Showing 1–30 of 154 results

Klasické Atény – kolektiv autorů – 1970

120 
Výborný stav. Celoplátěná vazba. Bez přebalu. Slovensky. Komplexní encyklopedie klasických Atén. Bohatě ilustrováno.

Mayské proroctví – Ronald louis Bonewitz – 2009

79 
Výborný stav. Jak se blížil rok 2012, objevovala se spousta spekulací a názorů vycházejících z mayského proroctví, jež právě tento rok označuje za konec velkého cyklu zvaného Páté Slunce. PodleRead More

Bojujte s nepřítelem zblízka -Britské válečné námořnictvo za druhé světové války – IV. – Correlli Barnett – 2008

190 
Lehce poškozené okraje přebalu, jinak výborný stav. Závěrečný svazek se zaměřuje na triumf Spojenců v poslední fázi konfliktu, z něhož Královské námořnictvo sice vyšlo vítězně, ale v němž Británie definitivněRead More

Otazníky nad hroby – Ludvík Souček – 1986

49 
Velmi dobrý stav. Kniha se zabývá záhadnými okolnostmi a souvislostmi smrti devíti světově proslulých osobností, které svým životem a nakonec i způsobem své smrti vstoupili do historie. Seznamujeme se sRead More

Tajné politické společnosti – Eugen Lennhoff – 1997

115 
Výborný stav. Podrobné dějiny několika tajných společností, které v 18.-20. stol. výraznou měrou ovlivnily dění v německých a italských zemích, v Rusku a na Balkáně.

Lety proti Slunci – Adolf Hoffmeister – 1959

69 
Poškozené okraje přebalu, jinak výborný stav. Pohlednice z Číny — Vyhlídka z pyramid — Made in Japan.

Zlaté rouno – Robert Graves – 1970

89 
Lehce poškozené okraje přebalu, jinak výborný stav. Řecká báje o Argovi a Argonautech, Orfeovi a jejich plavbě plné nebezpečí při hledání zlatého rouna, jež bylo zcizeno Diovi, nejvyššímu na Olympu.

Ponorka – L.-G.Buchheim – 1991

69 
Lehce poškozené okraje přebalu, jinak výborný stav. Děj románu se odehrává na přelomu let 1941 a 1942, kdy prudce stoupá letecká aktivita spojenců a kdy se Britům podařilo rozluštit německýRead More

Dějiny světové – díl V. – Novověk III. – B.Jenšovský, V.Kosinová – 1939

190 
Výborný stav. Ilstrované dějiny – foto doprovod (od konce 1. světové války do podzimu r. 1938).

Knižný drevorez v ľudovej tradicii – Soňa Kovačevičová – 1974

530 
Lehce poškozené okraje přebalu, jinak výborný stav. Kniha mapuje malé drobné tlače, tlačené knižôčky a púťové tlače vydávané na území Slovenska.

Od Bismarca k Hitlerovi pohled zpět – Sebastian Haffner – 1995

99 
Velmi dobrý stav. Obsáhlý výklad dějin Německé říše, jejich proměn od Bismarcka k Hitlerovi, sledující zásadní změny v krátké historii tohoto německého kolosu, který by mohl být výstižně nazván říšíRead More

Ramparts – Marguerita Z.Herman – 1992

490 
Jako nová. Anglicky. Výpravná a podrobná publikace mapující způsoby budování opevněni od renesance do současnosti. Fortification from the renaissance to West point

Valdštejnova smrt – Josef Janáček – 1970

49 
Velmi dobrý stav. Poutavé vyprávění o osudech Albrechta z Valdštejna jen ve zkratce nastiňuje okolnosti jeho cesty k moci a lesku, aby se pak stalo podrobným průvodcem ve vývoji událostí,Read More

Shakespearův svět – Alois Bejblík – 1979

39 
Lehce poškozené okraje přebalu, jinak výborný stav. Studie, jež poprvé spojuje v celek výklad o Shakespearově makrosvětě a mikrosvětě, klade důraz na interpretaci dobových dokumentů. Rozkrývá smysl dramatikova a básníkovaRead More

Ženy v dějinách lidstva – Josef Polišenský, Sylvia Ostrovská – 2012

85 
Jako nová. Autoři, univerzitní kapacity v ČR na historii, zábavnou formou. Z té velké škály zmiňme Kleopatru, Boudiku, Anežku Přemyslovnu, Lukrécii, Marii Stuartovnu, Isabelu Kastilskou, Madame de Pompadour, Marii Terezii,Read More

Když kraloval charakter – Peggy Noonanová – 2004

129 
Přední deska uvntř částečně uvolněna, ale vazba drží. Kniha jinak ve velmi dobrém stavu.  Životní příběh Ronalda Reagana.Peggy Noonanová, zvláštní prezidentova asistentka, ukazuje tajemství Reaganova úspěchu – jeho charakter, odvaha,Read More

Panamské dobrodružství – Desider Galský – 1961

69 
Výborný stav. Vylíčení vzniku i dramatického uskutečňování myšlenky spojení dvou velikých oceánů umělým průplavem a důsledků, které měl na život celé karibské oblasti od ukončení stavby až po dnešek.

ABC antiky – Gerhard Löwe, Heinrich Alexander Stoll – 2005

99 
Výborný stav. Tato malá moderní encyklopedie patří k základním souhrnným dílům, pojímajícím v souvislostech vývoj starověkého Řecka a Říma od rané řecké doby po minójskou Krétu, řeckou kolonizaci, etruskou Itálii,Read More

Otazníky starověké Indie – Dušan Zbavitel – 1999

120 
Jako nová. Indie je země s dlouhou a bohatou historií, ale bez vlastní starověké historiogarafe. Až do počátku našeho tisíciletí nenajdeme v její rozsáhlé literatuře jediné dílo, které by seRead More

Marathón 490 př.n.l. – Sekunda Nicholas – 2008

59 
Velmi dobrý stav. Bitva u Marathónu vstoupila do historie nesmazatelným dojmem, na její počest se konají maratónské běhy. Když v roce 499 př. n. l. povstali iónští Řekové proti nadvláděRead More

Záhady minulosti – Bernhard Jacobi – 1964

130 
Velmi dobrý stav. Prechádzka po zaniknutých mestách. Vzrušujúce objavy moderných bádateľov, odhaľujúcich minulosť ľudskej kultúry. Dozvedáme sa, že okrem tých kultúrnych oblastí, ktoré sme na základe humanistickej tradície považovali zaRead More

Zaniklé civilizace – A.M.Kondratov – 1972

62 
Místy poškozené okraje přebalu, jinak výborný stav. Autor shrnuje v publikaci velmi rozsáhlý materiál a čtivou formou zasvěceně provází nejnovějšími objevy v oblasti nejstarších civilizací Starého i Nového světa, kladeRead More

Pád Rudolfa II. – Josef Janáček – 1973

59 
Dobrý stav. Život a doba císaře Rudolfa II. Nové mocenské centrum Habsburků. Císařovy chorobné stavy.Autor analyzuje politiku Habsburků, náboženské a politické rozpory střední Evropy v období Rudolfova panování a konečněRead More

Kosmické hlavolamy – Z.Nowak – 1976

49 
Velmi dobrý stav. V knize je popsáno, které vlastnosti a schopnosti musí mít člověk, aby si byl schopen poradit se situacemi, které nebylo na Zemi možné předvídat. U každé kapitolyRead More

Dějiny starověkého Řecka – V.S.Sergejev – 1952

79 
Dobrý stav. Překlad sovětské učebnice pro hist. fakulty universit a pedag. institutů. Po úvod. kapitolách o přírod. podmínkách oblasti, o pramenech řeckých dějin a historiografii starověkého Řecka je rozčlenění práceRead More

Na vlnách moří a oceánů – Václav Švarc – 1977

59 
Velmi dobrý stav. Vybrané kapitoly z dějin mořeplavby. Historie plavby po mořích s nákresy historických lodí.

Řím – Jan Burian

79 
Jaký byl vlastně život v antickém Římu? Jak žily různé vrstvy obyvatel, jak se lidé bavili, co jedli, jak bojovali a co se dělo na císařském dvoře?

Aztékové – George C. Vaillant

59 
Klasické dílo amerického vědce o historii Indiánů z Údolí Mexika a o vyspělé civilizaci, kterou vytvořili, poutavým způsobem rekonstruuje historické a kulturní pozadí aztécké civilizace, její rozkvět a zánik. SeznamujeRead More
Načítání...