Showing 1–30 of 44 results

Abeceda – Edit Sliacká – 2014

140 
Jako nová. Ke každému písmenu abecedy velký obrázek. Skoro ke každému obrázku básnička. Všechny obrázky znovu, tentokrát k vybarvení a to není všechno. Také hraní s písmenky abecedy. Také počítáníRead More

Cesty sebevzdělání – Josef Macek – 1943

59 
Místy podtrhováno, jinak zachovalý stav. Něco ze zukušenosti žáka a učitele.Z obsahu:škola není konec ani vrchol vzdělání,vzdělávat se značí učit se myslet,tvrdá škola vlastních omylů,ve škole „starého Bráfa“,sebevzdělávání posloucháním aRead More

Vyučovací styly učitelů – Fenstermacher Gary D., Soltis Jonas F. – 2008

99 
Jako nová. Lze nějak roztřídit přístupy učitelů k vyučování a rozhodnout, zda je některý lepší? Autoři vymezují tři základní typy přístupu učitelů k vyučování. Manažerský přístup chápe učitele jako manažeraRead More

Vyrábíme dárky s malými dětmi – Mueller Stephanie Wheeler Ann E. – 2003

120 
Jako nová. Výroba dárků je oblíbená činnost v mateřských školách.Děti se snaží pracovat co nejlépe, jsou na své výrobky pyšné a učí se prožívat radost z dávání. Při tvorbě dárkuRead More

Se Šikulou za zvířátky – Fořtíková Jitka, Vaňková Petra, Beránková – 2010

99 
Jako nová. První titul svého druhu, který se zaměřuje specificky na aktivity pro nadané děti v předškolním věku, a také první metodický materiál pro předškolní pedagogy, jak identifikovat a zabavitRead More

Jdeme do školy – Gustav Keller,Brigita Thewaltová

49 
Praktická pomoc při učení a cvičení v prvních školních letech.

Ředitel a střední management školy – Trojanová Irena

199  79 
První česká kniha o středním školském managementu – vedoucích metodických sdružení, předmětových či ročníkových týmů apod. – představuje jeho nezanedbatelnou úlohu na úrovni mezi ředitelem a řadovými pedagogy. Autorka vymezujeRead More

Cvičení pro rozvoj jemné motoriky a psaní – Svoboda Pavel

145  89 
Publikace spojuje důraz na dynamiku psaní, zábavnost a motivační složku včetně soutěžení a práce ve dvojicích. Děti mohou vyzkoušet a procvičit různou rychlost tahů, zdokonalit se v přesnosti vedení tužkyRead More

Leváci a jejich výchova – Healey Jane M.

177  69 
Zhruba každé desáté dítě se narodí jako levák, rodí se však do světa, který je „uzpůsoben“ především pro praváky, což s sebou může přinášet řadu obtíží. Kniha přináší základní informaceRead More

Jak vyzrát na školu – Christian Gröll, David Sehrbrock

105  79 
Osvědčené strategie pro dosažení lepších známek Pro úspěch ve škole již dávno neplatí, že je zaručen délkou doby, kterou žák stráví nad učební látkou. Spíše platí, že úspěšný je ten,Read More

Když dětem nejde čtení 2 – Emmerlingová Stanislava

135  59 
Pracovní listy umožní učitelům i rodičům účinněji pomáhat dětem při jejich problémech se čtením. Děti se učí číst pomocí hry, využívá se i prožitku a obrazného přepisu, tedy činností zaměstnávajícíchRead More

Člověk a vzdělání v informační společnosti – Sak Petr, Mareš Jiří, Nová Hana, Richter Vít,

427  149 
Autoři knihy vycházejí z opakovaných výzkumů implementace informačních a komunikačních technologií do společnosti a z aktuálních výzkumů využívání elektronických médií, počítače a internetu ve vzdělávání. Mapují nejen vývoj informační společnosti,Read More

Vaše dítě ve věku od 1 do 3 let – Bacus Anne

249  79 
Kompendium všeho, co potřebují vědět rodiče při péči o dítě ve věku do 1 do 3 let a při jeho výchově. Praktický, podrobný rádce sleduje vývoj dítěte po tříměsíčních etapách,Read More

Předškoláci ve školce – Lauberová Kateřina, Miosgová Martina

165  96 
Soubor pracovních listů, s nimiž se děti mohou vydat na cestu za poznáním. Budou objevovat vztahy mezi objekty okolního světa, rozeznávat geometrické útvary, osvojovat si číselné představy a posilovat vědomíRead More

Zprostředkované učení – Málková Gabriela

225  130 
Kniha představuje obsah, teoretické souvislosti a možnosti praktických aplikací teorie tzv. zprostředkovaného učení, jejímž autorem je psycholog a pedagog R. Feuerstein. Jeho dílo významnou měrou ovlivnilo vývoj psychologické diagnostiky, teoriíRead More

Mámo, táto, tvořte se mnou! – Lukáčová Markéta

279  86 
Kniha nabízí tři desítky projektů pro společné tvoření rodičů s dětmi. Obsahuje náměty na společnou tvorbu dárků, sestavování rodinného rodokmenu, tvorbu originálních dekorací, přípravu narozeninových oslav, mramorování, zapichovaný patchwork, mramorováníRead More

Účinné poradenství při terapii koktavosti – Fraser Jane, kolektiv autorů

205  96 
Kolektiv klinických logopedů shrnuje nejnovější poznatky z oblasti terapie koktavosti (balbuties). V jednotlivých kapitolách je věnována pozornost rodičům koktajících dětí i samotným dětem, dospívajícím i dospělým, kteří trpí koktavostí. VedleRead More

Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti – Pokorná Věra

369  149 
Vývojové poruchy učení jsou souhrnným označením různorodé skupiny poruch, které se projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematické usuzováníRead More

Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství – Skutil Martin a kol.

297  120 
Publikace se zaměřuje na výzkum v pedagogice a psychologii s ohledem na učitelskou profesi. Je svou povahou didaktická. Záměrem autorů je ukázat a zpřístupnit budoucím i stávajícím učitelům možnosti aRead More

Čeština jako cizí jazyk – Gjurová Naděžda

197  59 
Metodickou pomůcku využijí všichni, kdo pracují s dětmi-cizinci.Osloví i učitele češtiny, kteří učí dospělé, a také učitele, kteří pracují s dětmi s dyslexií a jinými poruchami učení.Všechny dosavadní učebnice češtinyRead More

Problémové chování u lidí s retardaci a autismem – Eric Emerson

299  149 
Těžká mentální retardace často vede k problémovému chování, které může zahrnovat agresivitu, sebepoškozování, sklony k destruktivnosti, hyperaktivitu, nevhodné sexuální nebo společenské chování a neobvyklé návyky. Takové chování nepříznivě ovlivňuje zdravíRead More

Zájmové vzdělávání dospělých – Michal Šerák

289  95 
Práce komplexně popisuje oblast zájmového vzdělávání dospělých a hodnotí jeho význam pro rozvoj jedince a společnosti. Text analyzuje informační materiály, které ukazují situaci této oblasti v ČR, zabývá se situacíRead More

Jak správně používat knih, základního nástroje vzdělání – Jan Amos Komenský – 1978

149 
Řeč pronesená ve velké síni úři zahájení činnosti Potocké školy 28. listopadu 1650. Vydalo nakladatelství Academia u příležitosti 25 let nakladatelství 1953 – 1978.

Umělci v mateřské škole – Rochovská, Ivana; Krupová, Dagmar – 2016

190  79 
Jako nová. Autorky se ve své nové knize zaměřují na interpretaci vizuálního umění. Děti zažívají radost, když zkoumají, jaký odkaz ukryl umělec do svého díla, a vzápětí, když si samyRead More

Jak naučit děti hodnotám – Linda Eyrová – 2004

180 
Jako nová. Zprostředkovat dětem v průběhu výchovy nosné životní hodnoty je podobně významné, jako je naučit přecházet ulici. Stabilní hodnoty umožňují dítěti orientaci v životě, dávají mu skutečnou svobodu tím,Read More

Učení zážitkem a hrou – Andy Martin, Daniela Zounková, Daniel Franc – 2007

340 
Jako nová. Ojedinělá publikace prezentující více než 30letou tradici outdoor trainingu. Autoři zdařile shrnují principy vzniku a vývoje metody ‚vzdělávání výzvou a zážitkem‘, akcentující ‚českou cestu‘, která je v prostředíRead More
Načítání...