Showing 1–30 of 64 results

Úvod do současné politologie – Blanka Říchová – 2012

180 
Výborný stav. Publikace přehledně shrnuje základní aspekty charakterizující současné demokratické politické systémy zemí západní Evropy. Publikace je koncipována jako obecně komparativní přehled základních témat a problematiky, který současně prostřednictvím ilustrativníchRead More

Evropa Její základy dnes a zítra – Georg Ratzinger –

115 
Výborný stav. Roku 2004 přibyly nové státy Evropské unie a ukončovaly se diskuse o evropské ústavě. Zdá se však, že základní otázky zůstaly kupodivu mimo diskusi. Kardinál Ratzinger, který seRead More

Agenda Setting – Maxwell McCombs – 2009

140 
Výborný stav. Kniha představuje jeden ze základních konceptů současných mediálních studií, který navazuje na myšlenky klasika mediálních teorií W. Lippmana. Někdy až neomezená moc médií a její účinky na publikumRead More

Paměti zklamaného voliče – Tichý Václav – 2012

99 
Výborný stav. Kniha je určena především mladým lidem a zklamaným občanům z chování současných politiků. Kniha též uvádí řadu „zlepšovacích návrhů“, jak jednoduše a bezbolestně pro nás „obyčejné“ občany zavéstRead More

Americana II. – Rio Preisner – 2001

79 
Výborný stav. Rozsáhlá esejistická práce o moderní Americe, nazírané očima českého emigranta a katolicky orientovaného myslitele a básníka (1925–2007). Nezvyklá hodnocení najdou porozumění zejména v porevolučních Čechách, osvobozených od jhaRead More

Spojené státy americké – Společnost a politika – Vladimíra Dvořáková – 2002

220 
Velmi dobrý stav. Kniha doc. Dvořákové, která působí na VŠE, je určena nejen studentům, ale i široké veřejnosti, všem, kteří se zajímají o historii a politiku USA, jejichž role poRead More

Chtěli jsme víc než supermarkety – Václav Klaus – 2014

79 
Perfektní stav. Motiv této knihy je spojen s 25. výročím 17. listopadu 1989. Její název není náhodný a není žádnou nadsázkou. Ano, strašně moc jsme si přáli konec komunistické nesvobodyRead More

Regionální politika a její nástroje – Jan Stejskal, Jaroslav Kovárník – 2009

135 
Výborný stav. Regionální politika je téma diskutované na všech úrovních veřejné správy. Na úrovni státu je analyzována situace v kontextu evropské regionální politiky a jsou vytvářeny systémy koncepcí i podpor.Read More

Clintonovi, s.r.o. – Daniel Halper – 2015

59 
Výborný stav. Odvážný pokus o rekonstrukci jednoho rodinného politického podniku.Před třinácti lety opouštěli Bill a Hillary Clintonovi Bílý dům obtěžkáni sexuálními skandály a sérií velmi závažných vyšetřování, jimiž si vysloužiliRead More

Hovory s Janem Masarykem – V.Fischl – 1991

49 
Výborný stav. Blízký spolupracovník a přítel Jana Masaryka Viktor Fischl pro vydání upravil dobové záznamy vzájemných rozhovorů, které v minulosti pořizoval a pečlivě uschovával. Z jednotlivých, jazykově zcela neformálních úryvků,Read More

President Dr.Beneš na Mělníce 14.října 1945 – sestavil J.B.Zelený – 1946

120 
Poškozené okraje přebalu, jinak výborný stav. Dobový dokument, projev prezidenta E.Beneše na náměstí v Mělníce, fotografie.

Jak jsem se mýlil v politice – Miloš Zeman – 2005

49 
Jako nová. Miloš Zeman ve své knize vzpomíná na svůj život od dětství až po penzi, kterou tráví v Novém Veselí na Žďársku. Hlavní část vzpomínek je věnována jeho politickéRead More

Živý odkaz TGM – Edvard Beneš – 1997

59 
Dobrý stav. Projevy 1937-1947

Záhada kapitálu – David Harvey – 2012

130 
Jako nová. Přežije kapitalismus svou poslední Krizi? Světově uznávaný teoretik, myslitel a sociální vědec David Harvey, považovaný za jednoho z nejpronikavějších analytiků a kritiků vývoje kapitalismu, se ve své knizeRead More

Úvod do současné politologie – Blanka Říchová – 2012

190 
Jako nová. Publikace přehledně shrnuje základní aspekty charakterizující současné demokratické politické systémy zemí západní Evropy. Publikace je koncipována jako obecně komparativní přehled základních témat a problematiky, který současně prostřednictvím ilustrativníchRead More

Osmašedesátý – Petr Pithart – 1990

49 
Velmi dobrý stav. Kritická studie o reformistech Pražského jara je originální filozofickou a historickou sondou do dějin Československa 20. století.

Projev Dr.Edvarda Beneše – Edvard Beneš – 1945

49 
Dobrý stav. Na Staroměstkém náměstí 16.května 1945. V něm vytýčil základní rysy politiky, která v důsledku vedla k hlubokým etnickým, politickým, hospodářským změnám v letech 1945-48.

Je na Západ cesta dlouhá – Luděk Frýbort

85 
Výběr z úvah a esejí 2000-2003 Politicky nekorektní komentáře amatérského prognostika, které navazují na jeho první knihu Češi očima exulanta. Kniha vyniká skvělým jazykem, černým humorem a ironií, je vynikajícímRead More

Čechoslovakismus a ČSR 1914 – 1938 – Miloslav John

99 
Studie věnovaná zejména národnostní problematice, spojené se vznikem ČSR a počáteční etapou konstituování státu

Globalizace – Václav Mezřický

229  89 
S procesem globalizace někteří lidé spojují naději na nové možnosti ekonomického a sociálního rozvoje, na překonávání kulturních rozdílností a s nimi spojeného nepřátelství mezi jednotlivými kulturami.Jiní v globalizaci vidí hrozbu,Read More

Přehled moderních politologických teorií – Říchová Blanka

369  97 
Politika ovlivňuje náš život v malém i velkém, politické dění se každodenně předvádí v médiích, každý z nás se na něm jako občan podílí. Nakolik ale rozumíme obecnějším procesům, kteréRead More

Teorie evropské integrace – Kratochvíl Petr

289  99 
Kniha je základní příručkou pro každého, kdo se zajímá o hlubší analýzu evropského integračního procesu. Autor v ní přehlednou a srozumitelnou formou zpracovává problematiku teorií evropské integrace od nejstarších teoriíRead More

Mezinárodní bezpečnost v době globalizace – Eichler Jan

397  170 
Učební text seznamuje čtenáře s hlavními termíny teorie mezinárodní bezpečnosti. Představuje základní charakteristiky studené války, hodnotí proces globalizace po roce 1990 a jeho dopad na bezpečnost v mezinárodním kontextu, podrobněRead More

Agenda Setting – McCombs Maxwell

140 
Kniha představuje jeden ze základních konceptů současných mediálních studií, který navazuje na myšlenky klasika mediálních teorií W. Lippmana. Někdy až neomezená moc médií a její účinky na publikum se odvíjejíRead More

Metafory studené války – Drulák Petr

397  98 
Na historickém příkladu studené války představuje autor jednotlivé interpretace jejího vzniku. Jeho přístup ke studené válce je interdisciplinární, zasahuje do dějin a teorie mezinárodních vztahů, sociologie vědy a literární vědyRead More

Občanský sektor – Skovajsa Marek, Moree Dana a kol.

485  230 
Kniha nabízí přehled nově se rozvíjejícího oboru, který se etabluje na vysokých školách (fakulty sociální práce, sociálních věd, humanitních studií apod.). Seznamuje čtenáře s teoretickými přístupy k občanské společnosti, sRead More

O češství a evropanství – Jaroslav Krejčí

89 
Národní identita, evropanství, vlastenectví, češství, Češi, národní charakter, filozofie dějin, Česko

Encyklopedie politiky – Karel Žaloudek

89 
Kniha obsahuje výklad pojmů z oblasti vnitřní i zahraniční politiky a diplomacie, s nimiž se setkáváme při sledování televizního a rozhlasového zpravodajství, při četbě denního tisku i odborných publikací. PřesRead More

Plánovací buňka – Peter C.Dienel

69 
Funkční alternativa k starnicko-byrokratické malformaci systému veřejné správy v demokracii. Základní programová studie přímé demokracie. V německu se kniha dočkala pěti vydání.
Načítání...