Showing 1–30 of 50 results

Před velkým mlčením – M. Maeterlinck – 1938

69 
Lehce poškozené okraje přebalu, jinak výborný stav. Obsahuje řadu filosofických úvah o lidském životě a světě. 

2012: Mayský kalendář, transformace vědomí, dva světy a rovnováha – Zuzana Marie Kostićová – 2011

120 
Výborný stav. Způsob, jakým předpovědi o konci světa zachvátily současnou euroatlantickou civilizaci, je v kontextu moderní doby naprosto bezprecedentní. Proto se kromě analýzy mayského kalendáře na základě nejnovějších výzkumů tatoRead More

Santo Daimé – Jiří Kuchař – 2001

59 
Výborný stav. Poselství z druhého břehu. Příběh o životní proměně a hledání smyslu hodnot, inspirovaný moudrostí dona Guillerma .

Prorok ve své zemi – Jees Stearn – 1999

99 
Výborný stav. Kniha seznamuje s zajímavými otázkami křesťanství, hinduismu a islámu.

Ethika jako věda – Inocenc Arnošt Bláha – 1991

39 
Dobrý stav.  Úvod do dějin a theorie mravnosti. Kniha pro ty, kteří se chtějí seznámit se základními pojmy etiky, morálky a mravnosti a poučit se o osobnostech a směrech spjatýchRead More

Český novotomismus třicátých let – Glombik Czeslaw – 1996

62 
Velmi dobrý stav. Pokus o přehled historie českého novotomismu do let třicátých.

Bůh, na kterého čekáme – Neale Donald Walsch – 2004

115 
Jako nová. Kniha pojednává o našem současném pojetí Boha a o nových představách, které budou charakterizovat Boha v blízké budoucnosti.

O skrytém mudrci – Miloslav Fábera – 1944

89 
Na přední straně tmavá šmouha – viz foto – desky uvolněné, jinak velmi dobrý stav. Ruční papír. Fantaskní próza, v níž cesta čínského mnicha z Dálného východu do Evropy symbolizujeRead More

Mýtus o Marsu a Venuši – Deborah Cameronová – 2017

99 
Výborný stav. Kniha se kriticky vyrovnává s rozšířenými zjednodušujícími představami o genderu a komunikaci mezi muži a ženami. Odrážejí se v postojích k případům sexuálního násilí, v očekáváních spjatých seRead More

Technologický úděl – Jean-Jacques Salomon – 1997

99 
Jako nová. V monografii se autor zabývá nejen základními dimenzemi technických činností, technických artefaktů, jejich užití (i možného zneužití), ale poukazuje i na neméně důležité dimenze lidské, společenské, kulturní aRead More

K Labyrintu světa – Dmytro Čyževskyj – 2017

69 
Velmi dobrý stav. Čyževského text se věnuje Komenského dílu Labyrint světa a ráj srdce. Autor vymezuje témata, která prostupují celým Labyrintem, přičemž pozornost upíná zejména ke čtyřem stěžejním: k tématu duchovníRead More

Naděje ze skepse – Gardavský Vítězslav – 1969

79 
Dobrý stav. Autor v knize rozebírá krizi současného světa. Podle něj ale neznamená stagnaci a úpadek, měla by být především výzvou, aby se svět vrátil ke všem zdrojům lidskosti. RazítkoRead More

Východní filozofie – Osborne Richard, Sturgis Dan, Turner Natalie

249  75 
Kniha předkládá zábavnou komiksovou formou přehled důležitých myšlenek a konceptů východní filozofie. Zvláště se zabývá myšlenkovými proudy, které se zrodily v Číně a Indii, mají prastaré kořeny a dnes stáleRead More

Východní filozofie – Osborne Richard, Sturgis Dan, Turner Natalie

249  75 
Kniha předkládá zábavnou komiksovou formou přehled důležitých myšlenek a konceptů východní filozofie. Zvláště se zabývá myšlenkovými proudy, které se zrodily v Číně a Indii, mají prastaré kořeny a dnes stáleRead More

Přátelé a pochlebníci – Plútarchos

49 
Filosofické rozpravy Plutarcha o přátelích i nepřátelích, pochlebnících, dlužnících a dalších tématech.

České myšlení – Eva Taxová

89 
Český literární esej z přelomu 19. a 20. století

Báseň na dosah Eidosu – Zdeněk Mathauser

139 
Sborník studií o ruské literatuře 19. a 20. století představuje průřez celoživotním dílem profesora Zdeňka Mathausera. Jednotlivé studie reflektují Husserlovu fenomenologii a její stopy v ruské literární teorii 20. století,Read More

Básnivé nápovědi Husserlovy fenomenologie – Zdeněk Mathauser

149 
Ze dvou stran bývá slyšet v podstatě týž názor. Z jedné strany zní tak, že fenomenologie v tom domyšlení, jehož se jí dostalo u Husserlových nástupců, ústí do estetiky aRead More

Informace a dobro – Michal Růžička

59 
Během posledních let proběhl převratný vývoj v oboru předávání informací. Valí se na nás ze všech stran, máme jich dostatek, snad až příliš, než jsme schopni vstřebat. Komunikace se posunulaRead More

Myšlenkové tvoření – Nárys obecné teorie – Jolana Poláková – 1993 – Filozofický ústav AV ČR

220 
Kniha se snaží zachytit univerzální principy myšlenkového tvoření v oblasti jazyka, kulturní tradice a osobního projevu.

Člověk a jeho dnešní svět – Miroslav Chlupáč – 1987 – SPN

49 
Smysl lidského života, Člověk a společnost, Člověk a práce, Člověk a kultura, Světový názor…..

Rasismus, jeho základy a vývoj – Václav Černý – 1995

79 
Převážná část Černého studie z roku 1939 je věnována Arthuru Gobineauovi (1816–1882), který ovlivnil pozdější evropský rasismus svými názory na čistotu rasy a na dominantní úlohu árijské rasy ve vývojiRead More

Svět Blaise Pascala – Petr Horák – 1985

79 
Kniha obsahuje pojednání o B. Pascalovi jako o filozofovi, dále texty jeho protijezuitského spisu Listy venkovanovi a text několika dalších filozofických spisů.
Načítání...