Showing 1–30 of 86 results

Inovace: Vaše konkurenční výhoda! – Ján Chaľ, Ján Košturiak – 2008

120 
Výborný stav. Slovo „inovace“ v současné době zaznívá ze všech stran. Hovoří se o tom, že pouze inovace vám pomohou dosahovat dlouhodobého zisku, podnikatelského úspěchu, konkurenční výhody. Ale tímto „mluvenímRead More

Jak se stát šéfem obchodní společnosti – Jeffrey J. Fox – 2004

115 
Velmi dobrý stav. Odkryjte tajemství úspěchu. Rady a pravidla pro postup a povýšení v obchodní společnosti.

Národní účetnictví. – Richard Hindls, Stanislava Hronová – 2009

450 
Výborný stav. Nástroj popisu globální ekonomiky. Národní účetnictví, které existuje ve vyspělých zemích již od konce druhé světové války, se stalo na počátku 90. let základním systémem makroekonomických informací iRead More

Založení a řízení společnosti – Marek Mihalisko, Vojtěch Koráb – 2005

140 
Výborný stav. Publikace je zacílena na ty z nás starší 18 let, bezúhonné, právně způsobilé, kteří se chtějí pustit do vzrušujícího dobrodružství, jakým je podnikání. Kniha povede čtenáře krok zaRead More

Nebytové prostory + CD – Fiala Josef, Selucká Markéta – 2007

290 
Výborný stav, včetně CD. V publikaci a na CD naleznete: vše o nebytových prostorách z hlediska předmětu vlastnického práva výstavba, vznik, převod a zánik nebytových prostor rozbor práv a povinností vlastníkůRead More

Souvislý účetní příklad s účetními doklady 2015 – Štohl Pavel –

79 
Výborný stav. Jedná se o souvislý účetní příklad s účetními doklady (faktury přijaté, faktury vystavené, pokladní doklady, bankovní výpisy, leasingová smlouva včetně splátkového kalendáře, mzdová listina, nájemní smlouvy apod.), kterýRead More

Sbírka příkladů k učebnici účetnictví II. díl 2015 – Štohl Pavel – 2015

120 
Výborný stav. Sbírka je zpracována jako pracovní sešit k učebnici Účetnictví – 2. díl. Ke každé kapitole jsou uvedeny úlohy na procvičení probraného učiva, které lze vypracovávat přímo do učebnice.

Učebnice Účetnictví 2015 2. díl – Štohl Pavel – 2015

135 
Výborný stav. Učebnice je určena především pro studenty třetího ročníku obchodních akademií a středních odborných škol s výukou účetnictví. Učebnice navazuje na učebnici Účetnictví 1. díl, kde se studenti seznámiliRead More

Učebnice účetnictví 2015, 3.díl – Štohl Pavel – 2015

180 
Výborný stav. Učebnice je určena především pro studenty čtvrtého ročníku obchodních akademií a středních odborných škol s výukou účetnictví. Z obsahu učebnice vybíráme: •Vnitropodnikové účetnictví (vedené jak formou analytické evidence,Read More

Proč už neplatí tradiční marketing – Kolektiv autorů – 2007

90 
Výborný stav. V této knize se dozvíte jak funguje marketing hodnotových řetězců, proč se bránit proti komodizaci a jak při obraně využít přidanou hodnotu. Společně s mnoha dalšími postřehy seRead More

BUZZ 50 maličkostí – David Freemantle – 2009

240 
Výborný stav. Bohatě ilustrovaná kniha renomovaného autora je určena těm, kdo bezprostředně jednají se zákazníky a podílejí se na poskytování prodejních i poprodejních služeb. Poskytuje 50 „malých“ rad, počínaje základnímRead More

Manažerské účetnictví – Alena Čechová – 2011

99 
Výborný stav. Kniha pomáhá manažerům a podnikatelům lépe pochopit ekonomiku podniku, zorientovat se v účetních výkazech, finančních analýzách, kalkulacích, poradí, jak sestavit plán a strukturu nákladů. Dozvíte se, jak interpretovatRead More

Rodinné podnikání – Marek Mihalisko, Vojtěch Koráb – 2008

120 
Výborný stav. Na českém trhu tuto ojedinělou publikaci přivítají všichni, kdo se snaží stmelit dva rozdílné systémy – podnikání a rodinu. Zajímat jistě bude i studenty malého a středního podnikání.Read More

Manažerské účetnictví – Alena Čechová – 2006

180 
Výborný stav. Jaké informace získáte z účetních výkazů pro svá strategická rozhodnutí? Jak hospodaří jednotlivá střediska? Umíte podklady dále zpracovávat? Prostřednictvím publikace zjistíte souvislosti manažerského účetnictví s plánováním, kalkulacemi aRead More

Řízení pracovního výkonu v podnikové praxi – Armstrong Michael – 2011

390 
Výborný stav. V knize Řízení pracovního výkonu v podnikové praxi se světově uznávaný odborník v oblasti řízení lidských zdrojů Michael Armstrong věnuje jedné z nejnovějších koncepcí řízení pracovníků, a siceRead More

Klíčoví zákazníci a péče o ně – Ken Burnett – 2002

190 
Výborný stav. Prestižní publikace v často opomíjené oblasti klíčových zákazníků – key customers. Pro všechny ředitele podniků, obchodní ředitele, ředitele marketingu, prodeje, zákaznických oddělení, pro řídicí pracovníky. V knize najdeteRead More

Marketingový průzkum – Foret Miroslav – 2012

120 
Výborný stav. Kniha vás provede jednotlivými kroky, kterým je třeba při poznávání zákazníků věnovat pozornost. Mimo jiné vám poradí jak definivat marketingový problém a výzkumný cíl, kde využít techniku dotazování,Read More

Strategicky zaměřené manažerské účetnictví – Libuše Šoljaková – 2009

290 
Výborný stav. Cílem publikace je představit manažerské účetnictví jako otevřený systém založený na multikriteriálním přístupu k řízení a měření strategické pozice podniku, tzn. integrující finanční a věcné informace, interní informace a informace z externího prostředí,Read More

Marketing pro neziskový sektor – T.J. Hannagan – 2002

135 
Nepatrně poškozená přední strana, jinak výborný stav,K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách

PODNIKOVÝ FINANČNÍ MANAGEMENT – Paták M. R – 2006

99 
Výborný stav. Učebnice přibližuje základy problematiky financování podniku a finančního managementu, podává jasný a přehledný souhrn vybraných nových prvků ve finančním hospodaření podniku a stručně zachycuje naši současnou finanční realitu.Read More

HARMONIZACE ÚČETNÍCH STANDARDŮ PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY – Kolektiv autorů – 2009

290 
Výborný stav. Publikace se zabývá účetním standardem pro malé a střední podniky (SME). Zaměřuje se především na přesnou úpravu jednotlivých oblastí vykazování u SME, přičemž akcentuje rozdíly mezi IFRS aRead More

33 rad, jak úspěšně prezentovat – Věra Bělohlávková – 2004

69 
Výborný stav. Publikace je určena pro obchodníky, prodejce, ale i manažery. Poskytne vám 33 praktických rad jak si prezentaci připravit a přesvědčivě ji realizovat (co dělat při neformální prezentaci, co při prezentaciRead More

Marketing v pohybu – Philip Kotler – 2009

99 
Výborný stav. Nový přístup k zisku, růstu a obnově. Kniha nejvýznamnějšího světového marketingového poradce a jeho spolupracovníků vychází z faktu, že v dnešním světě se trhy mění rychleji než marketing.Read More

Management hodnotových inovací – Radim Vlček – 2008

89 
Výborný stav. Přední odborník na hodnotový management v první části knihy charakterizuje marketingové a inovační pojetí hodnoty pro zákazníka a přínosy větší integrace výrobce se zákazníkem při spoluvytváření tzv. jedinečnéRead More

Synergie v moderním managementu – Oĺga Vodáčková, Leo Vodáček – 2009

160 
Výborný stav. Nová kniha předních domácích odborníků a zkušených autorů L. Vodáčka a O. Vodáčkové Synergie v moderním managementu předkládá čtenářům jeden z dosud velmi diskusních a ne zcela propracovaných konceptů manažerskéRead More

Intuitivní reklama – Miloš Toman – 2009

99 
Výborný stav. Reklama bývá v malých a středních firmách velmi často vnímána buď jako nedostupný luxus, nebo jako laciný nevkus. Když je jí pak opravdu třeba, sáhne se obvykle právěRead More

Marketing pro neziskový sektor – T.J. Hannagan – 2002

150 
Výborný stav. K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách

Podniková alchymie – Pilar Godino – 2013

49 
Výborný stav.  Jak se stát skutečnou inspirací pro své podřízené i celou firmu. Jste podnětným vedoucím? Chcete vylepšit způsob svého řízení a rozšířit vliv vašeho podnikání? Chcete uspět v interakciRead More
Načítání...