Showing 1–30 of 201 results

Kavalíři, puritáni, královrazi – Pavel Vodička – 2009

110 
Jako nová. Anglická občanská válka 1642–1649.V srpnu 1642 nechal Karel I. vztyčit královskou standartu v Nottinghamu. Následujících šest let zmítala Anglií občanská válka, která rozdělovala nejen zemi, ale i rodinyRead More

Ženy v dějinách lidstva – Josef Polišenský, Sylvia Ostrovská – 2012

85 
Jako nová. Autoři, univerzitní kapacity v ČR na historii, zábavnou formou. Z té velké škály zmiňme Kleopatru, Boudiku, Anežku Přemyslovnu, Lukrécii, Marii Stuartovnu, Isabelu Kastilskou, Madame de Pompadour, Marii Terezii,Read More

Zrození evropské civilizace – Pavel Oliva – 2003

99 
Jako nová. Dějiny evropské civilizace začínají v Řecku, neboť zde se od 2. tisíciletí př.Kr. rodil zázrak, který určil vývoj antického Středomoří a celého starověkého světa. Pavel Oliva, přední odborníkRead More

Dějiny světa Velká rodinná encyklopedie – – 2005

115 
Jako nová. Encyklopedie poutavě vysvětlující dějiny světa od jejich vzniku až po dnešek představuje moderní přístup k historii lidstva. Kniha obsahuje velké množství fotografií, reprodukcí uměleckých děl, kreseb

Dějiny Španělska – Kolektiv autorů – 1995

280 
Výborný stav. Pozornost je soustředěna na klíčové události, epochy a postavy španělské historie a u těchto témat je nabídnuto hned několik možných pohledů a hodnocení, neboť dnešní zvídaví a hloubavíRead More

Když kraloval charakter – Peggy Noonanová – 2004

129 
Přední deska uvntř částečně uvolněna, ale vazba drží. Kniha jinak ve velmi dobrém stavu.  Životní příběh Ronalda Reagana.Peggy Noonanová, zvláštní prezidentova asistentka, ukazuje tajemství Reaganova úspěchu – jeho charakter, odvaha,Read More

Dějiny Austrálie – Geoffrey Blainey – 1999

190 
Jako nová. Dějiny Austrálie od objevení až po současnost. České vydání je doplněno kapitolami o Češích v Austrálii.

Panamské dobrodružství – Desider Galský – 1961

69 
Výborný stav. Vylíčení vzniku i dramatického uskutečňování myšlenky spojení dvou velikých oceánů umělým průplavem a důsledků, které měl na život celé karibské oblasti od ukončení stavby až po dnešek.

Attila – Milan Kameník – 1999

99 
Výborný stav. Kniha v širokém záběru přibližuje osud hunského krále Attily i dějinné události v Evropě v 5. století po Kr. V 5. století došlo k velkému pohybu barbarských národů.Read More

ABC antiky – Gerhard Löwe, Heinrich Alexander Stoll – 2005

99 
Výborný stav. Tato malá moderní encyklopedie patří k základním souhrnným dílům, pojímajícím v souvislostech vývoj starověkého Řecka a Říma od rané řecké doby po minójskou Krétu, řeckou kolonizaci, etruskou Itálii,Read More

Otazníky starověké Indie – Dušan Zbavitel – 1999

120 
Jako nová. Indie je země s dlouhou a bohatou historií, ale bez vlastní starověké historiogarafe. Až do počátku našeho tisíciletí nenajdeme v její rozsáhlé literatuře jediné dílo, které by seRead More

Marathón 490 př.n.l. – Sekunda Nicholas – 2008

59 
Velmi dobrý stav. Bitva u Marathónu vstoupila do historie nesmazatelným dojmem, na její počest se konají maratónské běhy. Když v roce 499 př. n. l. povstali iónští Řekové proti nadvláděRead More

Záhady minulosti – Bernhard Jacobi – 1964

130 
Velmi dobrý stav. Prechádzka po zaniknutých mestách. Vzrušujúce objavy moderných bádateľov, odhaľujúcich minulosť ľudskej kultúry. Dozvedáme sa, že okrem tých kultúrnych oblastí, ktoré sme na základe humanistickej tradície považovali zaRead More

Zaniklé civilizace – A.M.Kondratov – 1972

62 
Místy poškozené okraje přebalu, jinak výborný stav. Autor shrnuje v publikaci velmi rozsáhlý materiál a čtivou formou zasvěceně provází nejnovějšími objevy v oblasti nejstarších civilizací Starého i Nového světa, kladeRead More

Dějiny dobytí Mexika – W.H.Prescott – 1964

79 
Velmi dobrý stav. Objemné dílo amerického historika, původem právníka, dodnes uchvacuje jak dokumentární, tak literární hodnotou. Zevrubně a živě, jakoby z očitého svědectví nejen popisuje tažení, bitvy a způsob životaRead More

Pád Rudolfa II. – Josef Janáček – 1973

59 
Dobrý stav. Život a doba císaře Rudolfa II. Nové mocenské centrum Habsburků. Císařovy chorobné stavy.Autor analyzuje politiku Habsburků, náboženské a politické rozpory střední Evropy v období Rudolfova panování a konečněRead More

Kosmické hlavolamy – Z.Nowak – 1976

49 
Velmi dobrý stav. V knize je popsáno, které vlastnosti a schopnosti musí mít člověk, aby si byl schopen poradit se situacemi, které nebylo na Zemi možné předvídat. U každé kapitolyRead More

Arménie Tři tisíce let dějin a kultury – Burchard Brentjes – 1976

69 
Skvrny na zadní desce, jinak velmi dobrý stav. Četné obrazové přílohy, jež dokumentují vyspělou kulturu Arménie, doplňují výklad o minulosti těžce zkoušeného arménského lidu a jeho zápasu o zachování národníRead More

Ilustrované dějiny světové – Jaroslav Kosina – 1941

390 
Velmi dobrý stav. Díl I. Starověk – Dějiny starého věku od počátku dějin do stěhování národů; Díl II. Středověk- Dějiny středního věku od stěhování národů do objevení Ameriky; Díl III.1Read More

Osud trůnu habsburského – J.Galandauer, M.Honzík – 1983

39 
Dobrý stav. 48 stran obrazových příloh o osudu rodu Habsburků.

Dějiny starověkého Řecka – V.S.Sergejev – 1952

79 
Dobrý stav. Překlad sovětské učebnice pro hist. fakulty universit a pedag. institutů. Po úvod. kapitolách o přírod. podmínkách oblasti, o pramenech řeckých dějin a historiografii starověkého Řecka je rozčlenění práceRead More

Na vlnách moří a oceánů – Václav Švarc – 1977

59 
Velmi dobrý stav. Vybrané kapitoly z dějin mořeplavby. Historie plavby po mořích s nákresy historických lodí.

Stručná zpráva o trojí volbě – Marie Jirásková – 1996

99 
Jako nová. Podtitul: Milena Jesenská, Joachim von Zedtwitz a Jaroslav Nachtmann v roce 1939 a v čase následujícím.Studie obsahující dokumenty, fotografickou přílohu, texty Mileny Jesenské a základní životní data oRead More

Staré civilizace a oceán – Thor Heyerdahl – 1983

59 
Jako nová. Kniha o dávnověkých migračních trasách a o původu zaniklých kultur Ameriky a Polynésie.

Ludvík XVII – Pierre Sipriot

89 
Neznámý příběh následníka francouzského trůnu, syna Marie Antoinetty a Ludvíka XVI. Poslední (vězeňská) léta krátkého života francouzského následníka trůnu a záhadné okolnosti jeho smrti. Autor zastává teorii, že Ludvík XVII.Read More

Řím – Jan Burian

79 
Jaký byl vlastně život v antickém Římu? Jak žily různé vrstvy obyvatel, jak se lidé bavili, co jedli, jak bojovali a co se dělo na císařském dvoře?

Aztékové – George C. Vaillant

59 
Klasické dílo amerického vědce o historii Indiánů z Údolí Mexika a o vyspělé civilizaci, kterou vytvořili, poutavým způsobem rekonstruuje historické a kulturní pozadí aztécké civilizace, její rozkvět a zánik. SeznamujeRead More

Zrození řecké civilizace – Pavel Oliva

49 
Populárně vědecký výklad zpřístupňuje málo známé i zcela nové poznatky o počátcích historie starověkého Řecka, tzv. archaického období, jež mají základní význam pro pochopení charakteru řecké civilizace.
Načítání...