Showing 1–30 of 209 results

Bojujte s nepřítelem zblízka -Britské válečné námořnictvo za druhé světové války – IV. – Correlli Barnett – 2008

190 
Lehce poškozené okraje přebalu, jinak výborný stav. Závěrečný svazek se zaměřuje na triumf Spojenců v poslední fázi konfliktu, z něhož Královské námořnictvo sice vyšlo vítězně, ale v němž Británie definitivněRead More

Otazníky nad hroby – Ludvík Souček – 1986

49 
Velmi dobrý stav. Kniha se zabývá záhadnými okolnostmi a souvislostmi smrti devíti světově proslulých osobností, které svým životem a nakonec i způsobem své smrti vstoupili do historie. Seznamujeme se sRead More

Dějiny dobytí Peru – William Hickling Prescott – 1980

79 
Velmi dobrý stav. Dnes již klasické dílo, které bylo dokončeno v r. 1847, si posud zachovalo svou životnost. Autor v něm na základě dostupných pramenů podrobně vylíčil dějiny Peru odRead More

Tajné politické společnosti – Eugen Lennhoff – 1997

115 
Výborný stav. Podrobné dějiny několika tajných společností, které v 18.-20. stol. výraznou měrou ovlivnily dění v německých a italských zemích, v Rusku a na Balkáně.

Královská tažení ve starém orientu – Alfred Jepsen – 1987

59 
Výborný stav. Soubor dvaceti dvou textů pocházejících z Egypta, Mezopotámie a syropalestinské oblasti, vztahujících se k dějinám Palestiny a Izraele.

Lety proti Slunci – Adolf Hoffmeister – 1959

69 
Poškozené okraje přebalu, jinak výborný stav. Pohlednice z Číny — Vyhlídka z pyramid — Made in Japan.

Zlaté rouno – Robert Graves – 1970

89 
Lehce poškozené okraje přebalu, jinak výborný stav. Řecká báje o Argovi a Argonautech, Orfeovi a jejich plavbě plné nebezpečí při hledání zlatého rouna, jež bylo zcizeno Diovi, nejvyššímu na Olympu.

Ponorka – L.-G.Buchheim – 1991

69 
Lehce poškozené okraje přebalu, jinak výborný stav. Děj románu se odehrává na přelomu let 1941 a 1942, kdy prudce stoupá letecká aktivita spojenců a kdy se Britům podařilo rozluštit německýRead More

Dějiny světové – díl V. – Novověk III. – B.Jenšovský, V.Kosinová – 1939

190 
Výborný stav. Ilstrované dějiny – foto doprovod (od konce 1. světové války do podzimu r. 1938).

Jejich veličenstva pyramidy – Zamarovský Vojtěch – 1986

49 
Výborný stav. Dobrý stav.

Potíže s dějinami – Josef Kroutvor – 1990

69 
Velmi dobrý stav. Potíže s dějinami je sbírka esejů českého básníka, prozaika a historika umění Josefa Kroutvora. Poprvé vyšla v roce 1990, obsahuje čtyři kapitoly, čtyři zamyšlení nad osudem středníRead More

Knižný drevorez v ľudovej tradicii – Soňa Kovačevičová – 1974

530 
Lehce poškozené okraje přebalu, jinak výborný stav. Kniha mapuje malé drobné tlače, tlačené knižôčky a púťové tlače vydávané na území Slovenska.

Od Bismarca k Hitlerovi pohled zpět – Sebastian Haffner – 1995

99 
Velmi dobrý stav. Obsáhlý výklad dějin Německé říše, jejich proměn od Bismarcka k Hitlerovi, sledující zásadní změny v krátké historii tohoto německého kolosu, který by mohl být výstižně nazván říšíRead More

Ramparts – Marguerita Z.Herman – 1992

490 
Jako nová. Anglicky. Výpravná a podrobná publikace mapující způsoby budování opevněni od renesance do současnosti. Fortification from the renaissance to West point

AENEAS – Vojtěch Zamarovský – 1981

49 
Velmi dobrý stav. Největší římský epos, v němž Publius Vergilius Maro oslavil římskou minulost a císaře Augusta. V. Zamarovský převypravuje hlavní dějovou linii prózou s náznakem původních výrazových prostředků, přičemžRead More

Valdštejnova smrt – Josef Janáček – 1970

49 
Velmi dobrý stav. Poutavé vyprávění o osudech Albrechta z Valdštejna jen ve zkratce nastiňuje okolnosti jeho cesty k moci a lesku, aby se pak stalo podrobným průvodcem ve vývoji událostí,Read More

Florentské kroniky doby Dantovy – D.Compagni, G.Villani – 1969

89 
Přijatelný stav. Dvě kronikářská díla z konce 13. a začátku 14. století podávají mohutný obraz dramatických osudů města, jež se rozrůstalo v jedno z nejpřednějších renesančních středisek. Compagni je umělečtějšíRead More

Shakespearův svět – Alois Bejblík – 1979

39 
Lehce poškozené okraje přebalu, jinak výborný stav. Studie, jež poprvé spojuje v celek výklad o Shakespearově makrosvětě a mikrosvětě, klade důraz na interpretaci dobových dokumentů. Rozkrývá smysl dramatikova a básníkovaRead More

Kavalíři, puritáni, královrazi – Pavel Vodička – 2009

110 
Jako nová. Anglická občanská válka 1642–1649.V srpnu 1642 nechal Karel I. vztyčit královskou standartu v Nottinghamu. Následujících šest let zmítala Anglií občanská válka, která rozdělovala nejen zemi, ale i rodinyRead More

Ženy v dějinách lidstva – Josef Polišenský, Sylvia Ostrovská – 2012

85 
Jako nová. Autoři, univerzitní kapacity v ČR na historii, zábavnou formou. Z té velké škály zmiňme Kleopatru, Boudiku, Anežku Přemyslovnu, Lukrécii, Marii Stuartovnu, Isabelu Kastilskou, Madame de Pompadour, Marii Terezii,Read More

Zrození evropské civilizace – Pavel Oliva – 2003

99 
Jako nová. Dějiny evropské civilizace začínají v Řecku, neboť zde se od 2. tisíciletí př.Kr. rodil zázrak, který určil vývoj antického Středomoří a celého starověkého světa. Pavel Oliva, přední odborníkRead More

Dějiny Španělska – Kolektiv autorů – 1995

280 
Výborný stav. Pozornost je soustředěna na klíčové události, epochy a postavy španělské historie a u těchto témat je nabídnuto hned několik možných pohledů a hodnocení, neboť dnešní zvídaví a hloubavíRead More

Když kraloval charakter – Peggy Noonanová – 2004

129 
Přední deska uvntř částečně uvolněna, ale vazba drží. Kniha jinak ve velmi dobrém stavu.  Životní příběh Ronalda Reagana.Peggy Noonanová, zvláštní prezidentova asistentka, ukazuje tajemství Reaganova úspěchu – jeho charakter, odvaha,Read More

Dějiny Austrálie – Geoffrey Blainey – 1999

190 
Jako nová. Dějiny Austrálie od objevení až po současnost. České vydání je doplněno kapitolami o Češích v Austrálii.

Panamské dobrodružství – Desider Galský – 1961

69 
Výborný stav. Vylíčení vzniku i dramatického uskutečňování myšlenky spojení dvou velikých oceánů umělým průplavem a důsledků, které měl na život celé karibské oblasti od ukončení stavby až po dnešek.

Attila – Milan Kameník – 1999

99 
Výborný stav. Kniha v širokém záběru přibližuje osud hunského krále Attily i dějinné události v Evropě v 5. století po Kr. V 5. století došlo k velkému pohybu barbarských národů.Read More

ABC antiky – Gerhard Löwe, Heinrich Alexander Stoll – 2005

99 
Výborný stav. Tato malá moderní encyklopedie patří k základním souhrnným dílům, pojímajícím v souvislostech vývoj starověkého Řecka a Říma od rané řecké doby po minójskou Krétu, řeckou kolonizaci, etruskou Itálii,Read More

Otazníky starověké Indie – Dušan Zbavitel – 1999

120 
Jako nová. Indie je země s dlouhou a bohatou historií, ale bez vlastní starověké historiogarafe. Až do počátku našeho tisíciletí nenajdeme v její rozsáhlé literatuře jediné dílo, které by seRead More

Marathón 490 př.n.l. – Sekunda Nicholas – 2008

59 
Velmi dobrý stav. Bitva u Marathónu vstoupila do historie nesmazatelným dojmem, na její počest se konají maratónské běhy. Když v roce 499 př. n. l. povstali iónští Řekové proti nadvláděRead More

Záhady minulosti – Bernhard Jacobi – 1964

130 
Velmi dobrý stav. Prechádzka po zaniknutých mestách. Vzrušujúce objavy moderných bádateľov, odhaľujúcich minulosť ľudskej kultúry. Dozvedáme sa, že okrem tých kultúrnych oblastí, ktoré sme na základe humanistickej tradície považovali zaRead More
Načítání...