Showing 1–30 of 54 results

Globální změna klimatu – Vicente Barros – 2006

79 
Jako nová. Globální změna klimatu netvoří jen aktuální téma, ale i hrozbu pro celou planetu. Světově uznávaný meteorolog a klimatolog ve své knize předkládá komplexní pohled na tuto spletitou problematiku.Read More

Rodiče a děti – Zákon zachování druhu rostlin a živočichů – Jiří Čihař – 2004

79 
Jako nová. Publikace je zaměřena na rozmnožování jednotlivých druhů rostlin a rodičovskou péči o mladé jednotlivých druhů živočichů. Kniha je věnována rozmnožování jednotlivých druhů rostlin a živočichů. V úvodu jsouRead More

1000 zázraků přírody – Michael Bright – 2006

290 
Výborný stav. Které musíte vidět.Tato kniha je průvodcem po nejmalebnějších koutech naší Země a oslavuje její stovky milionů let dlohou a bouřlivou historii.

Život moří a oceánů – Richard Carrington – 1975

49 
Na zadní desce malá skvrna, jinak velmi dobrý stav.Autor shromáždil množství zajímavých a důležitých údajů o původu oceánů, o vlastnostech mořské vody, o vlivu moří na podnebí apod. V popředíRead More

Dobrodružství s „chybějícím článkem“ – A.Dart, Dennis Craig – 1963

69 
Velmi dobrý stav. V knize se prolínají dvě vrstvy, romantické okolnosti objevu australopitéka s vědeckou střízlivostí. Dovídáme se o rafinované technice hledání, určování a ověřování kosterních pozůstatků, o vědeckých sporech,Read More

Gaia Nový pohled na život na zemi – J.E.Lovelock – 1993

190 
Velmi dobrý stav. Návrat bohyně Matky země, nebo pouhá metafora? Vnášení mystiky do vědy, nebo právoplatná vědecká teorie?

Jde o přežití – Anita Gordonová, David Suzuki

69 
Ekologie, ochrana přírody. Kniha pojednává o tvrdých opatřeních, které budeme muset přijmout, abychom se v bezpečí dostali do příštího století.

Gader – Ján Dérer

79 
Poškozené okraje přebalu, ale kniha v bezvadném stavu. Gader – celý odhora až dolu je vlastne malou botanickou záhradou, ktorú vysadila a vysiala sama príroda. Táto publikácia Vám prinesie obrazovýRead More

Úvod do biologie ochrany přírody – Primack Richard B., Kindlmann Pavel,

697  240 
Tento úvod přináší ucelené základy oboru biologie ochrany přírody. Text je doplněn množstvím příkladů, obrázků a schémat. Zabývá se řadou často probíraných otázek, jako jsou právní a mezinárodní nástroje ochranyRead More

Potulky prírodou II – Lothar Ritter

99 
Kniha o zvieratách a rastlinách- Potulky lesom (ďateľ, srnec, jedľa, myšiak, atď.), Potulky poľom (škovránok, krt, hraboš, čerešňa, mak, atď.), Potulky po okolí jazier, rybníkov (chriašteľ, kačica, krysa, atď.).

Všechno bylo jinak – Jaroslava Janoušková, Jan Votýpka

49 
V populárním výkladu vysvětlují autoři některé zajímavé poznatky z geologie, pro něž existují přiklady na našem uzemí. Informují o vnitřním životě naší planety, o geologických dobách, o pozůstatcích vulkanické činnosti,

Příroda ve městě – Martin Braniš

79 
Příručka obsahuje vyobrazení a stručnou charakteristiku rostlin a živočichů nejčastěji se vyskytující v evropských městech.

Toulky po mořském pobřeží – Karel Pecl

99 
Publikace přibližuje obrazovou dokumentací rostliny a živočichy, se kterými se můžeme setkat na mořských pobřežích i v mořích samotných. Kniha přináší informace o floře a fauně, která se nachází naRead More

Rybářství v Československu – Fišer, Štochl

120 
Poškozené okraje přebalu. Široce pojatá práce seznamuje čtenáře s mnoha užitečnými poznatky, souvisejícími se sportovním rybářstvím. Neomezuje se pouze na informace o chytání ryb, ale věnuje značnou pozornost celému vodnímuRead More

Tajemství stvoření – Blahoslav Balcar

59 
Autor dokumentárním způsobem dokázal neudržitelnost evoluční materialistické teorie. Právě nejnovější vědecké poznatky tuto teorii vyvracejí. Není tedy pravdou, že víra je v zásadním rozporu s vědou.

Klenoty lesa – Jaromír Ráb, Jozef Šabo – 2003 – SURSUM

79 
Krátká zamyšlení starého lesníka nad lesem a jeho obyvateli, ilustrovaná celostránkovými barevnými fotografiemi Jozefa Šaba. Kniha je dárkově vypravená.

Globální změna klimatu – Vicente Barros – 2006 – Mladá fronta

119 
Témata knihy jsou: Co se děje s klimatem? – Jsou současné změny způsobené lidskou činností, anebo se jedná o přirozený vývoj? – Příčiny nestálosti klimatu – Skleníkový efekt a skleníkovéRead More

Přírodní ráje světa – Jiří Havel, Jan Štursa – 2003 – J.OTTO

149 
Kniha fotografií ze světově významných chráněných území, doplněná texty. Kniha pro potěchu oka, srdce i ducha.

Československé jeskyně – Josef Rubín, František Skřivánek – 1963

90 
Kniha popisuje vznik a typy jeskyň, jejich druhotnou výzdobu a výplň i jejich rostlinstvo a zvířenu. Poté uvádí naše nejrozšířenější jeskyně, jeskyně zpřístupněné veřejnosti a připravované k zpřístupnění.

Jeskyně a propasti v Československu – B.Kučera, J.Hromas, F.Skřivánek – 1981

99 
Jeskyně a propasti ukryté ve skalních masívech jsou téměř posledními prostorami na souši, kam dosud nevkročila lidská noha. Zdálo by se, že území malého, desetitisíce let osídleného území ve středníRead More

Podivuhodný svět – – 2000

79 
Průvodce přídoními krásami světa

Geologické zajímavosti pražského okolí – Ivo Chlupáč – 1988

990 
Výborný stav, jen na ořízce malá skvrnka. Praha se svým okolím má z geologického hlediska světově výjimečné postavení. Není totiž asi jiné hlavní město, které by se pestrostí svého geologickéhoRead More

Země na misce vah – Ekologie a lidský duch – Al Gore – 2000

99 
Kniha amerického viceprezidenta a kandidáta na úřad prezidenta s tematikou životního prostředí. Globální oteplování, bezhlavé chrlení odpadů, šíření pouští, destrukce ozonosféry, ztráta samočisticích schopností atmosféry, mizení lesa, ohrožení hydrosféry, toRead More

Pandin palec – Stephen Jay Gould – 1988

49 
Kniha esejů světově uznávaného amerického přírodovědce se zabývá dokonalostí a nedokonalostí, Darwinovou teorií, evolucí člověka, rozdíly mezi lidmi očima vědy a politiky, tempem změn, počátky života, velikostí a časem aj.

Naší přírodou IV

150 
Výborný stav. Obrázkový čtrnáctideník pro milovníky přírody IV.ročník, svázáno.

Naší přírodou V

99 
Výborný stav. Obrázkový čtrnáctideník pro milovníky přírody. Svázaných šest sešitů 1-6

Planeta Země

120 
Publikace podává obraz planety Země na základě nejnovějších poznatků, zejména geologických věd.

Drama Svatomartinské propasti

49 
Autora knihy, horolezce a geologa-vulkanologa a pozdějšího speleologa, známe z knihy Schůzky s ďáblem (1962, 1965) a rovněž i ze stejnojmenného filmu, na němž spolupracoval. Nová kniha je věcně aRead More

Klenoty přírody – V.Sobolevskij, V.Bouška – 1990

89 
Kniha seznamuje s jednotlivými druhy drahých kovů, kamenů a šperků.
Načítání...