Showing 1–30 of 356 results

 • Česká historie

  Česká historie (124)

 • Ostatní

  Ostatní (32)

 • Světová historie

  Světová historie (200)

 • Osobnosti ducha českých dějin – Jiří Fidler, Pavel Bělina – 2003

  59 
  Jako nová. Další díl edice Odkaz, ve kterém se čtenáři seznámí s významnými muži, kteří v různých historických etapách určovali duch a rytmus doby. Kniha začíná portrétem legendárního pražského biskupa,Read More

  Attila – Milan Kameník – 1999

  99 
  Výborný stav. Kniha v širokém záběru přibližuje osud hunského krále Attily i dějinné události v Evropě v 5. století po Kr. V 5. století došlo k velkému pohybu barbarských národů.Read More

  ABC antiky – Gerhard Löwe, Heinrich Alexander Stoll – 2005

  99 
  Výborný stav. Tato malá moderní encyklopedie patří k základním souhrnným dílům, pojímajícím v souvislostech vývoj starověkého Řecka a Říma od rané řecké doby po minójskou Krétu, řeckou kolonizaci, etruskou Itálii,Read More

  Otazníky starověké Indie – Dušan Zbavitel – 1999

  120 
  Jako nová. Indie je země s dlouhou a bohatou historií, ale bez vlastní starověké historiogarafe. Až do počátku našeho tisíciletí nenajdeme v její rozsáhlé literatuře jediné dílo, které by seRead More

  Marathón 490 př.n.l. – Sekunda Nicholas – 2008

  59 
  Velmi dobrý stav. Bitva u Marathónu vstoupila do historie nesmazatelným dojmem, na její počest se konají maratónské běhy. Když v roce 499 př. n. l. povstali iónští Řekové proti nadvláděRead More

  Záhady minulosti – Bernhard Jacobi – 1964

  130 
  Velmi dobrý stav. Prechádzka po zaniknutých mestách. Vzrušujúce objavy moderných bádateľov, odhaľujúcich minulosť ľudskej kultúry. Dozvedáme sa, že okrem tých kultúrnych oblastí, ktoré sme na základe humanistickej tradície považovali zaRead More

  Krise našeho věku – P.A.Sorokin – 1948

  240 
  Místy mírně poškozené okraje přebalu, jinak velmi dobrý stav. Autor tvořil knihu v období před a v době 2.světové války. Pracoval s obrovskými soubory dat a snažil se podchytit celéRead More

  Zaniklé civilizace – A.M.Kondratov – 1972

  62 
  Místy poškozené okraje přebalu, jinak výborný stav. Autor shrnuje v publikaci velmi rozsáhlý materiál a čtivou formou zasvěceně provází nejnovějšími objevy v oblasti nejstarších civilizací Starého i Nového světa, kladeRead More

  Dějiny dobytí Mexika – W.H.Prescott – 1964

  79 
  Velmi dobrý stav. Objemné dílo amerického historika, původem právníka, dodnes uchvacuje jak dokumentární, tak literární hodnotou. Zevrubně a živě, jakoby z očitého svědectví nejen popisuje tažení, bitvy a způsob životaRead More

  Pád Rudolfa II. – Josef Janáček – 1973

  59 
  Dobrý stav. Život a doba císaře Rudolfa II. Nové mocenské centrum Habsburků. Císařovy chorobné stavy.Autor analyzuje politiku Habsburků, náboženské a politické rozpory střední Evropy v období Rudolfova panování a konečněRead More

  Kosmické hlavolamy – Z.Nowak – 1976

  49 
  Velmi dobrý stav. V knize je popsáno, které vlastnosti a schopnosti musí mít člověk, aby si byl schopen poradit se situacemi, které nebylo na Zemi možné předvídat. U každé kapitolyRead More

  Arménie Tři tisíce let dějin a kultury – Burchard Brentjes – 1976

  69 
  Skvrny na zadní desce, jinak velmi dobrý stav. Četné obrazové přílohy, jež dokumentují vyspělou kulturu Arménie, doplňují výklad o minulosti těžce zkoušeného arménského lidu a jeho zápasu o zachování národníRead More

  Ilustrované dějiny světové – Jaroslav Kosina – 1941

  390 
  Velmi dobrý stav. Díl I. Starověk – Dějiny starého věku od počátku dějin do stěhování národů; Díl II. Středověk- Dějiny středního věku od stěhování národů do objevení Ameriky; Díl III.1Read More

  Osud trůnu habsburského – J.Galandauer, M.Honzík – 1983

  39 
  Dobrý stav. 48 stran obrazových příloh o osudu rodu Habsburků.

  Hledání vymyšlené říše – Lev Nikolajevič Gumiljov – 1974

  59 
  Velmi dobrý stav. Pátráni po legendární říši kněze Jana, která podle představ středověké západní Evropy měla existovat „daleko na východě za Persií a Arménií“, umožňuje historikovi, aby na jejím pozadíRead More

  Dějiny starověkého Řecka – V.S.Sergejev – 1952

  79 
  Dobrý stav. Překlad sovětské učebnice pro hist. fakulty universit a pedag. institutů. Po úvod. kapitolách o přírod. podmínkách oblasti, o pramenech řeckých dějin a historiografii starověkého Řecka je rozčlenění práceRead More

  Na vlnách moří a oceánů – Václav Švarc – 1977

  59 
  Velmi dobrý stav. Vybrané kapitoly z dějin mořeplavby. Historie plavby po mořích s nákresy historických lodí.

  Stručná zpráva o trojí volbě – Marie Jirásková – 1996

  99 
  Jako nová. Podtitul: Milena Jesenská, Joachim von Zedtwitz a Jaroslav Nachtmann v roce 1939 a v čase následujícím.Studie obsahující dokumenty, fotografickou přílohu, texty Mileny Jesenské a základní životní data oRead More

  Staré civilizace a oceán – Thor Heyerdahl – 1983

  59 
  Jako nová. Kniha o dávnověkých migračních trasách a o původu zaniklých kultur Ameriky a Polynésie.

  Ludvík XVII – Pierre Sipriot

  89 
  Neznámý příběh následníka francouzského trůnu, syna Marie Antoinetty a Ludvíka XVI. Poslední (vězeňská) léta krátkého života francouzského následníka trůnu a záhadné okolnosti jeho smrti. Autor zastává teorii, že Ludvík XVII.Read More

  Z naší slavné minulosti – Josef Prchal

  59 
  Okraje přebalu trochu otrhané, ale kniha je ve výborném stavu. Výbor z dějin Františka Palackého

  Řím – Jan Burian

  79 
  Jaký byl vlastně život v antickém Římu? Jak žily různé vrstvy obyvatel, jak se lidé bavili, co jedli, jak bojovali a co se dělo na císařském dvoře?

  Aztékové – George C. Vaillant

  59 
  Klasické dílo amerického vědce o historii Indiánů z Údolí Mexika a o vyspělé civilizaci, kterou vytvořili, poutavým způsobem rekonstruuje historické a kulturní pozadí aztécké civilizace, její rozkvět a zánik. SeznamujeRead More

  Zrození řecké civilizace – Pavel Oliva

  49 
  Populárně vědecký výklad zpřístupňuje málo známé i zcela nové poznatky o počátcích historie starověkého Řecka, tzv. archaického období, jež mají základní význam pro pochopení charakteru řecké civilizace.

  Když papyry promluvily – Anna Swiderková

  49 
  Helénistický Egypt představuje téměř tisícileté období od r. 332 př. n . l. do r. 642 n. l., od doby Alexandra Velikého až po muslimský vpád. Je to úsek historie,Read More

  Stará Kréta – Ludwika Pressová

  69 
  Shrnuje v podstatě podrobně všechny vědomosti o staré Krétě. To znamená druhy písma a stav jejich rozluštění, osídlení, zaměstnání obyvatelstva ve městech a vesnicích, obytné domy, paláce a jejich architektura,Read More

  Dějiny českých médií 20. století – Končelík Jakub, Večeřa Pavel, Orság Petr

  407  189 
  Kniha přibližuje vývoj českých médií, především tisku, rozhlasu a televize, ale také proměny tiskových agentur, mediální legislativy, cenzurní praxe a novinářské profese v době, kdy byly České země součástí ČeskoslovenskaRead More

  Historie česká – Pavel Skála ze Zhoře

  89 
  Na spodní části přebalu patrné přeložení – viz foto. Výbor z desetisvazkové Historie církevní zahrnuje léta 1618–1620.
  Načítání...