Showing 1–30 of 57 results

Naděje ze skepse – Gardavský Vítězslav – 1969

79 
Dobrý stav. Autor v knize rozebírá krizi současného světa. Podle něj ale neznamená stagnaci a úpadek, měla by být především výzvou, aby se svět vrátil ke všem zdrojům lidskosti. RazítkoRead More

O povinnostech – Marcus Tullius Cicero – 1970

69 
Výborný stav. Římský myslitel shrnuje v rozpravách zásady své praktické etiky, značně ovlivněné stoickými názory. Rozvádí v nich způsoby lidského smýšlení a jednání, které se mají řídit čtyřmi základními složkamiRead More

Východní filozofie – Osborne Richard, Sturgis Dan, Turner Natalie

249  75 
Kniha předkládá zábavnou komiksovou formou přehled důležitých myšlenek a konceptů východní filozofie. Zvláště se zabývá myšlenkovými proudy, které se zrodily v Číně a Indii, mají prastaré kořeny a dnes stáleRead More

Východní filozofie – Osborne Richard, Sturgis Dan, Turner Natalie

249  75 
Kniha předkládá zábavnou komiksovou formou přehled důležitých myšlenek a konceptů východní filozofie. Zvláště se zabývá myšlenkovými proudy, které se zrodily v Číně a Indii, mají prastaré kořeny a dnes stáleRead More

Od fyziky k filosofii – Ivan Úlehla

49 
Vztahy mezi filosofií a fyzikou se během historie měnily; současné vývojové stadium ukazuje, že to jsou vědy rovnocenné, navzájem se oplodňující. Tato kniha objasňuje teorie a jevy, charakteristické pro různáRead More

Přátelé a pochlebníci – Plútarchos

49 
Filosofické rozpravy Plutarcha o přátelích i nepřátelích, pochlebnících, dlužnících a dalších tématech.

České myšlení – Eva Taxová

89 
Český literární esej z přelomu 19. a 20. století

Mystérium kapitálu – Hernando de Soto

390 
Proč kapitalismus na Západě triumfuje a všude jinde selhává? Světoznámá kniha, která byla přeložena do více než dvaceti jazyků a v současné době je považována za jedno z klíčových dělRead More

Mezi filosofií a poezií – Zdeněk Mathauser

69 
Výbor filozofických a estetických prací, které vznikly z hlediska fenomenologie

Poustevna básníků básníci poustevny – Jana Kostincová

90 
Předkládaná práce se věnuje básnické skupině Skit poetov – Poustevna básníků, která působila v letech 1922-1940 v Praze. Tvořili ji především mladí ruští emigranti. Práce zasazuje mladou pražskou ruskou poeziiRead More

Báseň na dosah Eidosu – Zdeněk Mathauser

139 
Sborník studií o ruské literatuře 19. a 20. století představuje průřez celoživotním dílem profesora Zdeňka Mathausera. Jednotlivé studie reflektují Husserlovu fenomenologii a její stopy v ruské literární teorii 20. století,Read More

Básnivé nápovědi Husserlovy fenomenologie – Zdeněk Mathauser

149 
Ze dvou stran bývá slyšet v podstatě týž názor. Z jedné strany zní tak, že fenomenologie v tom domyšlení, jehož se jí dostalo u Husserlových nástupců, ústí do estetiky aRead More

Místo pro Jonathana – Karel Čapek

49 
Úvahy a glosy k otázkám veřejného života z let 1921 – 1937. Soubor Čapkových statí a novinářských článků. Jejich společným tématem je otázka smyslu lidského poznání, otázky hodnot a pravdy.

Myšlenky pozdě v noci – Lewis Thomas

59 
Eseje amerického vědce a popularizárota vědy, ve kterých se věnuje otázkám medicínským, biologickým, společenskovědním a etickým.

Informace a dobro – Michal Růžička

59 
Během posledních let proběhl převratný vývoj v oboru předávání informací. Valí se na nás ze všech stran, máme jich dostatek, snad až příliš, než jsme schopni vstřebat. Komunikace se posunulaRead More

K filosofii naděje – Gabriel Marcel

59 
Ve svazku jsou obsaženy čtyři přednášky, z nichž dvě pocházejí z roku 1933 a zbylé byly prosloveny v létech 1941 a 1942. Mají meditativní, básnicky laděný charakter. Francouzský nábožensky orientovanýRead More

Myšlenkové tvoření – Nárys obecné teorie – Jolana Poláková – 1993 – Filozofický ústav AV ČR

220 
Kniha se snaží zachytit univerzální principy myšlenkového tvoření v oblasti jazyka, kulturní tradice a osobního projevu.

Člověk a jeho dnešní svět – Miroslav Chlupáč – 1987 – SPN

49 
Smysl lidského života, Člověk a společnost, Člověk a práce, Člověk a kultura, Světový názor…..

Filozofický slovník – F.M.A. Voltaire – 1976

250 
Predmarxistická filozofia. Výber z Filozofického slovníka najvýznamnejšieho predstaviteľa francúzskeho osvietenectva.

Vzpamatujte se – L.N.Tolstoj – 1904

390 
V textu jsou místy tužkou zatrhávané odstavce .

Rasismus, jeho základy a vývoj – Václav Černý – 1995

79 
Převážná část Černého studie z roku 1939 je věnována Arthuru Gobineauovi (1816–1882), který ovlivnil pozdější evropský rasismus svými názory na čistotu rasy a na dominantní úlohu árijské rasy ve vývojiRead More

Touha po nebi. Rock´n´ roll a hledání spásy – Steve Turner – 1997

69 
Náboženství mělo hluboký vliv téměř na všechny rockové průkopníky a v klíčových obdobích pomáhalo vytvořit budoucí podobu jejich hudby. Hudebníci, kteří stáli u zrodu rock’n‘ rollu, jako byl Elvis PresleyRead More

Svět Blaise Pascala – Petr Horák – 1985

79 
Kniha obsahuje pojednání o B. Pascalovi jako o filozofovi, dále texty jeho protijezuitského spisu Listy venkovanovi a text několika dalších filozofických spisů.

Estetická výchova – Friedrich Schiller – 1995

69 
Listy o estetické výchově (jsou psány roku 1793 vévodovi von Schleswig-Holstein-Augustenburg a vyšly o dva roky později v Hórách) jsou možná nejvlivnějším Schillerovým filozofickým dílem. Jde ale jako u všeho,Read More
Načítání...