Showing 1–30 of 122 results

Polsko a Československo v evropských vztazích – Stanislav Vaclavovič Morozov – 2008

110 
Jako nová. 1933-1939.Polsko a Československo. Dva slovanské státy, dvě sousedící země – a přesto mezi nimi bylo v letech 1918–1938 tolik rozporů! Kniha Polsko a Československo v evropských vztazích jeRead More

Hry o Moravu – František Mezihorák – 1999

79 
Jako nová. Publikace je příběhem zneužitého regionalismu a národopisu, jehož háv na sebe vzala jedna z odrůd moravského fašismu, je vyprávěním o moravských separatistech a luďáckých iredentistech, kteří se spojiliRead More

Předhusitské Čechy 1310-1419 – Zdeněk Fiala – 1978

120 
Dobrý stav. Resumé Dějepisná studie, určená širší veřejnosti a navazující volně na autorovu knihu Přemyslovské Čechy. Zahrnuje období od r. 1310 do vypuknutí husitské revoluce v r. 1419, tedy praktickyRead More

Severní Čechy – Jiří Kropáček – 1981

115 
Dobrý stav. Krajina, historie, umělecké památky

Z naší slavné minulosti – Josef Prchal

59 
Okraje přebalu trochu otrhané, ale kniha je ve výborném stavu. Výbor z dějin Františka Palackého

Dějiny českých médií 20. století – Končelík Jakub, Večeřa Pavel, Orság Petr

407  189 
Kniha přibližuje vývoj českých médií, především tisku, rozhlasu a televize, ale také proměny tiskových agentur, mediální legislativy, cenzurní praxe a novinářské profese v době, kdy byly České země součástí ČeskoslovenskaRead More

Historie česká – Pavel Skála ze Zhoře

89 
Na spodní části přebalu patrné přeložení – viz foto. Výbor z desetisvazkové Historie církevní zahrnuje léta 1618–1620.

Ilustrovaný věstník brdologický – Václav Procházka

59 
Brdologie neboli Věda o Brdech je jednou z našich nejmladších a zároveň nejperspektivnějších společenských věd. Tato obrazová publikace je první, alespoň dílčí splátkou letitého dluhu české uměnovědy a historie tétoRead More

Spiklenci proti jeho veličensvu – Jiří Pernes

59 
Kniha zpracovává na základě studia archivních materiálů a dobového tisku historii hnutí tzv. Omladiny v Čechách v 80. a 90. letech 19. století.

Národ sobě – Miloš V.Kratochvíl

69 
Kniha popisuje vznik Národního divadla v dobových souvislostech politických i kulturních.

Zlatá doba měst Českých – Zikmund Winter

99 
Kniha o českých městech v období jejich rozkvětu až po skončení husitských válek

II. Setkání genealogů a heraldiků – Kolektiv autorů

149 
Okraje přebalu trochu poškozené, uvolněno několik prvních listů.Příspěvky se zabývají otázkami genealogie, heraldiky, sragistiky, jejich vzájemným vztahem, významnými osobnostmi činnými na poli rodopisu apod.

Strašnickou farností od počátku po současnost –

79 
Bohatě ilustrovaná monografie dokumentuje historii katolické farnosti v pražských Strašnicích od jejího vzniku (oddělení z farnosti v Praze-Olšanech) v roce 1929 až do roku 2014

Historie Učitelka života? Několik sond do dějin České země I.-XIV.století

89 
Monografie přibližuje vybrané kapitoly českých dějin a to od prvopočátků až do 14. století. Začíná u hledání kořenů naší národní existence a státnosti, pohlíží na počátky křesťanství v českých zemích,Read More

Události pražské v červnu 1848 – Oldřich Mahler, Miroslav Broft

79 
Kniha popisuje život v Praze v první polovině 19. století, kdy vrcholilo národní obrození a první rozpory v národní společnosti vedoucí až k událostem revolučního roku 1848

Veĺkomoravské záhady – Milan Ferko

99 
Slovensky. Jak to bylo s Velkou Moravou? Co dokládá její existenci? Jak vznikly různé legendy a mýty? Tím se především autor zabývá v této knize.

12 pokladů Čech a Moravy – Milena Blažková

89 
Kniha věnovaná 12 místům naší země, která se dostala pod ochranu světové organizace UNESCO.

Lidové betlémy v Čechách a na Moravě – Vladimír Vaclík

69 
Odborný pracovník muzea v Třebechovicích V.Vaclík ve své studii popisuje vznik a vývoj lidového betlemářství od 2.poloviny 18.století, kdy se betlémy z chrámů dostávají i do domácností a stávají seRead More

Píseň srdcem zvolená – Petra Pleskotová, Alena Janoušková

49 
O vzniku písně Kde domov můj a o J. K. Tylovi a F. Škroupovi.

O Československém vězeňství – Jiří Gruntorád a Petr Uhl Sborník Charty 77

69 
Přříspěvky jsou rozdílného charakteru, některé představují autentický popis často otřesných poměrů. Čtenář si zajisté položí otázku, jak je něco takového v naší civilizované společnosti možné.

Znaky Československých měst – Jiří Louda

49 
Populárním způsobem autor vysvětluje, co je heraldika, seznamuje se vznikem a vývojem městských znaků a ukazuje, jak smysl jejich symboliky souvisí s historií, přírodními zvláštnostmi a se životem obyvatelstva. VýkladRead More

Památník – Eva Kantůrková

49 
Originální kombinace memoárů, esejistiky a uměleckého vyprávění podává svědectví o českém disentu od 60. do konce 80. let. Autorka se soustředila na osobnosti, které nebyly přímo v čele dění aRead More

Válka ve vzpomínkách pamětníků-II.díl – Eva Nováková 1945-1986

79 
Neprodejný metodický materiál pro okres Pelhřimov.

Husitská kronika – Píseň o vítězství u Domažlic – Vavřinec z Březové

89 
Husitská kronika je sloupem našich vědomostí o zrodu husitské revoluce a jejím průběhu od r. 1414 do počátku r. 1422. Začíná zprávou o přijímání z kalicha a kostnickém boji M.Read More

Kdy umírá vojevůdce – Miroslav Ivanov – 1983 – Panoráma

39 
Kniha Miroslava Ivanova o českém vojevůdci Janu Žižkovi je zdařilou kombinací hned několika literárních žánrů. Při strohém respektování výsledků historického bádání zkušený a erudovaný autor postupuje přímo detektivní metodou, abyRead More

Dějiny KSČ V obrazech – Karel Pichlík – 1961 – Orbis

149 
Stovky fotografií z dějin komunistické strany
Načítání...