Showing 1–30 of 72 results

Jdeme do školy – Gustav Keller,Brigita Thewaltová

49 
Praktická pomoc při učení a cvičení v prvních školních letech.

Ředitel a střední management školy – Trojanová Irena

199  79 
První česká kniha o středním školském managementu – vedoucích metodických sdružení, předmětových či ročníkových týmů apod. – představuje jeho nezanedbatelnou úlohu na úrovni mezi ředitelem a řadovými pedagogy. Autorka vymezujeRead More

Hravé tvoření pro malá stvoření – Kirchnerová Veronika, Rubešová Radka

225  78 
Netradiční a přitom jednoduché výtvarné tvoření, které zaujme jak rodiče a jejich malé děti, tak učitelky mateřských škol a vychovatelky školních družin. Autorky připravily 35 zajímavých projektů zahrnujících techniky práceRead More

Cvičení pro rozvoj jemné motoriky a psaní – Svoboda Pavel

145  89 
Publikace spojuje důraz na dynamiku psaní, zábavnost a motivační složku včetně soutěžení a práce ve dvojicích. Děti mohou vyzkoušet a procvičit různou rychlost tahů, zdokonalit se v přesnosti vedení tužkyRead More

Hry pro rozvoj zdravé osobnosti – Šimanovský Zdeněk, Šimanovská Barbora

225  97 
Prevence problémů s agresivitou, pasivitou a závislostí. Kniha je bohatým zásobníkem informací, her a metod, které mohou účinně pomáhat při vytváření zdravé osobnosti dětí. Zlepšují komunikaci,vztahy ve skupině a zvyšujíRead More

Víš co čteš? – Nováková, Iva

145  89 
Začínající čtenáři často příliš nevnímají, co čtou. Tento ilustrovaný pracovní sešit s jednoduchými, krátkými cvičnými texty jim pomůže číst s větším soustředěním a pozorností. K pozornému Luštění s nácvikem pozornéhoRead More

Dítě s postižením zraku – Kochová Klára, Schaeferová Markéta

259  98 
Jak nejlépe dítě naučit vše potřebné pro život? Co neopomenout, na co si dát pozor? Jak rozumět projevům svého dítěte? Co je normální a co už ne? Takové a podobnéRead More

Leváci a jejich výchova – Healey Jane M.

177  69 
Zhruba každé desáté dítě se narodí jako levák, rodí se však do světa, který je „uzpůsoben“ především pro praváky, což s sebou může přinášet řadu obtíží. Kniha přináší základní informaceRead More

Trpaslík v trávě spí – Klimková Irena

149  59 
Důležitou fází při upevňování výslovnosti je reprodukce vět a poté samostatná tvorba vět s nacvičovanou hláskou. Nácvik hlásek R a Ř může být někdy značně zdlouhavý a často se RRead More

Počítač jako pomocník učitele – Jan Slavík

70  49 
Počítač může zvýšit profe-sionalitu učitelů, zpřístupnit nové poznatky, podpořit dialog s žáky, usnadnit hodnocení a zlepšit řízení ve škole. Příručka pro začátečníky i pokročilejší uživatele přináší rady, jak zpracovat informace,Read More

Jak vyzrát na školu – Christian Gröll, David Sehrbrock

105  79 
Osvědčené strategie pro dosažení lepších známek Pro úspěch ve škole již dávno neplatí, že je zaručen délkou doby, kterou žák stráví nad učební látkou. Spíše platí, že úspěšný je ten,Read More

Když dětem nejde čtení 2 – Emmerlingová Stanislava

135  59 
Pracovní listy umožní učitelům i rodičům účinněji pomáhat dětem při jejich problémech se čtením. Děti se učí číst pomocí hry, využívá se i prožitku a obrazného přepisu, tedy činností zaměstnávajícíchRead More

Člověk a vzdělání v informační společnosti – Sak Petr, Mareš Jiří, Nová Hana, Richter Vít,

427  149 
Autoři knihy vycházejí z opakovaných výzkumů implementace informačních a komunikačních technologií do společnosti a z aktuálních výzkumů využívání elektronických médií, počítače a internetu ve vzdělávání. Mapují nejen vývoj informační společnosti,Read More

Školní družina – Hájek Bedřich, Pávková Jiřina a kol.

249  129 
Školní družina je zůstává nejčastějším typem zařízení pro výchovu mimo vyučování. Jejím úkolem není jen zajišťovat péči v době, kdy se dětem nemohou věnovat rodiče. Může být důležitým výchovným partneremRead More

Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení – Košťálová Hana, Miková Šárka, Stang Jiřina

207  79 
Publikace se zabývá hodnocením ve škole, zejména hodnocením slovním, a to v jeho pedagogických a psychologických aspektech. Slovní hodnocení nechápe jen jako alternativní formu hodnocení, pro jejíž využití se učitelRead More

Nechte leváky drápat – Vodička Ivo

159  79 
Kniha je určena všem, kdo stojí u počátku levákova psaní, kreslení a malování. Objasňuje podstatu grafomotoriky levorukého psaní, popisuje základní přístupy leváků k psaní a nově zdůvodňuje nejvýhodnější způsob, jakýmRead More

Výtvarná dílna – Šimonová Anna

217  86 
Nápady, náměty a projekty Kniha nabízí mnoho výtvarných her, technik a návodů pro rozvoj tvořivosti, zručnosti a fantazie, náměty pro dekorativní hry, grafiku, keramiku, mozaiky či pro výtvarné ozvláštnění věcíRead More

Vaše dítě ve věku od 1 do 3 let – Bacus Anne

249  79 
Kompendium všeho, co potřebují vědět rodiče při péči o dítě ve věku do 1 do 3 let a při jeho výchově. Praktický, podrobný rádce sleduje vývoj dítěte po tříměsíčních etapách,Read More

Předškoláci ve školce – Lauberová Kateřina, Miosgová Martina

165  96 
Soubor pracovních listů, s nimiž se děti mohou vydat na cestu za poznáním. Budou objevovat vztahy mezi objekty okolního světa, rozeznávat geometrické útvary, osvojovat si číselné představy a posilovat vědomíRead More

Zprostředkované učení – Málková Gabriela

225  130 
Kniha představuje obsah, teoretické souvislosti a možnosti praktických aplikací teorie tzv. zprostředkovaného učení, jejímž autorem je psycholog a pedagog R. Feuerstein. Jeho dílo významnou měrou ovlivnilo vývoj psychologické diagnostiky, teoriíRead More

Mámo, táto, tvořte se mnou! – Lukáčová Markéta

279  86 
Kniha nabízí tři desítky projektů pro společné tvoření rodičů s dětmi. Obsahuje náměty na společnou tvorbu dárků, sestavování rodinného rodokmenu, tvorbu originálních dekorací, přípravu narozeninových oslav, mramorování, zapichovaný patchwork, mramorováníRead More

Cvičení a hry pro globální výchovu 2 – Pike Graham, Selbe David

299  89 
Globální výchova je pedagogickým projektem, který usiluje o přizpůsobení cílů a metod vzdělávání potřebám současného a budoucího světa. Autoři projektu připravili sbírku konkrétních činností vhodných pro děti ve věku 6Read More

Účinné poradenství při terapii koktavosti – Fraser Jane, kolektiv autorů

205  96 
Kolektiv klinických logopedů shrnuje nejnovější poznatky z oblasti terapie koktavosti (balbuties). V jednotlivých kapitolách je věnována pozornost rodičům koktajících dětí i samotným dětem, dospívajícím i dospělým, kteří trpí koktavostí. VedleRead More

Hry pro maminky s dětmi – Hanšpachová Jana

245  79 
Jako zdroj nápadů maminkám poslouží tento soubor tradičních i nových her a hříček určených dětem už od jejich narození. Hry jsou přehledně uspořádány, aby každá maminka snadno vybrala vhodnou zábavuRead More

Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti – Pokorná Věra

369  149 
Vývojové poruchy učení jsou souhrnným označením různorodé skupiny poruch, které se projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematické usuzováníRead More

Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství – Skutil Martin a kol.

297  120 
Publikace se zaměřuje na výzkum v pedagogice a psychologii s ohledem na učitelskou profesi. Je svou povahou didaktická. Záměrem autorů je ukázat a zpřístupnit budoucím i stávajícím učitelům možnosti aRead More
Načítání...