Showing 1–30 of 62 results

Technika životního prostředí pro školu i praxi – Gregor Häberle – 2012

140 
Výborný stav. Kniha přináší přehled o technice využívané při tvorbě a ochraně životního prostředí se zaměřením na přístroje a techniku využívanou při analyzování a likvidaci škodlivých látek naakumulovaných v půdě,Read More

Myslivci a příroda – Lubomír Dohnálek – 2002

49 
Perfektní stav.

Budeme žít věčně? – Roman Brinzanik, Tobias Hülswitt – 2012

99 
Výborný stav. Přírodovědecké výzkumy na téma život, inteligence a hmota dosáhly v současné době revoluční výsledky, které provokují naše dosavadní pojetí přírody, lidského těla a ducha. Vynálezce a futurolog RayRead More

Klíč k určování stromů a keřů – Jan Martinovský, M.Pozděna – 1983

49 
Velmi dobrý stav. Poznávání přírody ve svém okolí je přirozenou snahou a touhou každého dítěte již od raného věku. Zvláště nepřeberné množství rostlin, které nás všude ve volné přírodě obklopuje,Read More

Houby ve fotografii – Erhart, Erhartová – 1977

79 
Velmi dobrý stav. Praktická příručka k poznávání a určování hub ve střední Evropě.192 fotografii hub.

Zprávy z hlubin – Frank Schätzing – 2006

130 
Jako nová. „Je žralok strašný, protože požírá lidi? Je člověk strašný, protože jí ústřice? Je si žralok vědom utrpení své oběti, která křičí bolestí? Nebo její křik vnímá s uspokojenímRead More

Naše přírodní ráje – Helena Kholová – 1980

69 
Výborný stav. Publikace provází názornou formou všemi našimi chráněnými územími, oplývajícími bohatou květenou, zvířenou i významnými geologickými jevy.

Globální změna klimatu – Vicente Barros – 2006

79 
Jako nová. Globální změna klimatu netvoří jen aktuální téma, ale i hrozbu pro celou planetu. Světově uznávaný meteorolog a klimatolog ve své knize předkládá komplexní pohled na tuto spletitou problematiku.Read More

Rodiče a děti – Zákon zachování druhu rostlin a živočichů – Jiří Čihař – 2004

79 
Jako nová. Publikace je zaměřena na rozmnožování jednotlivých druhů rostlin a rodičovskou péči o mladé jednotlivých druhů živočichů. Kniha je věnována rozmnožování jednotlivých druhů rostlin a živočichů. V úvodu jsouRead More

1000 zázraků přírody – Michael Bright – 2006

290 
Výborný stav. Které musíte vidět.Tato kniha je průvodcem po nejmalebnějších koutech naší Země a oslavuje její stovky milionů let dlohou a bouřlivou historii.

Život moří a oceánů – Richard Carrington – 1975

49 
Na zadní desce malá skvrna, jinak velmi dobrý stav.Autor shromáždil množství zajímavých a důležitých údajů o původu oceánů, o vlastnostech mořské vody, o vlivu moří na podnebí apod. V popředíRead More

Dobrodružství s „chybějícím článkem“ – A.Dart, Dennis Craig – 1963

69 
Velmi dobrý stav. V knize se prolínají dvě vrstvy, romantické okolnosti objevu australopitéka s vědeckou střízlivostí. Dovídáme se o rafinované technice hledání, určování a ověřování kosterních pozůstatků, o vědeckých sporech,Read More

Gaia Nový pohled na život na zemi – J.E.Lovelock – 1993

190 
Velmi dobrý stav. Návrat bohyně Matky země, nebo pouhá metafora? Vnášení mystiky do vědy, nebo právoplatná vědecká teorie?

Jde o přežití – Anita Gordonová, David Suzuki

69 
Ekologie, ochrana přírody. Kniha pojednává o tvrdých opatřeních, které budeme muset přijmout, abychom se v bezpečí dostali do příštího století.

Gader – Ján Dérer

79 
Poškozené okraje přebalu, ale kniha v bezvadném stavu. Gader – celý odhora až dolu je vlastne malou botanickou záhradou, ktorú vysadila a vysiala sama príroda. Táto publikácia Vám prinesie obrazovýRead More

Úvod do biologie ochrany přírody – Primack Richard B., Kindlmann Pavel,

697  240 
Tento úvod přináší ucelené základy oboru biologie ochrany přírody. Text je doplněn množstvím příkladů, obrázků a schémat. Zabývá se řadou často probíraných otázek, jako jsou právní a mezinárodní nástroje ochranyRead More

Potulky prírodou II – Lothar Ritter

99 
Kniha o zvieratách a rastlinách- Potulky lesom (ďateľ, srnec, jedľa, myšiak, atď.), Potulky poľom (škovránok, krt, hraboš, čerešňa, mak, atď.), Potulky po okolí jazier, rybníkov (chriašteľ, kačica, krysa, atď.).

Všechno bylo jinak – Jaroslava Janoušková, Jan Votýpka

49 
V populárním výkladu vysvětlují autoři některé zajímavé poznatky z geologie, pro něž existují přiklady na našem uzemí. Informují o vnitřním životě naší planety, o geologických dobách, o pozůstatcích vulkanické činnosti,

Příroda ve městě – Martin Braniš

79 
Příručka obsahuje vyobrazení a stručnou charakteristiku rostlin a živočichů nejčastěji se vyskytující v evropských městech.

Toulky po mořském pobřeží – Karel Pecl

99 
Publikace přibližuje obrazovou dokumentací rostliny a živočichy, se kterými se můžeme setkat na mořských pobřežích i v mořích samotných. Kniha přináší informace o floře a fauně, která se nachází naRead More

Rybářství v Československu – Fišer, Štochl

120 
Poškozené okraje přebalu. Široce pojatá práce seznamuje čtenáře s mnoha užitečnými poznatky, souvisejícími se sportovním rybářstvím. Neomezuje se pouze na informace o chytání ryb, ale věnuje značnou pozornost celému vodnímuRead More

Tajemství stvoření – Blahoslav Balcar

59 
Autor dokumentárním způsobem dokázal neudržitelnost evoluční materialistické teorie. Právě nejnovější vědecké poznatky tuto teorii vyvracejí. Není tedy pravdou, že víra je v zásadním rozporu s vědou.

Klenoty lesa – Jaromír Ráb, Jozef Šabo – 2003 – SURSUM

79 
Krátká zamyšlení starého lesníka nad lesem a jeho obyvateli, ilustrovaná celostránkovými barevnými fotografiemi Jozefa Šaba. Kniha je dárkově vypravená.

Globální změna klimatu – Vicente Barros – 2006 – Mladá fronta

119 
Témata knihy jsou: Co se děje s klimatem? – Jsou současné změny způsobené lidskou činností, anebo se jedná o přirozený vývoj? – Příčiny nestálosti klimatu – Skleníkový efekt a skleníkovéRead More

Přírodní ráje světa – Jiří Havel, Jan Štursa – 2003 – J.OTTO

149 
Kniha fotografií ze světově významných chráněných území, doplněná texty. Kniha pro potěchu oka, srdce i ducha.

Československé jeskyně – Josef Rubín, František Skřivánek – 1963

90 
Kniha popisuje vznik a typy jeskyň, jejich druhotnou výzdobu a výplň i jejich rostlinstvo a zvířenu. Poté uvádí naše nejrozšířenější jeskyně, jeskyně zpřístupněné veřejnosti a připravované k zpřístupnění.

Jeskyně a propasti v Československu – B.Kučera, J.Hromas, F.Skřivánek – 1981

99 
Jeskyně a propasti ukryté ve skalních masívech jsou téměř posledními prostorami na souši, kam dosud nevkročila lidská noha. Zdálo by se, že území malého, desetitisíce let osídleného území ve středníRead More
Načítání...