Showing 1–30 of 92 results

Založení a řízení společnosti – Marek Mihalisko, Vojtěch Koráb – 2005

140 
Výborný stav. Publikace je zacílena na ty z nás starší 18 let, bezúhonné, právně způsobilé, kteří se chtějí pustit do vzrušujícího dobrodružství, jakým je podnikání. Kniha povede čtenáře krok zaRead More

Nebytové prostory + CD – Fiala Josef, Selucká Markéta – 2007

290 
Výborný stav, včetně CD. V publikaci a na CD naleznete: vše o nebytových prostorách z hlediska předmětu vlastnického práva výstavba, vznik, převod a zánik nebytových prostor rozbor práv a povinností vlastníkůRead More

Ekonomie sociálních služeb 2. vydání – Průša Ladislav – 2007

160 
Výborný stav. Nově je věnována pozornost otázkám teoretického vymezení sociálních služeb a ve značné míře také rozboru výdajů krajů a měst na sociální služby, vývoji vybavenosti jednotlivých regionů službami sociálníRead More

Souvislý účetní příklad s účetními doklady 2015 – Štohl Pavel –

79 
Výborný stav. Jedná se o souvislý účetní příklad s účetními doklady (faktury přijaté, faktury vystavené, pokladní doklady, bankovní výpisy, leasingová smlouva včetně splátkového kalendáře, mzdová listina, nájemní smlouvy apod.), kterýRead More

Sbírka příkladů k učebnici účetnictví II. díl 2015 – Štohl Pavel – 2015

120 
Výborný stav. Sbírka je zpracována jako pracovní sešit k učebnici Účetnictví – 2. díl. Ke každé kapitole jsou uvedeny úlohy na procvičení probraného učiva, které lze vypracovávat přímo do učebnice.

Učebnice Účetnictví 2015 2. díl – Štohl Pavel – 2015

135 
Výborný stav. Učebnice je určena především pro studenty třetího ročníku obchodních akademií a středních odborných škol s výukou účetnictví. Učebnice navazuje na učebnici Účetnictví 1. díl, kde se studenti seznámiliRead More

Učebnice účetnictví 2015, 3.díl – Štohl Pavel – 2015

180 
Výborný stav. Učebnice je určena především pro studenty čtvrtého ročníku obchodních akademií a středních odborných škol s výukou účetnictví. Z obsahu učebnice vybíráme: •Vnitropodnikové účetnictví (vedené jak formou analytické evidence,Read More

The Passionate Manager – James M. Heidema – 2006

160 
Velmi dobrý stav. Praktická příručka pro manažery prodejních týmů životního pojištění. Překlad díla úspěšného autorizovaného poradce v prodeji životních pojistek. Napostradatelná pomůcka pro manažery působící v oblasti prodeje životního pojištění.Read More

Proč už neplatí tradiční marketing – Kolektiv autorů – 2007

90 
Výborný stav. V této knize se dozvíte jak funguje marketing hodnotových řetězců, proč se bránit proti komodizaci a jak při obraně využít přidanou hodnotu. Společně s mnoha dalšími postřehy seRead More

BUZZ 50 maličkostí – David Freemantle – 2009

240 
Výborný stav. Bohatě ilustrovaná kniha renomovaného autora je určena těm, kdo bezprostředně jednají se zákazníky a podílejí se na poskytování prodejních i poprodejních služeb. Poskytuje 50 „malých“ rad, počínaje základnímRead More

Manažerské účetnictví – Alena Čechová – 2011

99 
Výborný stav. Kniha pomáhá manažerům a podnikatelům lépe pochopit ekonomiku podniku, zorientovat se v účetních výkazech, finančních analýzách, kalkulacích, poradí, jak sestavit plán a strukturu nákladů. Dozvíte se, jak interpretovatRead More

Rodinné podnikání – Marek Mihalisko, Vojtěch Koráb – 2008

120 
Výborný stav. Na českém trhu tuto ojedinělou publikaci přivítají všichni, kdo se snaží stmelit dva rozdílné systémy – podnikání a rodinu. Zajímat jistě bude i studenty malého a středního podnikání.Read More

Manažerské účetnictví – Alena Čechová – 2006

180 
Výborný stav. Jaké informace získáte z účetních výkazů pro svá strategická rozhodnutí? Jak hospodaří jednotlivá střediska? Umíte podklady dále zpracovávat? Prostřednictvím publikace zjistíte souvislosti manažerského účetnictví s plánováním, kalkulacemi aRead More

Internetový marketing – Viktor Janouch – 2014

190 
Výborný stav. Zvyšte profit díky SEO, sociálním sítím, Skliku či Google Adwords Chcete přilákat nové kupující na e-shop či znát efektivitu svých marketingových akcí? Potřebujete rychle rozšířit povědomí o svýchRead More

Řízení pracovního výkonu v podnikové praxi – Armstrong Michael – 2011

390 
Výborný stav. V knize Řízení pracovního výkonu v podnikové praxi se světově uznávaný odborník v oblasti řízení lidských zdrojů Michael Armstrong věnuje jedné z nejnovějších koncepcí řízení pracovníků, a siceRead More

Klíčoví zákazníci a péče o ně – Ken Burnett – 2002

190 
Výborný stav. Prestižní publikace v často opomíjené oblasti klíčových zákazníků – key customers. Pro všechny ředitele podniků, obchodní ředitele, ředitele marketingu, prodeje, zákaznických oddělení, pro řídicí pracovníky. V knize najdeteRead More

Marketingový průzkum – Foret Miroslav – 2012

120 
Výborný stav. Kniha vás provede jednotlivými kroky, kterým je třeba při poznávání zákazníků věnovat pozornost. Mimo jiné vám poradí jak definivat marketingový problém a výzkumný cíl, kde využít techniku dotazování,Read More

Personalistika od A do Z – David Martin – 2006

240 
Výborný stav. Výběr těch nejdůležitějších termínů i činností, které by měl každý z personalistů znát, ale i umět okamžitě a úspěšně řešit. Například: absence, flexibilita, komunikace, nábor, ochrana dat, práceRead More

Strategicky zaměřené manažerské účetnictví – Libuše Šoljaková – 2009

290 
Výborný stav. Cílem publikace je představit manažerské účetnictví jako otevřený systém založený na multikriteriálním přístupu k řízení a měření strategické pozice podniku, tzn. integrující finanční a věcné informace, interní informace a informace z externího prostředí,Read More

Marketing pro neziskový sektor – T.J. Hannagan – 2002

135 
Nepatrně poškozená přední strana, jinak výborný stav,K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách

PODNIKOVÝ FINANČNÍ MANAGEMENT – Paták M. R – 2006

99 
Výborný stav. Učebnice přibližuje základy problematiky financování podniku a finančního managementu, podává jasný a přehledný souhrn vybraných nových prvků ve finančním hospodaření podniku a stručně zachycuje naši současnou finanční realitu.Read More

HARMONIZACE ÚČETNÍCH STANDARDŮ PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY – Kolektiv autorů – 2009

290 
Výborný stav. Publikace se zabývá účetním standardem pro malé a střední podniky (SME). Zaměřuje se především na přesnou úpravu jednotlivých oblastí vykazování u SME, přičemž akcentuje rozdíly mezi IFRS aRead More

33 rad, jak úspěšně prezentovat – Věra Bělohlávková – 2004

69 
Výborný stav. Publikace je určena pro obchodníky, prodejce, ale i manažery. Poskytne vám 33 praktických rad jak si prezentaci připravit a přesvědčivě ji realizovat (co dělat při neformální prezentaci, co při prezentaciRead More

Finanční a pojistné vzorce – Tomáš Cipra – 2006

590 
Výborný stav. Seznámíte se se všemi možnými vzorci nutnými pro finanční a pojistné výpočty. Kniha je zdrojem informací a obsahuje cca 3 000 vzorců z finanční a pojistné matematiky, kteréRead More

Marketing v pohybu – Philip Kotler – 2009

99 
Výborný stav. Nový přístup k zisku, růstu a obnově. Kniha nejvýznamnějšího světového marketingového poradce a jeho spolupracovníků vychází z faktu, že v dnešním světě se trhy mění rychleji než marketing.Read More

Management hodnotových inovací – Radim Vlček – 2008

89 
Výborný stav. Přední odborník na hodnotový management v první části knihy charakterizuje marketingové a inovační pojetí hodnoty pro zákazníka a přínosy větší integrace výrobce se zákazníkem při spoluvytváření tzv. jedinečnéRead More

Synergie v moderním managementu – Oĺga Vodáčková, Leo Vodáček – 2009

160 
Výborný stav. Nová kniha předních domácích odborníků a zkušených autorů L. Vodáčka a O. Vodáčkové Synergie v moderním managementu předkládá čtenářům jeden z dosud velmi diskusních a ne zcela propracovaných konceptů manažerskéRead More

Intuitivní reklama – Miloš Toman – 2009

99 
Výborný stav. Reklama bývá v malých a středních firmách velmi často vnímána buď jako nedostupný luxus, nebo jako laciný nevkus. Když je jí pak opravdu třeba, sáhne se obvykle právěRead More

Marketing pro neziskový sektor – T.J. Hannagan – 2002

150 
Výborný stav. K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách
Načítání...