Showing 1–30 of 142 results

Tajemství výchovy šťastných dětí – Biddulph Steve – 2009

89 
Jako nová. Autor navazuje na svou předešlou, u nás i v zahraničí velmi úspěšnou, knihu Proč jsou šťastné děti šťastné a nabízí rodičům a dalším vychovatelům nové podněty k zamyšleníRead More

Dětská prostituce – Eva Vaníčková, Jan Saudek – 2005

140 
Jako nová. Dětská prostituce je odcizením dětství. Nejtěžší ztrátou, která zanechává na osobnosti dítěte stigma, jehož rysy odpovídají věku, ve kterém dítě prodávalo svoje tělo. Řada dospělých má o dětskéRead More

Kreténům vstup zakázán – Sutton Robert I. – 2010

149 
Jako nová. Kniha „Kreténům vstup zakázán“ s podtitulem „Jak vytvořit příjemné pracoviště a jak přežít tam, kde tomu tak není“, se věnuje v současnosti široce diskutovaným tématem – vztahům naRead More

Proč jsi stále tak neklidný?! – Tomáš Novák – 2003

79 
Jako nová.  Aneb I dospělí mohou být jako z hadích ocásků. Kniha je zaměřena na problém dopadu lehké mozkové dysfunkce, drobného, nepatrného poškození či spíše ovlivnění mozku při porodu neboRead More

Probace a mediace – Štern, Ouředníčková, Doubravová – 2010

140 
Jako nová. Možnosti řešení trestných činů. Tuto knihu lze považovat za první ucelenou odbornou publikací v naší zemi k tématu probace, mediace, činnosti Probační a mediační služby včetně navazujících aRead More

Buďte pány svého času – Francois Delivré – 2002

120 
Jako nová. Kniha se zabývá otázkami uspořádání a prožívání času ze dvou hledisek – z hlediska účinnosti a z hlediska zachování klidu a pohody. Autor chce pomoci čtenářům, aby dokázaliRead More

Zamilovanost – Wunibald Müller – 2011

69 
Jako nová. Být zamilovaný je krásné. Být zamilovaný může být ale také těžké, jestliže láska nemůže být naplněna. Zamilovanost může člověku ukázat nové oblasti sebe samého. Zamilovanost může člověka otevřítRead More

Nenechte sebou manipulovat – Nazare-Aga Isabelle – 2014

79 
Jako nová. Jak rozpoznat manipulaci a jak se jí ubránit. Zajímavé téma je u nás v knižní podobě zpracováno poprvé, ačkoliv do kontaktu s lidmi, kteří námi manipulují, se dostávámeRead More

Podpora rodiny – Matoušek Oldřich, Pazlarová Hana a kol. – 2014

149 
Jako nová. Záměrem manuálu je formulovat pragmatické východisko pro práci s tzv. mnohoproblémovými rodinami. Manuál poskytuje praktické instrukce týkající se procesu práce s rodinou (mj. navázání kontaktu, práce s obranami,Read More

Metody alternativní a augmentativní komunikace – Šarounová Jana – 2014

138 
Jako nová. Augmentativní a alternativní komunikace se pokouší přechodně nebo trvale kompenzovat projevy poruchy a postižení u osob se závažným postižením řeči, jazyka a psaní. Alternativní komunikační systémy se používajíRead More

Knížka pro tatínky – Carr John C. – 2021

95 
Jako nová. Těhotenství, porod a první tři roky života dítěte. V dnešní době prožívají nastávající otcové těhotenství své partnerky více než před lety a přítomnost otce u porodu se stalaRead More

Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem – Cairns Kate – 2013

129 
Jako nová. Kvalita interakcí mezi dítětem a jeho rodiči v prvních měsících života do velké míry rozhoduje o tom, jaký bude jeho budoucí život, jaké bude mít vztahy, jak dokážeRead More

Symbióza a autonomie – Franz Ruppert – 2011

220 
Jako nová. Autor se zamýšlí nad tím, proč je často tak obtížné přivést k odpoutání od rodičů právě ty děti, které z jejich strany zažily jednoznačná poškození. Proč jsou právěRead More

Chvála psychoterapie – Yalom Irvin D. – 2003

180 
Jako nová. Na základě svých pětatřicetiletých zkušeností na poli psychoterapie pojal Yalom svou knihu Chvála terapie jako průvodce úspěšnou psychoterapií. Knihu tvoří pětaosmdesát krátkých kapitol, jež představují směsici myšlenek a technik,Read More

Fanatismus: Sklon k extrému a jeho psychologické kořeny – Günter Hole – 1998

120 
Jako nová. Analýza opírající se o učení Le Bona, Freuda, Kretschmera, Fromma, Canettiho a dalších, která je poutavě čtivá díky mnoha příkladům náboženského a politického fanatismu z historie i současnosti.

Poruchy osobnosti – Ján Praško, – 2015

650 
Jako nová. První monografie o poruchách osobnosti u nás se zabývá skupinou psychických poruch, dříve též označovanou jako psychopatie, které jsou velmi závažné, ale o kterých se dosud málo věděloRead More

Dyskalkulie – Simon Hendrik – 2015

149 
Jako nová. Dyskalkulie je specifická porucha matematických schopností, která postihuje operace s čísly, matematické představy, prostorové představy apod. Občas se stane, že dítě, které v ostatních školních předmětech nezaostává, neboRead More

Knížka pro vzpomínání a procvičování paměti – Cingrošová Klára, Dvořáková Klára – 2014

140 
Jako nová. Námět představuje interaktivní knihu, kterou mohou při práci se seniory využít profesionálové ve zdravotnických a sociálních zařízeních, rodinní pečovatelé, příbuzní, přátelé, dobrovolníci, zároveň však i samotní senioři čiRead More

Jak přežít, když si nevěřím – Kaufman Gershen, Raphael Lev, Espeland – 2014

97 
Jako nová. Tato kniha je určena všem dětem, kterým se někdy spolužáci posmívali nebo se k nim nechovali fér, a také dětem, které někdy mají pocit, že se jim nemůže nicRead More

Umění přátelského řešení konfliktů – Tanja Baum – 2009

78 
Jako nová. Konfliktním situacím jsme vystaveni neustále a snad v každé životní oblasti – ať již se jedná o špatnou obsluhu v restauraci, o napětí na pracovišti nebo o neuspokojivéRead More

Život jako hra na osmnáct jamek – Moore Thomas – 2011

89 
Jako nová. Osmnáct fiktivních příběhů uvádí čtenáře do světa golfu, který je v autorově pojetí zároveň hracím polem (greenem) našeho života. Golf hraje v jednotlivých příbězích roli „hry na život“,Read More

Prvorozené dítě – Prekopová Jiřina – 2009

99 
Jako nová. Psychologické výzkumy ukazují, že pořadí, ve kterém se děti rodí, významně ovlivňuje rozvoj jejich osobnosti. Zvláště to platí o prvorozených – pokud se narodí další sourozenci, musí seRead More

Rozvoj dovedností dospělých lidí s mentálním postižením – Kunčíková Martina, Solovská Vendula, – 2013

115 
Jako nová. Lidé s mentálním postižením tráví většinu času mezi lidmi s handicapem, mají méně kontaktů s většinovou společností. Nemají tak možnost získat dostatečnou sociální zkušenost, proces učení se sociálnímRead More

Na hraně intimity – Ehrenberg Darlene Bregman – 2014

250 
Jako nová. Vztahová psychoanalýza je v současnosti nejdynamičtěji se rozvíjejícím psychoanalytickým směrem. Psychoanalytici a psychoterapeuti různých směrů docházejí v poslední době k poznání skutečnosti, že psychoterapeut a klient se navzájemRead More

Autogenní trénink a autogenní terapie – Víchová Veronika a kol. – 2016

160 
Jako nová. Autogenní trénink (AT) představuje tradiční a nejrozšířenější evropskou relaxační metodu. Jeho cílem je dosáhnout svalové relaxace s cílem duševního uvolnění. Jde rovněž o zlepšení orgánových funkcí řízených vegetativníRead More

Psychologie ve školní praxi – Fontana David – 2010

210 
Jako nová. Přehled poznatků moderní psychologie, které mají vztah k problémům vzdělávání a výchovy. Informace jsou předkládány srozumitelně a jsou vždy spojeny s aplikací na praktické činnosti učitele (příručka proRead More

Rozvíjíme logické myšlení – Rougier Roger – 2003

95 
Jako nová. Soubor her, hádanek a cvičení pro děti od 7 do 11 let využívá dětskou hravost k rozvoji logického myšlení. V první části knihy, která je určena dětem –Read More

Malý Machiavelli – Naumann Frank – 2011

89 
Jako nová. Krize jsou nejen obtížnými obdobími, ale také momenty velkých šancí a nových rozhodnutí. Frank Naumann nabízí ve své knize patnáct osvědčených strategií, jak z krizových období získat coRead More

Důvěra v nevědomí – Marcus Donald M. – 2011

160 
Jako nová. Obsah knihy je pokusem vyjádřit podstatu zkušenosti psychoanalýzy z pohledu obou účastníků. Svůj prostor má tedy jak analytik, tak pacient. Nápad knihu společně sepsat přišel od bývalé pacientky.Read More

Svépomocný program při koktavosti – Fraser Malcolm – 2006

89 
Jako nová. Cílem publikace je pomoc koktavým, aby koktavost zvládli nebo ji přinejmenším měli pod kontrolou. Autor je sám balbutikem (tj. koktavým) a nahlíží tedy problematiku zevnitř. Dělí se oRead More
Načítání...