Showing 1–30 of 54 results

Úvod do současné politologie – Blanka Říchová – 2012

190 
Jako nová. Publikace přehledně shrnuje základní aspekty charakterizující současné demokratické politické systémy zemí západní Evropy. Publikace je koncipována jako obecně komparativní přehled základních témat a problematiky, který současně prostřednictvím ilustrativníchRead More

Osmašedesátý – Petr Pithart – 1990

49 
Velmi dobrý stav. Kritická studie o reformistech Pražského jara je originální filozofickou a historickou sondou do dějin Československa 20. století.

Projev Dr.Edvarda Beneše – Edvard Beneš – 1945

49 
Dobrý stav. Na Staroměstkém náměstí 16.května 1945. V něm vytýčil základní rysy politiky, která v důsledku vedla k hlubokým etnickým, politickým, hospodářským změnám v letech 1945-48.

Je na Západ cesta dlouhá – Luděk Frýbort

85 
Výběr z úvah a esejí 2000-2003 Politicky nekorektní komentáře amatérského prognostika, které navazují na jeho první knihu Češi očima exulanta. Kniha vyniká skvělým jazykem, černým humorem a ironií, je vynikajícímRead More

Čechoslovakismus a ČSR 1914 – 1938 – Miloslav John

99 
Studie věnovaná zejména národnostní problematice, spojené se vznikem ČSR a počáteční etapou konstituování státu

Globalizace – Václav Mezřický

229  89 
S procesem globalizace někteří lidé spojují naději na nové možnosti ekonomického a sociálního rozvoje, na překonávání kulturních rozdílností a s nimi spojeného nepřátelství mezi jednotlivými kulturami.Jiní v globalizaci vidí hrozbu,Read More

Přehled moderních politologických teorií – Říchová Blanka

369  97 
Politika ovlivňuje náš život v malém i velkém, politické dění se každodenně předvádí v médiích, každý z nás se na něm jako občan podílí. Nakolik ale rozumíme obecnějším procesům, kteréRead More

Teorie evropské integrace – Kratochvíl Petr

289  99 
Kniha je základní příručkou pro každého, kdo se zajímá o hlubší analýzu evropského integračního procesu. Autor v ní přehlednou a srozumitelnou formou zpracovává problematiku teorií evropské integrace od nejstarších teoriíRead More

Mezinárodní bezpečnost v době globalizace – Eichler Jan

397  170 
Učební text seznamuje čtenáře s hlavními termíny teorie mezinárodní bezpečnosti. Představuje základní charakteristiky studené války, hodnotí proces globalizace po roce 1990 a jeho dopad na bezpečnost v mezinárodním kontextu, podrobněRead More

Volební systémy – Chytilek Roman, Šedo Jakub, Lebeda Tomáš,

555  167 
Kniha podává široký přehled o problematice volebních systémů. Věnuje se jak teoretickým otázkám (klasifikace volebních systémů, historie jejich zkoumání, kvantitativní techniky výzkumu, problematika volebního inženýrství a volebních reforem), tak rovněžRead More

Agenda Setting – McCombs Maxwell

349 
Kniha představuje jeden ze základních konceptů současných mediálních studií, který navazuje na myšlenky klasika mediálních teorií W. Lippmana. Někdy až neomezená moc médií a její účinky na publikum se odvíjejíRead More

Metafory studené války – Drulák Petr

397  98 
Na historickém příkladu studené války představuje autor jednotlivé interpretace jejího vzniku. Jeho přístup ke studené válce je interdisciplinární, zasahuje do dějin a teorie mezinárodních vztahů, sociologie vědy a literární vědyRead More

Občanský sektor – Skovajsa Marek, Moree Dana a kol.

485  230 
Kniha nabízí přehled nově se rozvíjejícího oboru, který se etabluje na vysokých školách (fakulty sociální práce, sociálních věd, humanitních studií apod.). Seznamuje čtenáře s teoretickými přístupy k občanské společnosti, sRead More

O češství a evropanství – Jaroslav Krejčí

89 
Národní identita, evropanství, vlastenectví, češství, Češi, národní charakter, filozofie dějin, Česko

Encyklopedie politiky – Karel Žaloudek

89 
Kniha obsahuje výklad pojmů z oblasti vnitřní i zahraniční politiky a diplomacie, s nimiž se setkáváme při sledování televizního a rozhlasového zpravodajství, při četbě denního tisku i odborných publikací. PřesRead More

Plánovací buňka – Peter C.Dienel

69 
Funkční alternativa k starnicko-byrokratické malformaci systému veřejné správy v demokracii. Základní programová studie přímé demokracie. V německu se kniha dočkala pěti vydání.

Literatura a politika z literárněvědné perspektivy

99 
Kniha zkoumá ve dvanácti modelech základní problémy vztahu literatury a politiky, a to na konkrétním literárním materiálu středoevropských i mimoevropských autorů. Na jednotlivých osobnostech, k nimž patří především K. E.Read More

Je na Západ cesta dlouhá Politicky nekorektní komentáře amatérského prognostika

85 
Výběr z úvah a esejí 2000-2003 Politicky nekorektní komentáře amatérského prognostika, které navazují na jeho první knihu Češi očima exulanta. Kniha vyniká skvělým jazykem, černým humorem a ironií, je vynikajícímRead More

Všichni dobří státníci – Martin Komárek

39 
Vyprávění o nejpozoruhodnějších událostech našeho života veřejného krásně fotografiemi vypravené a kratochvilným politickým slovníkem doplněné. Pro každého, kdo touží hlouběji proniknout do složitých dějů politických.

Vybrané projevy a stati – M.S.Gorbačov

59 
Zde se v hojné míře vyskytovala plná znění Gorbačovových projevů

Světová politická příručka – Vodseďálek F. – 1921 – Orbis

290 
Obraz politicko-hospodářských poměrů států evropských a států severoamerických po válce světové.

Václav Havel 1992 – 1993 – 1994 – Paseka

49 
Projevy prezidenta Václav Havla z let 1992 & 1993.

Václav Havel 94 – Václav Havel – 1995 – Paseka

69 
Projevy, novinové články a interview v roce 1994

Z bojů za svobodu I. – 1963

79 
Obálku a vazbu navrhl Jiří Bursík

Sociologie politiky – Tomáš J. Bahounek – 1992

39 
Křesťanská sociologie zkoumá politické procesy a útvary jako zvláštní příklady obecných procesů a vztahů v Božím lidu.

O bolševictví – T.G.Masaryk – 1990

49 
Sborník textů týkající se otázky a problému bolševictví

Rasismus, jeho základy a vývoj – Václav Černý – 1995

79 
Převážná část Černého studie z roku 1939 je věnována Arthuru Gobineauovi (1816–1882), který ovlivnil pozdější evropský rasismus svými názory na čistotu rasy a na dominantní úlohu árijské rasy ve vývojiRead More

Rozvrat- Mnichov a náš osud

49 
Studie je věnována analýze tří porážek československé demokracie v letech 1938, 1948 a 1968.
Načítání...