Showing 1–30 of 172 results

Za třemi hranicemi – Zygmunt Kalužyňski – 1956

59 
Dobrý stav. Polský publicista zajímavě komentuje ve čtyřech desítkách článků shromážděných v knize události kulturního i politického života západních kapitalistických zemí v uplynulých několika letech. Okruh jeho zájmu je velmiRead More

Mýtus a jeho svět – M.I.Steblin-Kamenskij – 1984

89 
Velmi dobrý stav. Mýty jsou pohádky lidstva – můžeme z nich poznávat, po čem člověk toužil, oč usiloval, čeho se bál, čeho se mu nedostávalo . . . Lze jeRead More

Úvod do teorie verše – Josef Hrabák – 1970

89 
Dobrý stav. Práce seznamuje s obecnými versologickými pojmy a problémy, s nejdůležitějšími prozodickými systémy, se spojováním veršů do vyšších metrických celků a v příloze přináší texty, které byly po veršovéRead More

Skutečnost a mystifikace – Ernst Fischer – 1961

69 
Velmi dobrý stav. K několika problémům moderní literatury.

Severské literatury nové doby – Gustav Pallas – 1946

49 
Výbor z poezie a prózy pro školu i veřejnost. Antologie a přehled literatury. Chybí přední strana, jinak dobrý stav.

Přehledné dějiny literatury II – B.Balajka, L.Soldán – 2005

89 
Jako nová. Poutavě, přístupně a podrobně zpracované dějiny české a světové literatury jsou určeny pro studenty středních škol všech typů, pro učitele literatury i pro širokou veřejnost

Literatura a politika z literárněvědné perspektivy

99 
Kniha zkoumá ve dvanácti modelech základní problémy vztahu literatury a politiky, a to na konkrétním literárním materiálu středoevropských i mimoevropských autorů. Na jednotlivých osobnostech, k nimž patří především K. E.Read More

Básníka miluje svět Jiří Wolker v literaturách evropských socialistických

49 
Publikace obsahuje jednak studii o pronikání Wolkrova díla do literatur evropských socialistických zemí a jednak antologii poezie jedenatřiceti básníků (s výjimkou Albánie), kteří v posledních padesáti letech překládali Wolkrovo básnické,Read More

Český skicář Karla Čapka – Karel Čapek

39 
Výbor Čapkových skic zachycujících některé osobnosti české kultury – Aleš, Bezruč, Borový, Březina, J.Čapek, Čapek-Chod, Dyk, Fischer, K.H. Borovský, Heinrich, Holeček, Kubišta, Machar, Mánes, Nejedlý, Neruda…

Shakespearův svět – Alois Bejblík

39 
Studie, jež poprvé spojuje v celek výklad o Shakespearově makrosvětě a mikrosvětě, klade důraz na interpretaci dobových dokumentů. Rozkrývá smysl dramatikova a básníkova díla v jeho dobových podmínkách, v prostředí,Read More

Shakespearův kód – Fellowsová Wirginia M.

149 
Kdo je autorem Shakespearových dramat? Je to William Shakespeare ze Stanfordu, anebo filozof Francis Bacon? Občas bývá autorství připisováno i královně Alžbětě nebo Shakespearově manželce. Virginia M. Fellowsová zkoumá šifryRead More

K typologii literární kritiky a literární vědy – František Kautman

79 
Monografie věnovaná problému interpretace textu uměleckého literárního díla, jak je pojímána jednotlivými literárními školami a subjekty, zejména ruskou literární kritikou.

Hudba a literatura – Karel Bogar

79 
Sborník prací ze stejnojmenného symposzia ve Frýdku Místku 20. – 21. listopadu 1983.

Problémy ruskej moderny –

99 

Európské literárne avantgardy 20.storočia – Ivan Cvrkal, Soňa Pašteková

99 
Práca nastoľuje v teoreticky zovšeobecňujúcej podobe otázky dedičstva klasickej,t.j. európskej avantgardy.

Průvodce po dějinách české literatury – Josef Hrabák, Dušan Jeřábek

39 
Encyklopedické dílo sleduje českou literární tvorbu od nejstarších dob až do r. 1946 v souvislosti s politickým a sociálním životem. Zaměřuje se především na zjevy klíčového významu, přičemž se jeRead More

Maxim Gorkij v Slovenskej kultúre – Soňa Lesňáková

49 
Vo svojej vedeckej práci sa sústredila na skúmanie slovensko-ruských literárnych vzťahov od konca 19. storočia po súčasnosť s dôrazom na kontaktné vzťahy a typologické súvislosti. Jej prvé práce boli založené na výskumeRead More

Struktura a smysl literárního díla – Kolektiv

149 
Trochu poškozené okraje přebalu. Sborník studií k m75. narozeninám Jana Mukařovského

Estetické alternativy – Zdeněk Mathauser

89 
Výběr literárněvědných a estetických prací, které se váží především k dějinám ruské literatury

Avantgarda:vztah české a ruské avantgardy –

79 
k 80. narozeninám Jiřího Fraňka.

Hrabalovy literární koláže – Miloslava Slavíčková

145 
Poutavá studie české bohemistky a překladatelky, působící na univerzitě ve švédském Lundu, odhaluje Hrabalovo úsilí o vytvoření čisté literární koláže, nesyžetového textu, jehož jednotlivé tematické prvky nejsou sjednoceny autorskou perspektivou.

Dialogy – Roman Jakobson

69 
Dialogy vznikaly koncem 70. let z rozhovorů Romana Jakobsona (1896–1982) s manželkou, polskou literární historičkou Krystynou Pomorskou. Poprvé byly vydány v Paříži v nakladatelství Flammarion v roce 1980 a vzápětíRead More

Česká literatura v evropském kontextu – Radko Pytlík

49 
Soubor devíti studií věnovaný otázkám vývoje žánrů a typologickým souvislostem

Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy – Kolektiv

190 
Kniha statí českých a cizích autorů je věnována jednomu z reprezentativních spisovatelů moderní české literatury, jehož dílo je vlivnou součástí nyní znovu doceňované kultury druhé poloviny 19. století a přelomuRead More

Marina Cvetajevová a Praha – Taťiana Karjakinová, Milada Nedvědová

149 
Výběrová bibliografie Mariny Cvetajevové s úvodní studií a obrazovou přílohou.
Načítání...