsáno, které vlastnosti a schopnosti musí mít člověk, aby si byl schopen poradit se situacemi, které nebylo na Zemi možné předvídat. U každé kapitolyRead More

Cesty sebevzdělání – Josef Macek – 1943

59 
Místy podtrhováno, jinak zachovalý stav. Něco ze zukušenosti žáka a učitele.Z obsahu:škola není konec ani vrchol vzdělání,vzdělávat se značí učit se myslet,tvrdá škola vlastních omylů,ve škole „starého Bráfa“,sebevzdělávání posloucháním aRead More

Tajemství výchovy šťastných dětí – Biddulph Steve – 2009

89 
Jako nová. Autor navazuje na svou předešlou, u nás i v zahraničí velmi úspěšnou, knihu Proč jsou šťastné děti šťastné a nabízí rodičům a dalším vychovatelům nové podněty k zamyšleníRead More

Proč jsi stále tak neklidný?! – Tomáš Novák – 2003

79 
Jako nová.  Aneb I dospělí mohou být jako z hadích ocásků. Kniha je zaměřena na problém dopadu lehké mozkové dysfunkce, drobného, nepatrného poškození či spíše ovlivnění mozku při porodu neboRead More

Prvorozené dítě – Prekopová Jiřina – 2009

99 
Jako nová. Psychologické výzkumy ukazují, že pořadí, ve kterém se děti rodí, významně ovlivňuje rozvoj jejich osobnosti. Zvláště to platí o prvorozených – pokud se narodí další sourozenci, musí seRead More

Malý Machiavelli – Naumann Frank – 2011

89 
Jako nová. Krize jsou nejen obtížnými obdobími, ale také momenty velkých šancí a nových rozhodnutí. Frank Naumann nabízí ve své knize patnáct osvědčených strategií, jak z krizových období získat coRead More

Důvěra v nevědomí – Marcus Donald M. – 2011

160 
Jako nová. Obsah knihy je pokusem vyjádřit podstatu zkušenosti psychoanalýzy z pohledu obou účastníků. Svůj prostor má tedy jak analytik, tak pacient. Nápad knihu společně sepsat přišel od bývalé pacientky.Read More

Svépomocný program při koktavosti – Fraser Malcolm – 2006

89 
Jako nová. Cílem publikace je pomoc koktavým, aby koktavost zvládli nebo ji přinejmenším měli pod kontrolou. Autor je sám balbutikem (tj. koktavým) a nahlíží tedy problematiku zevnitř. Dělí se oRead More

Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly – Sal Severe – 2007

99 
Jako nová. Zkušený psycholog radí rodičům, jak postupovat, když je jejich děti neposlouchaji – ignorují výzvy, odmlouvají, hádají se mezi sebou, provokují rodiče k hněvivým výbuchům. Autor nabízí důkladný, aRead More

Kosmické hlavolamy – Z.Nowak – 1976

49 
Velmi dobrý stav. V knize je popsáno, které vlastnosti a schopnosti musí mít člověk, aby si byl schopen poradit se situacemi, které nebylo na Zemi možné předvídat. U každé kapitolyRead More

Psychologická analýza činnosti operátora – Jozef Daniel a kol. – 1975

120 
Poškozené okraje přebalu, jinak výborný stav. Výskumná sonda do problematiky rodinného a partnerského života policajtov, zistenie ich názorov na to, ako sa výkon policajnej služby premieta do ich rodinného života,Read More

Sám sobě slušným člověkem – Marek Matějka

99 
Autor objasňuje základní pojmy ze společenských věd ( filozofie, etika, společenská etiketa..), zaměřuje se zejména na problematiku mezilidské komunikace a popisuje některé standartní situace, např. průběh přijímacího pohovoru. Text jeRead More

Sbohem, plínky! – Warner Penny, Kelly Paula

199  85 
Snad každý rodič si dříve či později položí otázku, kdy a jak u dítěte začít s nácvikem na nočník. Kniha přináší velmi přehledný a srozumitelný soubor postupů , ale i nápady aRead More

Úkolově orientovaný přístup v sociální práci – Špiláčková Marie, Nedomová Eva

355  129 
První část publikace popisuje teorii úkolově orientovaného přístupu. Jde o model krátkodobé intervence, který vznikl přímo v kontextu sociální práce a byl vyvinut sociálními pracovníky pro jejich vlastní potřebu. VRead More

Jak přežít nevěru – Fauré Christophe

329  135 
Stačí jedna SMS, a nevěra vyjde najevo. Po jejím odhalení dochází v manželském nebo partnerském vztahu ke zraněním a nastává „emocionální tsunami“. Otřes prožívá zrazený partner i ten, kdo seRead More

City, sexualita, AIDS – Henri Joyeux

85  39 
60 otázek a odpovědí pro chlapce a dívky od 13 do 15 let.Autor na základě svých zkušeností ze sexuální výchovy a z osobních setkání se všemi generacemi chce odpovědět naRead More

Maminkou spokojeně a beze stresu – Gurrentz Sheryl

297  89 
Je možné být dobrou maminkou a zároveň mít čas pro sebe samu? Kniha Maminkou spokojeně a beze stresu nabízí budoucím i stávajícím matkám řadu praktických informací, rad a podnětů kRead More

Už nechcete žít sami? – Kinauer Peter F.

219  59 
Být a žít jako svobodný představuje dnes životní styl stále většího počtu moderních, na úspěch a kariéru orientovaných lidí. Zkušený poradce v oblasti rozvoje osobnosti však upozorňuje, že touha poRead More

Průvodce náročnými pracovními vztahy – Scott Gini Graham

287  79 
Vztahy, které máme na pracovišti, ovlivňují nejen to, jak se cítíme v průběhu pracovního dne, ale také jak jsme schopni zvládat svou práci a rozvíjet se ve své profesi. KnihaRead More

Úvod do teorie a metodologie měření chování – Martin Paul, Bateson Patrick

309  110 
Publikace stručně a uceleně pojednává o zásadách a metodách kvantitativního výzkumu chování s důrazem na techniky pozorování, záznamu a analýzy. Příslušné kapitoly jsou věnovány plánování experimentu, interpretaci a prezentaci dat.Read More
Načítání...