Showing all 25 results

300 nej 100 největších objevů archeologie, 100 největších lékařských objevů, 100 největších katastrof – Jacqueline Dineenová – 2004

99 
Jako nová. V této barvité, rozmanité a přehledné encyklopedii, doplněné množstvím unikátních barevných fotografií, se seznámíte s nejvýznamnějšími a nejzajímavějšími objevy, kterých bylo dosaženo od minulého století, kdy vznikla archeologieRead More

Dějiny světa Velká rodinná encyklopedie – – 2005

115 
Jako nová. Encyklopedie poutavě vysvětlující dějiny světa od jejich vzniku až po dnešek představuje moderní přístup k historii lidstva. Kniha obsahuje velké množství fotografií, reprodukcí uměleckých děl, kreseb

Encyklopedie českého výtvarného umění – Kolektiv autorů – 1975

89 
Lehce poškozené okraje přebalu, jinak velmi dobrý stav. Jmenná a věcná hesla zachycují vývoj výtvarného umění v českých zemích od pravěku až do r. 1945. Kromě českých malířů, sochařů, architektůRead More

ABC antiky – Gerhard Löwe, Heinrich Alexander Stoll – 2005

99 
Výborný stav. Tato malá moderní encyklopedie patří k základním souhrnným dílům, pojímajícím v souvislostech vývoj starověkého Řecka a Říma od rané řecké doby po minójskou Krétu, řeckou kolonizaci, etruskou Itálii,Read More

Pedagogická encyklopedie – Jan Průcha – 2009

890 
Nepatrně naražený růžek – viz foto, jinak výborný stav. První souborná encyklopedie v oboru vzdělávání po více než 60 letech. Reprezentativní dílo současné české pedagogické vědy poskytuje systematický přehled základníchRead More

Zeměpisná jména Československa – I.Lutterer, Milan Majtán – 1982

89 
Místy poškozené okraje přebalu, jinak výborný stav. Malé encyklopedie. Populárně koncipovaná toponomastická příručka podává informace o původu a významu důležitých, popř. zajímavých zeměpisných názvů na území naší vlasti. Sleduje jejichRead More

Moje první encyklopedie – Simone Lamblinová – 1991

79 
V horní části poškozený okraj hřbetu, jinak velmi dobrý stav. Encyklopedie pro děti

Encyklopedie politických vražd a atentátů – Carl Sifakis

129 
John Barnhill (Severní Irsko), Gaius Julius Caesar (Řím), Luis Carrero Blanco (Španělsko), Ngo Dinh Diem (Jižní Vietnam), Charles de Gaulle (Francie), Adolf Hitler (Německo), Reinhard Heydrich (Protektorát Böhmen und Mähren),Read More

Encyklopedie mladé ženy – 1972 – Avicenum

49 
Soubor sociologických, sexuologických, psychiatrických, lékařských a zejména psychologických poznatků má usnadnit dívkám a mladým ženám orientaci v důležitých životních otázkách. Autoři se zaměřili především na problematiku vztahů, a to nejprveRead More

Evropské literatury 1945-1958 – Malá moderní encyklopedie – Z.Vančura a kol. – 1959 – Orbis

45 
Výklad je soustředěn na poezii, výpravnou prózu a především na román.

Kdo je kdo v České republice 94/95 – 1994 – Modrý jezdec

59 
Encyklopedie českých osobností politického, kulturního i vědeckého světa.

Lexikon zemí 96 – 1995

49 
Encyklopedická geograficko-politická příručka uvádí jednotlivé země světa s hospodářským, politickým a kulturně-společenským vývojem v l. 1994-1995

Kdo byl kdo I. Díl A – M – Milan Churaň a kol. – 1999

89 
Neobvyklá, esejisticky psaná encyklopedie osobností ze všech oborů. Oba díly zahrnují na 1300 hesel – medailonků, které doprovází dalších dva tisíce osob s malým encyklopedickým heslem v rejstříku. Text jeRead More

Vynálezy a objevy – Ilustrovaný přehled

59 
Malá ilustrovaná encyklopedie – dějiny a současný stav vynálezů a objevů. Bohaté ilustrace.

Co to je, když se řekne… – Olga Spalová a kolektiv – 1968

120 
Zachovalý stav. Co to je, když se řekne … Pod tímto názvem vysílal Československý rozhlas před čtyřiceti lety cyklus krátkých kulturněpublicistických pořadů. Jeho posláním bylo osvětlit různá úsloví a příměry,Read More

Fantasy Encyklopedie fantastických světů – David Pringle – 2003

180 
Výborný stav. Ve výpravné obrazové publikaci se čtenáři setkají s jednotlivými typy žánru fantasy, s chronologicky seřazenými nejvýznamnějšími fantasy filmy, s autory žánru a především s více než stovkou abecedněRead More

Slovník literárních směrů a skupin – Š.Vlašín, D.Hronková, J.Heřtová – 1983

59 
Dílo přináší základní informaci o směrech, školách, sdruženích a skupinách v české i světové literatuře.

Umění Dálného východu – J.Auboyer – R.Goepper – 1972

99 
 Tento díl encyklopedie světového umění seznamuje s výtvarným bohatstvím národů Dálného východu. První část publikace se zabývá uměním Indie a jihovýchodní Asie, druhá Čínou, Koreou a Japonskem. Zajímavý výklad, doplněnýRead More

Ilustrovaná encyklopedie 1. A – I – kolektiv autorů – 1995

99 
Velmi dobrý stav. První svazek třísvazkové encyklopedie, která obsahuje více než 45 000 hesel ze všech oblastí lidské činnosti.

Ilustrovaná encyklopedie 2. J -P – kolektiv autorů – 1995

99 
Velmi dobrý stav. Druhý svazek třísvazkové encyklopedie, která obsahuje více než 45 000 hesel ze všech oblastí lidské činnosti.

Lidé a móda – O.Zítek – 1962

69 
V zajímavém pojednání o oděvní módě jako sociálním jevu seznamuje autor s definicí, estetickými zásadami a požadavky módy, s hlavními činiteli módního procesu i s vývojem oděvu a módy vRead More

Lidová kultura . Biografická část – Lubomír Tyllner – 2007

149 
Jako nová. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska je uspořádána do dvou částí a tří svazků. První část je věnována osobnostem, druhá věcné a teoretické problematice. Encyklopedie je určena všemRead More

Slovník literárních směrů a skupin – Š.Vlašín, D.Hronková, J.Heřtová – 1983

59 
Dílo přináší základní informaci o směrech, školách, sdruženích a skupinách v české i světové literatuře.
Načítání...