Showing 1–30 of 65 results

Před velkým mlčením – M. Maeterlinck – 1938

69 
Lehce poškozené okraje přebalu, jinak výborný stav. Obsahuje řadu filosofických úvah o lidském životě a světě. 

2012: Mayský kalendář, transformace vědomí, dva světy a rovnováha – Zuzana Marie Kostićová – 2011

120 
Výborný stav. Způsob, jakým předpovědi o konci světa zachvátily současnou euroatlantickou civilizaci, je v kontextu moderní doby naprosto bezprecedentní. Proto se kromě analýzy mayského kalendáře na základě nejnovějších výzkumů tatoRead More

Santo Daimé – Jiří Kuchař – 2001

59 
Výborný stav. Poselství z druhého břehu. Příběh o životní proměně a hledání smyslu hodnot, inspirovaný moudrostí dona Guillerma .

Prorok ve své zemi – Jees Stearn – 1999

99 
Výborný stav. Kniha seznamuje s zajímavými otázkami křesťanství, hinduismu a islámu.

Ethika jako věda – Inocenc Arnošt Bláha – 1991

39 
Dobrý stav.  Úvod do dějin a theorie mravnosti. Kniha pro ty, kteří se chtějí seznámit se základními pojmy etiky, morálky a mravnosti a poučit se o osobnostech a směrech spjatýchRead More

Zen – Tôichi Yoshioka – 1986

99 
Překlad na titulní straně, (viz foto) jinak velmi dobrý stav. Anglicky.

Český novotomismus třicátých let – Glombik Czeslaw – 1996

62 
Velmi dobrý stav. Pokus o přehled historie českého novotomismu do let třicátých.

Bůh, na kterého čekáme – Neale Donald Walsch – 2004

115 
Jako nová. Kniha pojednává o našem současném pojetí Boha a o nových představách, které budou charakterizovat Boha v blízké budoucnosti.

O skrytém mudrci – Miloslav Fábera – 1944

89 
Na přední straně tmavá šmouha – viz foto – desky uvolněné, jinak velmi dobrý stav. Ruční papír. Fantaskní próza, v níž cesta čínského mnicha z Dálného východu do Evropy symbolizujeRead More

Mýtus o Marsu a Venuši – Deborah Cameronová – 2017

99 
Výborný stav. Kniha se kriticky vyrovnává s rozšířenými zjednodušujícími představami o genderu a komunikaci mezi muži a ženami. Odrážejí se v postojích k případům sexuálního násilí, v očekáváních spjatých seRead More

Technologický úděl – Jean-Jacques Salomon – 1997

99 
Jako nová. V monografii se autor zabývá nejen základními dimenzemi technických činností, technických artefaktů, jejich užití (i možného zneužití), ale poukazuje i na neméně důležité dimenze lidské, společenské, kulturní aRead More

K Labyrintu světa – Dmytro Čyževskyj – 2017

69 
Velmi dobrý stav. Čyževského text se věnuje Komenského dílu Labyrint světa a ráj srdce. Autor vymezuje témata, která prostupují celým Labyrintem, přičemž pozornost upíná zejména ke čtyřem stěžejním: k tématu duchovníRead More

Boje o zítřek 1 Meditace a rapsodie – F.X.Šalda – 1948

69 
Velmi dobrý stav. Boje o zítřek, svou první knihu, vydal literární kritik F. X. Šalda v roce 1905 s podtitulem Meditace a rapsodie 1898–1904. Zahrnul do ní čtrnáct esejů, asi pětinu svého dosavadního díla, koncipovanýchRead More

Hovory s Janem Masarykem – V.Fischl – 1991

49 
Výborný stav. Blízký spolupracovník a přítel Jana Masaryka Viktor Fischl pro vydání upravil dobové záznamy vzájemných rozhovorů, které v minulosti pořizoval a pečlivě uschovával. Z jednotlivých, jazykově zcela neformálních úryvků,Read More

Humor zenu – Brunel Henri – 2011

140 
Jako nová. Humor patří k oblíbeným prostředkům zenových mistrů v boji proti utkvělým myšlenkám a v osvobozování naší mysli od zkostnatělých představ. V humoru je svoboda zenu, je to jinýRead More

Naděje ze skepse – Gardavský Vítězslav – 1969

79 
Dobrý stav. Autor v knize rozebírá krizi současného světa. Podle něj ale neznamená stagnaci a úpadek, měla by být především výzvou, aby se svět vrátil ke všem zdrojům lidskosti. RazítkoRead More

Východní filozofie – Osborne Richard, Sturgis Dan, Turner Natalie

249  75 
Kniha předkládá zábavnou komiksovou formou přehled důležitých myšlenek a konceptů východní filozofie. Zvláště se zabývá myšlenkovými proudy, které se zrodily v Číně a Indii, mají prastaré kořeny a dnes stáleRead More

Východní filozofie – Osborne Richard, Sturgis Dan, Turner Natalie

249  75 
Kniha předkládá zábavnou komiksovou formou přehled důležitých myšlenek a konceptů východní filozofie. Zvláště se zabývá myšlenkovými proudy, které se zrodily v Číně a Indii, mají prastaré kořeny a dnes stáleRead More

Od fyziky k filosofii – Ivan Úlehla

49 
Vztahy mezi filosofií a fyzikou se během historie měnily; současné vývojové stadium ukazuje, že to jsou vědy rovnocenné, navzájem se oplodňující. Tato kniha objasňuje teorie a jevy, charakteristické pro různáRead More

Přátelé a pochlebníci – Plútarchos

49 
Filosofické rozpravy Plutarcha o přátelích i nepřátelích, pochlebnících, dlužnících a dalších tématech.

České myšlení – Eva Taxová

89 
Český literární esej z přelomu 19. a 20. století

Mezi filosofií a poezií – Zdeněk Mathauser

69 
Výbor filozofických a estetických prací, které vznikly z hlediska fenomenologie

Báseň na dosah Eidosu – Zdeněk Mathauser

139 
Sborník studií o ruské literatuře 19. a 20. století představuje průřez celoživotním dílem profesora Zdeňka Mathausera. Jednotlivé studie reflektují Husserlovu fenomenologii a její stopy v ruské literární teorii 20. století,Read More

Básnivé nápovědi Husserlovy fenomenologie – Zdeněk Mathauser

149 
Ze dvou stran bývá slyšet v podstatě týž názor. Z jedné strany zní tak, že fenomenologie v tom domyšlení, jehož se jí dostalo u Husserlových nástupců, ústí do estetiky aRead More

Místo pro Jonathana – Karel Čapek

49 
Úvahy a glosy k otázkám veřejného života z let 1921 – 1937. Soubor Čapkových statí a novinářských článků. Jejich společným tématem je otázka smyslu lidského poznání, otázky hodnot a pravdy.

Informace a dobro – Michal Růžička

59 
Během posledních let proběhl převratný vývoj v oboru předávání informací. Valí se na nás ze všech stran, máme jich dostatek, snad až příliš, než jsme schopni vstřebat. Komunikace se posunulaRead More

K filosofii naděje – Gabriel Marcel

59 
Ve svazku jsou obsaženy čtyři přednášky, z nichž dvě pocházejí z roku 1933 a zbylé byly prosloveny v létech 1941 a 1942. Mají meditativní, básnicky laděný charakter. Francouzský nábožensky orientovanýRead More
Načítání...