Showing all 18 results

Čeština jako cizí jazyk – Gjurová Naděžda

197  59 
Metodickou pomůcku využijí všichni, kdo pracují s dětmi-cizinci.Osloví i učitele češtiny, kteří učí dospělé, a také učitele, kteří pracují s dětmi s dyslexií a jinými poruchami učení.Všechny dosavadní učebnice češtinyRead More

Sonety kněžně – 1945 – Pavel Eisner

59 
Básnické vyznání Pavla Eisnera češtině, hlavní náplni a opoře jeho života.

Čeština nástroj básníků – 1975 – Albatros

49 
Třicet let vývoje jazyka v socialistickém státě : Příspěvky přednesené na XVIII. Šrámkově Sobotce.

Slova odjinud

49 
vyprávění o cizích slovech s ilustracemi Zdeňka Mézla

O českých slanzích

69 
Práce, přinášející jazykový materiál získaný z velké části přímým výzkumem v různých pracovních i zájmových prostředcích, zahrnuje stať o slangu obecně, jednotlivé slangy, ukázky slangů v Severomoravském kraji a způsobytvořeníRead More

Pravidla českého pravopisu – Jaromír Bělič a kolektiv – 1990

49 
Školní vydání zpracované podle akademického vydání Pravidel českého pravopisu z roku 1957.

Dědictví řeči – I.Němec, J.Horálek a kolektiv – 1986

99 
Nevšední pohled na všední jevy naší každodennosti se nám naskýtá, pohlížíme-li na ně z hlediska jejich vývoje. Jak se vyvíjelo naše dnešní oblečení, které stroje jsou nejstarší, odkdy člověk oráRead More

Textová cvičení z českého jazyka – Kotková Radomila – 2009

79 
Aktualizované vydání učebníce, která je určena začátečníkům i středně pokročilým studentům českého jazyka na Ústavu jazykové a odborné přípravy UK. Publikace je přínosná zejména v tom, že přináší cvičení, vRead More

Pravidla českého pravopisu – kolektiv – 1977

49 
Pravidla českého pravopisu , jedna z nejdůležitějších jazykových příruček pro širokou veřejnost, přinášejí úpravy zásad týkajících se především psaní velkých písmen, psaní s a z, označování délky (kvantity) samohlásek, psaní složených přídavných jmen a částečněRead More

Slova a Dějiny – I.Němec a kolektiv – 1980

69 
Kniha o původu slov a o slovech v historických souvislostech. Pod vedením Igora Němce zpracoval autorský kolektiv Staročeského slovníku za přispění externích spolupracovníků.

Čtivost textů pro děti – Vladimír Smetáček – 1973

190 
Objevná studie se zabývá výzkumem vztahů mezi jazykem dětské knihy a jazykem dítěte se zaměřením na míru jazykové obtížnosti textů určených dětem. Autor se snaží o poznání a nalezení alespoňRead More
Načítání...