Showing 1–30 of 60 results

Mediální výchova v Čechách – Jiří Roth – 2007

190 
Výborný stav. Tištěná média v konfrontaci s internetem… Sonda do zákulisí českých novin Mediální výchova v Čechách je první knihou svého druhu na českém trhu. Je určena všem, kteří seRead More

Abeceda – Edit Sliacká – 2014

140 
Jako nová. Ke každému písmenu abecedy velký obrázek. Skoro ke každému obrázku básnička. Všechny obrázky znovu, tentokrát k vybarvení a to není všechno. Také hraní s písmenky abecedy. Také počítáníRead More

Skupinové hry pro život 4 – Klaus W. Vopel – 2009

99 
Jako nová. Každé dítě může zažít úspěch a přijetí skupinou. Poslední část čtyřdílného souboru skupinových her pro mladší děti přináší hry k odreagování agrese a ke zvýšení sebeúcty nutné přiRead More

Cesty sebevzdělání – Josef Macek – 1943

59 
Místy podtrhováno, jinak zachovalý stav. Něco ze zukušenosti žáka a učitele.Z obsahu:škola není konec ani vrchol vzdělání,vzdělávat se značí učit se myslet,tvrdá škola vlastních omylů,ve škole „starého Bráfa“,sebevzdělávání posloucháním aRead More

Vyučovací styly učitelů – Fenstermacher Gary D., Soltis Jonas F. – 2008

99 
Jako nová. Lze nějak roztřídit přístupy učitelů k vyučování a rozhodnout, zda je některý lepší? Autoři vymezují tři základní typy přístupu učitelů k vyučování. Manažerský přístup chápe učitele jako manažeraRead More

Základy sociální pedagogiky – Kraus Blahoslav – 2008

180 
Jako nová. Publikace podává komplexní pohled na historii i současnost sociální pedagogiky u nás i v zahraničí. Seznamuje s jejími metodologickými východisky a charakterizuje ji jako vědní disciplínu i jakoRead More

200 výtvarných činností – Kohlová Maryann – 2003

99 
Jako nová. V tvořivé práci s materiálem, který je běžně doma po ruce i v předškolních zařízeních, mohou děti získat veliké množství objevných výtvarných zkušeností. Autorka nabízí mateřským školám, kulturnímRead More

Vyrábíme dárky s malými dětmi – Mueller Stephanie Wheeler Ann E. – 2003

120 
Jako nová. Výroba dárků je oblíbená činnost v mateřských školách.Děti se snaží pracovat co nejlépe, jsou na své výrobky pyšné a učí se prožívat radost z dávání. Při tvorbě dárkuRead More

Skupinové hry pro život 3 – Vopel Klaus W. – 2008

149 
Jako nová. Třetí část čtyřdílného souboru skupinových her pro mladší děti. První díl byl zaměřen na rozvoj přátelských vztahů a sociálních kontaktů, zvýšení sebevědomí a zdravé prosazení ve skupině vrstevníků,Read More

Se Šikulou za zvířátky – Fořtíková Jitka, Vaňková Petra, Beránková – 2010

99 
Jako nová. První titul svého druhu, který se zaměřuje specificky na aktivity pro nadané děti v předškolním věku, a také první metodický materiál pro předškolní pedagogy, jak identifikovat a zabavitRead More

Jdeme do školy – Gustav Keller,Brigita Thewaltová

49 
Praktická pomoc při učení a cvičení v prvních školních letech.

Ředitel a střední management školy – Trojanová Irena

199  79 
První česká kniha o středním školském managementu – vedoucích metodických sdružení, předmětových či ročníkových týmů apod. – představuje jeho nezanedbatelnou úlohu na úrovni mezi ředitelem a řadovými pedagogy. Autorka vymezujeRead More

Hravé tvoření pro malá stvoření – Kirchnerová Veronika, Rubešová Radka

225  78 
Netradiční a přitom jednoduché výtvarné tvoření, které zaujme jak rodiče a jejich malé děti, tak učitelky mateřských škol a vychovatelky školních družin. Autorky připravily 35 zajímavých projektů zahrnujících techniky práceRead More

Cvičení pro rozvoj jemné motoriky a psaní – Svoboda Pavel

145  89 
Publikace spojuje důraz na dynamiku psaní, zábavnost a motivační složku včetně soutěžení a práce ve dvojicích. Děti mohou vyzkoušet a procvičit různou rychlost tahů, zdokonalit se v přesnosti vedení tužkyRead More

Víš co čteš? – Nováková, Iva

145  89 
Začínající čtenáři často příliš nevnímají, co čtou. Tento ilustrovaný pracovní sešit s jednoduchými, krátkými cvičnými texty jim pomůže číst s větším soustředěním a pozorností. K pozornému Luštění s nácvikem pozornéhoRead More

Leváci a jejich výchova – Healey Jane M.

177  69 
Zhruba každé desáté dítě se narodí jako levák, rodí se však do světa, který je „uzpůsoben“ především pro praváky, což s sebou může přinášet řadu obtíží. Kniha přináší základní informaceRead More

Trpaslík v trávě spí – Klimková Irena

149  59 
Důležitou fází při upevňování výslovnosti je reprodukce vět a poté samostatná tvorba vět s nacvičovanou hláskou. Nácvik hlásek R a Ř může být někdy značně zdlouhavý a často se RRead More

Jak vyzrát na školu – Christian Gröll, David Sehrbrock

105  79 
Osvědčené strategie pro dosažení lepších známek Pro úspěch ve škole již dávno neplatí, že je zaručen délkou doby, kterou žák stráví nad učební látkou. Spíše platí, že úspěšný je ten,Read More

Když dětem nejde čtení 2 – Emmerlingová Stanislava

135  59 
Pracovní listy umožní učitelům i rodičům účinněji pomáhat dětem při jejich problémech se čtením. Děti se učí číst pomocí hry, využívá se i prožitku a obrazného přepisu, tedy činností zaměstnávajícíchRead More

Člověk a vzdělání v informační společnosti – Sak Petr, Mareš Jiří, Nová Hana, Richter Vít,

427  149 
Autoři knihy vycházejí z opakovaných výzkumů implementace informačních a komunikačních technologií do společnosti a z aktuálních výzkumů využívání elektronických médií, počítače a internetu ve vzdělávání. Mapují nejen vývoj informační společnosti,Read More

Nechte leváky drápat – Vodička Ivo

159  79 
Kniha je určena všem, kdo stojí u počátku levákova psaní, kreslení a malování. Objasňuje podstatu grafomotoriky levorukého psaní, popisuje základní přístupy leváků k psaní a nově zdůvodňuje nejvýhodnější způsob, jakýmRead More

Výtvarná dílna – Šimonová Anna

217  86 
Nápady, náměty a projekty Kniha nabízí mnoho výtvarných her, technik a návodů pro rozvoj tvořivosti, zručnosti a fantazie, náměty pro dekorativní hry, grafiku, keramiku, mozaiky či pro výtvarné ozvláštnění věcíRead More

Vaše dítě ve věku od 1 do 3 let – Bacus Anne

249  79 
Kompendium všeho, co potřebují vědět rodiče při péči o dítě ve věku do 1 do 3 let a při jeho výchově. Praktický, podrobný rádce sleduje vývoj dítěte po tříměsíčních etapách,Read More

Předškoláci ve školce – Lauberová Kateřina, Miosgová Martina

165  96 
Soubor pracovních listů, s nimiž se děti mohou vydat na cestu za poznáním. Budou objevovat vztahy mezi objekty okolního světa, rozeznávat geometrické útvary, osvojovat si číselné představy a posilovat vědomíRead More

Zprostředkované učení – Málková Gabriela

225  130 
Kniha představuje obsah, teoretické souvislosti a možnosti praktických aplikací teorie tzv. zprostředkovaného učení, jejímž autorem je psycholog a pedagog R. Feuerstein. Jeho dílo významnou měrou ovlivnilo vývoj psychologické diagnostiky, teoriíRead More

Mámo, táto, tvořte se mnou! – Lukáčová Markéta

279  86 
Kniha nabízí tři desítky projektů pro společné tvoření rodičů s dětmi. Obsahuje náměty na společnou tvorbu dárků, sestavování rodinného rodokmenu, tvorbu originálních dekorací, přípravu narozeninových oslav, mramorování, zapichovaný patchwork, mramorováníRead More

Cvičení a hry pro globální výchovu 2 – Pike Graham, Selbe David

299  89 
Globální výchova je pedagogickým projektem, který usiluje o přizpůsobení cílů a metod vzdělávání potřebám současného a budoucího světa. Autoři projektu připravili sbírku konkrétních činností vhodných pro děti ve věku 6Read More

Účinné poradenství při terapii koktavosti – Fraser Jane, kolektiv autorů

205  96 
Kolektiv klinických logopedů shrnuje nejnovější poznatky z oblasti terapie koktavosti (balbuties). V jednotlivých kapitolách je věnována pozornost rodičům koktajících dětí i samotným dětem, dospívajícím i dospělým, kteří trpí koktavostí. VedleRead More
Načítání...