Showing 1–30 of 136 results

Je-li láska hra, pak má tato pravidla – Ch. Carter-Scottová – 2000

89 
Výborný stav. Každý buď hledá lásku, nebo se snaží najít způsob, jak udržet a posilovat lásku, kterou už má. Chérie Scottová nám ve svých deseti pravidlech předkládá obecné pravdy, kteréRead More

Do nepohody připraven – M.Plzák, Z.Frýbová – 1981

59 
Velmi dobrý stav.  Kniha se zabývá řešením manželských krizí, jako je např. nevěra. Je psána formou rozhovoru.

Kosmické hlavolamy – Z.Nowak – 1976

49 
Velmi dobrý stav. V knize je popsáno, které vlastnosti a schopnosti musí mít člověk, aby si byl schopen poradit se situacemi, které nebylo na Zemi možné předvídat. U každé kapitolyRead More

Fuck & Go – Ulla Rahnová – 2006

79 
Jako nová.  Proč se muži nechtějí vázat a ženy si za to mohou samy. Proč se muži nechtějí uvazovat v trvalých vztazích? Proč často raději včas uprchnou a jednou provždyRead More

Úspěch a jeho spirituální dimenze – Jelínek Marian – 2007

140 
Jako nová. Úspěch je magické slovo, které se stalo zvláštním zaklínadlem nejen moderní doby. Lidé jej obdivují stejnou měrou, jako mnohdy závidí. Ať si to uvědomuje a připouští nebo ne,Read More

Grafologie pro každého – Zuzana Dobiášová – 2002

69 
Jako nová. Písmo nelže.

Cesty sebevzdělání – Josef Macek – 1943

59 
Místy podtrhováno, jinak zachovalý stav. Něco ze zukušenosti žáka a učitele.Z obsahu:škola není konec ani vrchol vzdělání,vzdělávat se značí učit se myslet,tvrdá škola vlastních omylů,ve škole „starého Bráfa“,sebevzdělávání posloucháním aRead More

Tajemství výchovy šťastných dětí – Biddulph Steve – 2009

89 
Jako nová. Autor navazuje na svou předešlou, u nás i v zahraničí velmi úspěšnou, knihu Proč jsou šťastné děti šťastné a nabízí rodičům a dalším vychovatelům nové podněty k zamyšleníRead More

Dětská prostituce – Eva Vaníčková, Jan Saudek – 2005

140 
Jako nová. Dětská prostituce je odcizením dětství. Nejtěžší ztrátou, která zanechává na osobnosti dítěte stigma, jehož rysy odpovídají věku, ve kterém dítě prodávalo svoje tělo. Řada dospělých má o dětskéRead More

Kreténům vstup zakázán – Sutton Robert I. – 2010

149 
Jako nová. Kniha „Kreténům vstup zakázán“ s podtitulem „Jak vytvořit příjemné pracoviště a jak přežít tam, kde tomu tak není“, se věnuje v současnosti široce diskutovaným tématem – vztahům naRead More

Proč jsi stále tak neklidný?! – Tomáš Novák – 2003

79 
Jako nová.  Aneb I dospělí mohou být jako z hadích ocásků. Kniha je zaměřena na problém dopadu lehké mozkové dysfunkce, drobného, nepatrného poškození či spíše ovlivnění mozku při porodu neboRead More

Probace a mediace – Štern, Ouředníčková, Doubravová – 2010

140 
Jako nová. Možnosti řešení trestných činů. Tuto knihu lze považovat za první ucelenou odbornou publikací v naší zemi k tématu probace, mediace, činnosti Probační a mediační služby včetně navazujících aRead More

Podpora rodiny – Matoušek Oldřich, Pazlarová Hana a kol. – 2014

149 
Jako nová. Záměrem manuálu je formulovat pragmatické východisko pro práci s tzv. mnohoproblémovými rodinami. Manuál poskytuje praktické instrukce týkající se procesu práce s rodinou (mj. navázání kontaktu, práce s obranami,Read More

Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem – Cairns Kate – 2013

129 
Jako nová. Kvalita interakcí mezi dítětem a jeho rodiči v prvních měsících života do velké míry rozhoduje o tom, jaký bude jeho budoucí život, jaké bude mít vztahy, jak dokážeRead More

Symbióza a autonomie – Franz Ruppert – 2011

220 
Jako nová. Autor se zamýšlí nad tím, proč je často tak obtížné přivést k odpoutání od rodičů právě ty děti, které z jejich strany zažily jednoznačná poškození. Proč jsou právěRead More

Fanatismus: Sklon k extrému a jeho psychologické kořeny – Günter Hole – 1998

120 
Jako nová. Analýza opírající se o učení Le Bona, Freuda, Kretschmera, Fromma, Canettiho a dalších, která je poutavě čtivá díky mnoha příkladům náboženského a politického fanatismu z historie i současnosti.

Poruchy osobnosti – Ján Praško, – 2015

650 
Jako nová. První monografie o poruchách osobnosti u nás se zabývá skupinou psychických poruch, dříve též označovanou jako psychopatie, které jsou velmi závažné, ale o kterých se dosud málo věděloRead More

Dyskalkulie – Simon Hendrik – 2015

149 
Jako nová. Dyskalkulie je specifická porucha matematických schopností, která postihuje operace s čísly, matematické představy, prostorové představy apod. Občas se stane, že dítě, které v ostatních školních předmětech nezaostává, neboRead More

Knížka pro vzpomínání a procvičování paměti – Cingrošová Klára, Dvořáková Klára – 2014

140 
Jako nová. Námět představuje interaktivní knihu, kterou mohou při práci se seniory využít profesionálové ve zdravotnických a sociálních zařízeních, rodinní pečovatelé, příbuzní, přátelé, dobrovolníci, zároveň však i samotní senioři čiRead More

Jak přežít, když si nevěřím – Kaufman Gershen, Raphael Lev, Espeland – 2014

97 
Jako nová. Tato kniha je určena všem dětem, kterým se někdy spolužáci posmívali nebo se k nim nechovali fér, a také dětem, které někdy mají pocit, že se jim nemůže nicRead More

Umění přátelského řešení konfliktů – Tanja Baum – 2009

78 
Jako nová. Konfliktním situacím jsme vystaveni neustále a snad v každé životní oblasti – ať již se jedná o špatnou obsluhu v restauraci, o napětí na pracovišti nebo o neuspokojivéRead More

Život jako hra na osmnáct jamek – Moore Thomas – 2011

89 
Jako nová. Osmnáct fiktivních příběhů uvádí čtenáře do světa golfu, který je v autorově pojetí zároveň hracím polem (greenem) našeho života. Golf hraje v jednotlivých příbězích roli „hry na život“,Read More

Prvorozené dítě – Prekopová Jiřina – 2009

99 
Jako nová. Psychologické výzkumy ukazují, že pořadí, ve kterém se děti rodí, významně ovlivňuje rozvoj jejich osobnosti. Zvláště to platí o prvorozených – pokud se narodí další sourozenci, musí seRead More

Rozvoj dovedností dospělých lidí s mentálním postižením – Kunčíková Martina, Solovská Vendula, – 2013

115 
Jako nová. Lidé s mentálním postižením tráví většinu času mezi lidmi s handicapem, mají méně kontaktů s většinovou společností. Nemají tak možnost získat dostatečnou sociální zkušenost, proces učení se sociálnímRead More

Na hraně intimity – Ehrenberg Darlene Bregman – 2014

250 
Jako nová. Vztahová psychoanalýza je v současnosti nejdynamičtěji se rozvíjejícím psychoanalytickým směrem. Psychoanalytici a psychoterapeuti různých směrů docházejí v poslední době k poznání skutečnosti, že psychoterapeut a klient se navzájemRead More

Autogenní trénink a autogenní terapie – Víchová Veronika a kol. – 2016

160 
Jako nová. Autogenní trénink (AT) představuje tradiční a nejrozšířenější evropskou relaxační metodu. Jeho cílem je dosáhnout svalové relaxace s cílem duševního uvolnění. Jde rovněž o zlepšení orgánových funkcí řízených vegetativníRead More

Psychologie ve školní praxi – Fontana David – 2010

210 
Jako nová. Přehled poznatků moderní psychologie, které mají vztah k problémům vzdělávání a výchovy. Informace jsou předkládány srozumitelně a jsou vždy spojeny s aplikací na praktické činnosti učitele (příručka proRead More

Malý Machiavelli – Naumann Frank – 2011

89 
Jako nová. Krize jsou nejen obtížnými obdobími, ale také momenty velkých šancí a nových rozhodnutí. Frank Naumann nabízí ve své knize patnáct osvědčených strategií, jak z krizových období získat coRead More

Důvěra v nevědomí – Marcus Donald M. – 2011

160 
Jako nová. Obsah knihy je pokusem vyjádřit podstatu zkušenosti psychoanalýzy z pohledu obou účastníků. Svůj prostor má tedy jak analytik, tak pacient. Nápad knihu společně sepsat přišel od bývalé pacientky.Read More

Svépomocný program při koktavosti – Fraser Malcolm – 2006

89 
Jako nová. Cílem publikace je pomoc koktavým, aby koktavost zvládli nebo ji přinejmenším měli pod kontrolou. Autor je sám balbutikem (tj. koktavým) a nahlíží tedy problematiku zevnitř. Dělí se oRead More
Načítání...